Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (87)

Rosentau, A., Nirgi, T., Muru, M., Bjursäter, S., Hang, T., Preusser, F., Risberg, J., Sohar, K., Tõnisson, H., Kriiska, A., 2020: Holocene relative shore level changes and Stone Age hunter‐gatherers in Hiiumaa Island, eastern Baltic Sea. Boreas, . https://doi.org/10.1111/bor.12452

Plink, P., Kask, J., Eltermann, G., 1992: Formation of Quaternary sediments on Kassari Island. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 2, 1, 32-37.

Suuroja, K., 1997: The detailed (at a scale of 1:10 000) geological mapping of the Kärdla impact crater area (Hiiumaa Island, Estonia). Newsletter of Geological Surveys of Lithuania, Estonia, Latvia, 3, 15-20.

Kadastik, E., 1994: About distribution, formation and lithological composition of tills on Hiiumaa Island, NW Estonia. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 4, 1, 4-11.

Rekand, E., 2015: Rebastemäe rada tutvustab Hiiumaa künklikumat osa. Eesti Loodus, 9, 40-42.

Molodkov, A., 1996: ESR dating of Lymnaea baltica and Cerastoderma glaucum from low Ancylus level and transgressive Litorina sea deposits. Applied Radiation and Isotopes, 47, 11-12, 1427-1432. https://doi.org/10.1016/S0969-8043(96)00250-3

Vassiljev, J., Saarse, L., Grudzinska, I., Heinsalu, A., 2015: Relative sea-level changes and development of the Hiiumaa Island, Estonia, during the Holocene. Geological Quarterly, 59, 3, 517-530. https://doi.org/dx.doi.org/10.7306/gq.1227

Tuuling, I., Flodén, T., 2001: The structure and relief of the bedrock sequence in the Gotland-Hiiumaa area, northern Baltic Sea. GFF, 123, 1, 35-49. https://doi.org/10.1080/11035890101231035

Tuuling, I., Flodén, T., 2000: Late Ordovician carbonate buildups and erosional features northeast of Gotland, northern Baltic Sea. GFF, 122, 2, 237-249. https://doi.org/10.1080/11035890001222237

Marshall, J. D., Brenchley, P. J., Mason, P., Wolff, G. A., Astini, R. A., Hints, L., Meidla, T., 1997: Global carbon isotopic events associated with mass extinction and glaciation in the late Ordovician. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 132, 1-4, 195-210. https://doi.org/10.1016/S0031-0182(97)00063-1

Tiik, L., 1970: Saared ja laiud Hiiumaa ümber. Eesti Loodus, 9, 525-527.

Annus, M., 2005: Ida-Hiiumaa - Päevasaare paerikkaim piirkond. Keskkonnatehnika, 8, 30-31.

Saarse, L., Heinsalu, A., Karhu, J., Vassiljev, J., Veski, S., 2000: Holocene shoreline displacement and palaeogeography of the Kõpu Peninsula, Hiiumaa Island, Estonia. Baltica, 13, 15-23.

Ratas, U., 1981: Pilk laidude arengulukku. Eesti Loodus, 10, 633-640.

Suuroja K., Puura, V., Kirs, J., Niin, M., Põldvere, Anne, 2002: Geological setting of the Kärdla area. Estonian Geological Sections, 4, 6-10.

Põldvere, Anne, Suuroja K., 2002: Core description and terminology. Estonian Geological Sections, 4, 4-6.

Põldvere, Anne, 2002: Introduction. Estonian Geological Sections, 4, 3-4.

Mardiste, H., 1959: Ühest huvitavast rahnuderühmast Hiiumaal. Eesti Loodus, 6, 360-361.

Kadastik, E., Kalm, V., 1998: Lithostratigraphy of Late Weichselian tills on the West Estonian Islands. Bulletin of the Geological Society of Finland, 70, 1-2, 5-17. https://doi.org/https://doi.org/10.17741/bgsf/70.1-2.001

Kalm, V., Kadastik, E., 2001: Waterlain glacial diamiction along the Palivere ice-marginal zone on the West Estonian Archipelago, eastern Baltic Sea. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 50, 2, 114-127.

Hang, T., Kokovkin, T., 1999: Simulation of the post-glacial Baltic Sea shorelines on Hiiumaa Island, West estonian Archipelago. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 48, 2, 99-109.

Königsson, L.-K., Saarse, L., Veski, S., 1998: Holocene history of vegetation and landscape on the Kõpu Peninsula, Hiiumaa Island, Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 47, 1, 3-19.

Königsson, L.-K., Saarse, L., Veski, S., 1997: Holocene history of vegetation and landscape on the Kõpu Peninsula, Hiiumaa Island, Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 47, 1, 3-19.

