Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (177)

Kleesment, A., 1995: Lithological characteristics of the uppermost terrigenous Devonian complex in Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 44, 4, 221-233.

Antso, K., Kont, A., Palginõmm, V., Ratas, U., Rivis, R., Tõnisson, H., 2013: Changing natural and human impacts on the development of coastal land cover in Estonia. Journal of Coastal Research, 65, 862-867. https://doi.org/10.2112/SI65-146.1

Haamer, K., Karro, E., 2006: High fluoride content of K-bentonite beds in Estonian Paleozoic carbonate rocks. Fluoride, 39, 2, 132-137.

Meriste, M., Kirsimäe, K., Freiberg, L., 2012: Relative Sea-Level Changes at Shallow Coasts Inferred from Reed Bed Distribution over the Last 50 Years in Matsalu Bay, the Baltic Sea. Journal of Coastal Research, 28, 1, 1-10. https://doi.org/10.2112/JCOASTRES-D-10-00049.1

Merklin, R. I., 1962: Palaeoecological session-excursion on the on the Ordovician and Devonian beds in the north-western part of USSR [Палеоэкологическая сессия-экскурссия по ордовику и девону Северо-Запада СССР]. Paleontologicheski Zhurnal, 127-129.

Tuuling, I., Flodén, T., 2007: The Ordovician-Silurian boundary beds between Saaremaa and Gotland, Baltic Sea, based on high resolution seismic data. Geological Quarterly, 51, 3, 217-229.

Kadastik, E., Kalm, V., Liivrand, E., Mäemets, H., Sakson, M., 2003: Stratigraphy of a site with Eemian interglacial deposits in north Estonia (Juminda Peninsula). GFF, 125, 4, 229-236. https://doi.org/10.1080/11035890301254229

Miidel, A., Raukas, A., Tavast, E., Vaher, R., 2006: Influence of bedrock topography on oil shale mining in North-East Estonia. Oil Shale, 23, 4, 313-327.

Sturesson, U., Bauert, H., 1994: Origin and palaeogeographical distribution of the Viruan iron and phosphate ooids in Estonia: evidence from mineralogical and chemical compositions. Sedimentary Geology, 93, 1-2, 51-72. https://doi.org/10.1016/0037-0738(94)90028-0

Oraspõld, A., 1982: Lithological characterisation of the boundary beds of the Vormsi and Pirgu stages in Central Estonia [Литологическая характеристрка пограничных слоев вормсиского и пиргуского горизонтов в средней части Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 75-90.

Nicholson, H. A., 1886: III.—On some new or imperfectly-known species of Stromatoporoids.—Part II. Annals and Magazine of Natural History, 18, 103, 8-22. https://doi.org/10.1080/00222938609459928

Kulyamin, L., 1976: Cross-bedding and facies of the Obolus beds of the Baltic region. International Geology Review, 18, 2, 187-195. https://doi.org/10.1080/00206817609471188

Kiipli, T., Kallaste, T., 2005: Characteristics of Ordovician volcanic ash beds. Estonian Geological Sections, 6, 27-30.

Kiipli, T., Kallaste, T., 2003: Altered volcanic ash beds. Estonian Geological Sections, 5, 31-34.

Põldvere, Anne, 1999: Overview of kukersite oil shale beds. Estonian Geological Sections, 18-19.

Kiipli, T., Kallaste, T., Voolma, M., 2010: Volcanic ash beds. Estonian Geological Sections, 10, 27-27.

Caster, K. E., Kjellesvig-Waering, E. N., 1956: Some notes on the genus Dolichopterus Hall. Journal of Paleontology, 30, 1, 19-28.

Størmer, L, 1934: A new Eurypterid from the Saaremaa- (Oesel-) beds in Estonia. Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi Aruanded, 40, 244-249.

Žigaitè, Ž., Fadel, A., Blom, H., Pérez-Huerta, A., Jeffries, T., Märss, T., Ahlberg, P. E., 2015: Rare earth elements (REEs) in vertebrate microremains from the upper Pridoli Ohesaare beds of Saaremaa Island, Estonia: geochemical clues to palaeoenvironment. Estonian Journal of Earth Sciences, 64, 1, 115-120. https://doi.org/10.3176/earth.2015.21

Flodén, T., Puura, V., Söderberg, P., Tuuling, I., Suuroja, K., 1994: The Ordovician-Silurian transition beds in the seafloor between Gotland and Hiiumaa Islands, Baltic Proper. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 43, 1, 1-17.