Raukas, A., Tavast, E., Molodkov, A., 1996: Partsi - a new promising area for the investigation of Late Boreal and Early Atlantic water level changes of the Baltic Sea. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 45, 2, 92-101.

Raukas, A., Bird, E., Orviku, Kaarel, 1994: The provenance of beaches on the Estonian islands of Hiiumaa and Saaremaa. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 43, 2, 81-92.

Sarv, A., 1981: Geochronological subdivision of Holocene bog-lacustrine deposits in the region of the Kõivasoo swamp (Hiiumaa island, Estonia). Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 30, 4, 173-178.

Palm, J., 1938: Hiiumaa arteesiakaevud. Loodusevaatleja, IX, 1, 15-16.

Lätti, A., 1938: Tähelepanekuid Põhja-Eesti kurisude kohta. Geodeet, 2, 73-74.

Kupffer, A., 1869: Bericht über eine geologische Reise in den südlich und nördlich von Hapsal gelegenen Landstrecken und auf den Inseln Moon, Oesel und Dago. Sitzungsberichte der Naturforscher-Geselleschaft bei der Universität Jurjew (Dorpat), 2, 249-256.

Grewingk, C., 1887: Über Bodenhebung und Aufsteigen versenkter Steinblöcke auf Dagö. Sitzungsberichte der Naturforscher-Geselleschaft bei der Universität Jurjew (Dorpat), 8, 1, 89-93.

Eichwald, E., 1851: Ein Paar Worte über die Eifel und die Grauwacke überhaupt. Bulletin de la Société Imperiale des Naturalistes de Moscou, 9, 1-74.

Schmidt, Fr., 1855: Bericht über die Resultate der in Estland und Nord-Livland ausgeführten Untersuchungen. Sitzungsberichte der Naturforscher-Geselleschaft bei der Universität Jurjew (Dorpat), I, 4, 118-125.

Puura, V., Huber, H., Kirs, J., Kärki, A., Suuroja, K., Kirsimäe, K., Kivisilla, J., Kleesment, A., Konsa, M., Preeden, U., Suuroja, S., Koeberl, C., 2010: Geology, petrography, shock petrography, and geochemistry of impactites and target rocks from the Kärdla crater, Estonia. Meteoritics & Planetary Science, 39, 3, . https://doi.org/10.1111/j.1945-5100.2004.tb00103.x

Kattai, V., Klubov, B., 1992: Geochemical composition of natural bitumens of Hiiumaa island, Estonia [Геохимические особенности природных битумов о-ва Хийумаа (Эстония)]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Chemistry, 41, 2, 84-93.

Einpaul, A., 1961: Naftaotsimisest Hiiumaal XX sajandi esimesel veerandil. Eesti Loodus, 4, 235-236.

Eichwald, E., 1843: Neuer Beitrag zur Geognosie Esthlands und Finnlands: ueber d. Obolen und d. silurischen Sandstein von Esthland u. Schweden. Beiträge zur Kenntniss des Russischen Reiches und der angränzenden Länder Asiens , 8, 1-138.

Eichwald, E., 1843: Geognostisch-paläontologische Ergebnisse auf einer Reise durch Estland, Schweden, Norwegen und Dänemark, Schrammen im Ural. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie. Monatshefte: Abt. B. Geologie, Paläontologie, 465-469.

Kattai, V. A., Klubov, B. A., Kala, E. A. & Suuroja, K. A., 1990: Bitumen outcrops on Hiiumaa Island [О битумопроявлениях на острове Хийумаа]. Oil Shale, 7, 1, 10-18.

Koppelmaa, H., Niin, M. & Kivisilla, J., 1996: About petrography and mineralogy of the crystalline basement rocks in the Kärdla crater area, Hiiumaa Island, Estonia. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 6, 1, 4-24.

Nestor, H., Nestor, V., 1977: A quantitave study of two early Llandoverian bioherms on the Isle Hiiumaa (Estonian SSR) [Количественные исследования двух раннелландоверийских биогермов о. Хийумаа]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 26, 2, 122-128.

Vinn, O., Wilson, M. A., Mõtus, M.-A., 2014: Symbiotic endobionts in a stromatoporoid from the Rhuddanian (Lower Silurian) of Hiiumaa, Estonia. Palaios, 28, 12, 863-866. https://doi.org/10.2110/palo.2013.078

Vinn, O., Wilson, M. A., Mõtus, M.-A., 2013: Symbiotic worm endobionts in a stromatoporoid from the Rhuddanian (Early Silurian) of Hiiumaa, Estonia. Palaios, 28, 12, 863-866. https://doi.org/10.2110/palo.2013.078

Vares, T., 2009: Hiiumaa rannakaljud. Eesti Loodus, 8, 46-48.

Puura, V., Suuroja, K., 1984: Kärdla kraater, maapõue varjatud uunikum. Eesti Loodus, 9, 559-565.

Oraspõld, A., 1991: Microlithology of the boundary beds between Vormsi and Pirgu Stages (Upper Ordovician) in Paluküla stone pit in island Hiiumaa [Микролитологическая характеристика пограничных слоев вормсиского и пиргуского горизонтов (O3) в каменоломнии Палукюла на острове Хийумаа]. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, 934, 13-21.

Teichert, C., 1928: Stratigraphische und paläontologische Untersuchungen im unteren Gotlandium (Tamsal-Stufe) des westlichen Estland und der Insel Dagö. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie. Monatshefte: Abt. B. Geologie, Paläontologie, 60, 1-112.

Mens, K., Kleesment, A., Mägi, S., Saadre, T., Einasto, R., 1992: Caledonian structural complex along the Tahkuna-Goldap line [Разрез каледонского структурного комплекса запада Прибалтики (по линии Тахкуна – Голдап)]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 41, 3, 124-138.

Kala, E., 1972: On the age of the Tiskre beds in the isle of Hiiumaa [О возрасте тискреских слоев по материалам острова Хийумаа]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 21, 3, 276-278.

Kattai, V., Klubov, B., Bagdasarjan, L., Suuroja, K., 1992: New data on the bitumen-bearing Lower Paleozoic sediments of Hiiumaa Island [Новые данные о битумоносности нижнепалеозойских отложений о-ва Хийумаа]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 41, 2, 73-80.

Saue, A., 1977: Reostuskaitstus ja melioratiiv-hüdrogeoloogilised tingimused Hiiumaal, Tartu, p. 1-96.

Merimaa, M., 1977: Kruusliiva ja liiva otsingulised tööd Hiiumaa rajoonis, Tartu.

Saadre, T., 1972: Keskordoviitsiumi litostratigraafiast Hiiumaa normaallasuvusega alal, Tartu, p. 1-92.

Jaanus, A., 1972: Juuru lademe litoloogiast Hiiumaal puuraukude andmetel, Tartu, p. 1-89.

Orgla, K., 1969: Elektromeetriliste meetodite kasutamisest Paluküla aluspõhjaliste struktuuride uurimisel, Tartu, p. 1-52.

Lang, T., 1968: Hiiumaa ehitusgeoloogiast, Tartu, p. 1-42.

Kupffer, K. R., 1911: Atlas. Enthaltend 28 tafelen und 6 karten. Baltische Landeskunde. Verlag von G. Löfler, Riga.

Muru, M., Rosentau, A., Nirgi, T., Habicht, H.-L., Tõnisson, H., Bjursäter, S., Kriiska, A., 2018: Holocene shore displacement and Stone Age palaeogeography of Hiiumaa Island, NW Estonia, Baltic Sea. In: Piscitelli, A., Milella, M., Mastronuzzi, G. (ed.). IGCP Project 639 “Sea Level Change from Minutes to Millennia” 3rd meeting, abstract book, Bari, Itaalia, p. 89-90.

Rosentau, A., Muru, M., Tõnisson, A., Bjursater, S., Post, T., Habicht, H.-L., Anderson, A., Vilumaa, K. Kriiska, A., 2016: Stone age seal hunters and Holocene shore displacement in Hiiumaa Island, NW Estonia. Abstract volume & Field trip Guidebook. The 13th colloquim on Baltic Sea marine geology. September 12-16, 2016, Gdańsk, Poland, Warsaw, p. 32-32.

Lillema, A., 1938: Hiiumaa pinnakate ja mullastik, Tartu, p. 1-16.

Kadastik, E., Suuroja, K., 1999: Maakondlikest maavarade kontseptsioonidest Hiiumaa näitel. Eesti geoloogide kolmas ülemaailmne kokkutulek. Eesti maavarad. Sümpoosiumi materjalid ja ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 4. Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 10-11.

Troon, M., 2001: Läänemere aluse Balti klindi geoloogiast Hiiumaa ja Gotska Sandöni vahelisel alal seismilise pidevsondeerimise andmetel. Tartu Ülikooli geoloogia instituut, Tartu.

Buynevich, I. V., Tõnisson, H., Tamura, T., Döring, S. F. S., Rosentau, A., Kont, A., Hang, T., Suuroja, S., Palginõmm, V., Vilumaa, K., 2020: Contrasting magnetic susceptibility trends in Holocene coastal strandplains of Saaremaa and Hiiumaa Islands, Estonia. GSA Southeastern and Northeastern Sections Abstracts with Programs. Geological Society of America, Abstracts with Programs, 52.