Shogenova, A., 1989: Detailed subdivision of the Ordovician carbonate beds in the Rakvere phosphorite deposit by geophysical logging. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 38, 1, 10-13.

Shogenova, A., 1989: Fracturing estimation of the Ordovician carbonate beds on the Rakvere phosphorite deposit by geophysical logging. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 38, 3, 118-123.

Žigaitė, Ž., Qvarnström, M., Bancroft, A., Pérez-Huerta, A., Blom, H., Ahlberg, P., 2019: Trace and rare earth element compositions of Silurian conodonts from the Vesiku Bone Bed: Histological and palaeoenvironmental implications. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 109449. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2019.109449

Rasmussen, C. M. Ø., Nielsen, A. T., Harper, D. A. T., 2009: Ecostratigraphical interpretation of lower Middle Ordovician East Baltic sections based on brachiopods. Geological Magazine, 146, 5, 717-731. https://doi.org/10.1017/S0016756809990148

Šogenova, A., 1989: Detailed subdivision of the Ordovician carbonate beds in the Rakvere phosphorite deposit by geophysical logging [РАСЧЛЕНЕНИЕ ОРДОВИКСКОЙ КАРБОНАТНОЙ ТОЛЩИ\nНА РАКВЕРЕСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ ФОСФОРИТОВ\nПО ДАННЫМ СКВАЖИННОЙ ГЕОФИЗИКИ]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 38, 1, 10-13.

Šogenova, A., 1989: Fracturing estimation of the Ordovician carbonate beds on the Rakvere phosphorite deposit by geophysical logging [ОЦЕНКА НАРУШЕННОСТИ ОРДОВИКСКОЙ КАРБОНАТНОЙ\nТОЛЩИ НА РАКВЕРЕСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ ФОСФОРИТОВ\nНО ДАННЫМ СКВАЖИННОЙ ГЕОФИЗИКИ]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 38, 3, 118-123.

Schmidt, Fr., 1891: The Eurypterus Beds of Oesel as compared with those of North America. Bulletin of the Geological Society of America, 3, 59-60.

Kurvits, T., 1994: Quartz in phosphorite-bearing beds of Rakvere area [Kvarts Rakvere ümbruse fosforiidikihindis]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 972, 14, 40-49.

Störmer, L., 1934: A new Eurypterid from the Saaremaa- (Oesel-) beds in Estonia. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 37, 1-8.

Bassett, M., 1976: A critique of diachronism, community distribution and correlation at the Wenlock-Ludlow boundary. Lethaia, 9, 2, 207-218. https://doi.org/10.1111/j.1502-3931.1976.tb00967.x

Knaust, D., 2020: Sulcolithos variabilis igen. et isp. nov.: grooves on firm and hard bedding surfaces. Paläontologische Zeitschrift, 94, 1, 195-206. https://doi.org/10.1007/s12542-019-00464-z

Hints, R., Kirsimäe, K., Somelar, P., Kallaste, T., Kiipli, T., 2006: Chloritization of Late Ordovician K-bentonites from the northern Baltic Palaeobasin - influence from source material or diagenetic environment?. Sedimentary Geology, 191, 1-2, 55-66. https://doi.org/10.1016/j.sedgeo.2006.01.004

Gouldey, J.C., Saltzman, M.R., Young, S.A., Kaljo, D., 2010: Strontium and carbon isotope stratigraphy of the Llandovery (Early Silurian): Implications for tectonics and weathering. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 296, 264-275. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2010.05.035

Kiipli, T., Soesoo, A., Kallaste, T., 2013: Geochemical evolution of Caledonian volcanism recorded in the sedimentary rocks of the eastern Baltic region. Geological Society, London, Special Publications, 390, 177-192. https://doi.org/10.1144/SP390.5

Kiipli, T., Radzevičius, S., Kallaste, T., Motuza, V., Jeppsson, L., Wickström, L., 2008: Wenlock bentonites in Lithuania and correlation with bentonites from sections in Estonia, Sweden and Norway. GFF, 130, 4, 203-210. https://doi.org/10.1080/11035890809452773

Hints, R., Kirsimäe, K., Somelar, P., Kallaste, T., Kiipli, T., 2008: Multiphase Silurian bentonites in the Baltc Palaeobasin. Sedimentary Geology, 209, 69-79. https://doi.org/10.1016/j.sedgeo.2008.06.009

Sturesson, U., Dronov, A. V., Saadre, T., 1999: Lower Ordovician iron ooids and associated oolitic clays in Russia and Estonia: A clue to the origin of iron oolites?. Sedimentary Geology, 123, 1, 63-80. https://doi.org/10.1016/S0037-0738(98)00112-2

Einasto, R., 2002: Lasnamäe ehituspaekivi ajaloolised murdmiskihid Tallinna ümbruses. Tallinna Tehnikakõrgkooli Toimetised, 1, 56-69.