Kukk, T. (toim), 1995: XVIII Eesti looduseuurijate päev. Hiiumaa loodus. 22.-23. juuli 1995 Hiiumaa, Kuri. Eesti Looduseuurijate Selts, Tartu-Tallinn, p. 1-61.

Ratas, U., Raukas, A., 1995: Hiiumaa Läänemere arengu etalonalana. In: Kukk, T. (ed.). XVIII Eesti looduseuurijate päev. Ettekanded. Looduseuurijate Selts, Tartu-Tallinn, p. 8-11.

Raukas, A., Ratas, U., 1995: Holocene Evolution and Palaeoenvironment conditions of Hiiumaa Island, Northwestern Estonia. PACT 50, 50, p. 167-174.

Tavast, E., 1996: Molluskid limnea- ja litoriinamere piirikihtidest Hiiumaal. In: Aaviksaar, A. (ed.). Eesti Teadlaste Kongress 11.-15. augustini 1996. a. Tallinnas. Ettekannete kokkuvõtted. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 234-234.

Suuroja, K., 2001: Kärdla meteorite crater. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 1-38.

Suuroja, K., 2001: Kärdla meteoriidikraater. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 1-38.

Sarv, A., Pork, M., Ilves, E., 1982: Stratigraphy and chronology of lake and bog deposits of the Kõivasoo bog. In: Masing, V. (ed.). Peatland ecosystems. Valgus, Tallinn, p. 148-163.

Tavast, E., 1996: Subfossil mollusc investigations of the Baltic: a case study from Estonia. Estonia. Geographical studies. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 121-132.

Bird, E., Martin, E., 1992: On the nature conservation problems on Saaremaa and Hiiumaa islands. Estonia. Man and nature, Tallinn, p. 35-42.

Ratas, U., 1976: On the formation of the landscape of Hiiumaa island and its surrounding islets. Estonia. Regional studies, Tallinn, p. 104-113.

Anderson, A., 2013: Luitelised rannikumaastikud Tahkuna poolsaarel Hiiumaal. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 38, Tallinn, p. 76-92.

Kurm, H., 1962: Hiiumaa sood. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1960/61. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 174-195.

Põldsaar, K., Ainsaar, L., 2008: Ordovician calcareous sandstone and gravellite erratic boulders from Hiiumaa: composition and origin. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 53-53.

Raukas, A., Molodkov, A., Tavast, E., 1999: Substantial Lowering of The Ancylus Lake Level as a Precondition for Settlement around the Baltic Sea. In: Miller, U. et al. (ed.). PACT 57. Environmental and Cultural History of the Eastern Baltic Region, p. 89-104.

Kessel, H., 1964: Haapsalu ja Hiiumaa rajooni pinnakatte geoloogiast. Kodu-uurijate seminar-kokkutulek Haapsalus ja Hiiumaal, Tallinn, p. 23-25.

Männil, Ralf, 1964: Haapsalu ja Hiiumaa rajooni aluspõhja geoloogiast. Kodu-uurijate seminar-kokkutulek Haapsalus ja Hiiumaal, Tallinn, p. 20-22.

Eichwald, E., 1852: Lethaea Rossica ou le monde 14primitif de la Russie. Atlas (Periode moderne), Stuttgart.

Eichwald, E., 1871: Analecten aus der Palaeontologie und Zoologie Russlands, Moscow, p. 1-24.

Eichwald, E., 1842: Neuer Beitrag zur Geognosie Estlands und Finlands. In: Eichwald, E. (ed.). Die Urwelt Russlands, durch Abbildungen erläutert, H. II, St. Peterburg, p. 1-138.

Öpik, A., 1930: Über die Geologie von Dagö. Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi Aruanded, 36, p. 193-195.

Suuroja, K., 2016: Hiiumaa naftast – naljaga ja tõsiselt. XXIV Aprillikonverentsi „Maapõuekasutus ja keskkonnahoid“ teesid. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 16-18.

Palmre, H., 1967: Maaõli tunnustest Paluküla kivimurrus Hiiumaal. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 16, p. 344-345.

Eichwald, E., 1853: Lethaea Rossica, ou Paléontologie de la Russie. Troisieme Volume. Derniere Période. Librairie et imprimerie de E. Schweizerbart, Stuttgart.

Perens, H., 2003: Paekivi Eesti ehitistes I. Üldiseloomustus. Lääne-Eesti. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 1-132.

Puurmann, E., Ratas, U., Raukas, A., Bauert, H., Willman, S., 2010: Geoturism highlights of the Estonian small islands. NGO GEOGuide Baltoscandia, Tallinn, p. 1-96.