Sutton, M. D., Holmer, L. E., Cherns, L., 2001: Small problematic phosphatic sclerites from the Ordovician of Iapetus. Journal of Paleontology, 75, 1, 1-8. https://doi.org/10.1017/S0022336000031863

Puura, V., Suuroja, K., 1992: Ordovician impact crater at Kärdla, Hiiumaa Island, Estonia. Tectonophysics, 216, 2, 143-156. https://doi.org/10.1016/0040-1951(92)90161-X

Mark-Kurik, E., 1969: Distribution of vertebrates in the Silurian of Estonia. Lethaia, 2, 2, 145-152. https://doi.org/10.1111/j.1502-3931.1969.tb01633.x

Einasto, R., 2011: Vesiku kihtide paljandis Elda poolsaare läänerannal Saaremaal. Keskkonnatehnika, 8, 39-41.

Foster, C. B., Wicander, R., Reed, J. D., 1990: Gloeocapsomorpha prisca Zalessky, 1917: a new study. Part II: Origin of kukersite, a new interpretation. Geobios, 23, 2, 133-140. https://doi.org/10.1016/S0016-6995(06)80045-8

Puura, I., Viira, V., 1993: Chronostratigraphy of the Cambrian-Ordovician boundary beds in Baltoscandia. Acta Universitatis Carolinae. Geologica, 43, 1/2, 5-8.

Männik, P., Tinn, O., Loydell, D. K., Ainsaar, L., 2016: Age of the Kalana Lagerstätte, early Silurian, Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 65, 2, 105-114. https://doi.org/10.3176/earth.2016.10

Delabroye, A., Vecoli, M., Hints, O., Servais, T., 2011: Acritarchs from the Ordovician–Silurian boundary beds of the Valga-10 drill core, southern Estonia (Baltica) and their stratigraphical and palaeobiogeographical implications. Palynology, 35, 1, 4-45. https://doi.org/10.1080/01916122.2010.491639

Vinn, O., 2016: Rare encrusted lingulate brachiopods from the Cambrian–Ordovician boundary beds of Baltica. Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology, 40, 1, 147-151. https://doi.org/10.1080/03115518.2016.1101234

Jeppsson, L., Männik, P., 1993: High-resolution correlations between Gotland and Estonia near the base of the Wenlock. Terra Nova, 5, 4, 348-358. https://doi.org/10.1111/j.1365-3121.1993.tb00268.x

Ebbestad, J. O. R., Högström, A. E. S., Frisk, Ǻ. M., Martma, T., Kaljo, D., Kröger, B., Pärnaste, H., 2015: Terminal Ordovician stratigraphy of the Siljan district, Sweden. GFF, 137, 1, 36-56. https://doi.org/10.1080/11035897.2014.945620

Perens, H., 1995: Jaani ja Jaagarahu lademe piirikihtidest Saaremaal. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 5, 1, 12-19.

Siir, S., Kallaste, T., Kiipli, T., Hints, R., 2015: Internal stratification of two thick Ordovician bentonites of Estonia: deciphering primary magmatic, sedimentary, environmental and diagenetic signatures. Estonian Journal of Earth Sciences, 64, 2, 140-158. https://doi.org/10.3176/earth.2015.23

Märss, T., Afanassieva, O., Blom, H., 2014: Biodiversity of the Silurian osteostracans of the East Baltic. Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh, 105, 2, 73-148. https://doi.org/10.1017/S1755691014000218

Saadre, T., Suuroja, K., 1993: Distribution pattern of the beds of the Viivikonna Formation. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 3, 1, 13-24.

Kiipli, T., Kallaste, T., Kleesment, A., Nielsen, A. T., 2009: Corroded hydrothermal quartz in Ordovician altered volcanic ash beds of the Baltoscandian Region. Estonian Journal of Earth Sciences, 58, 4, 268-272. https://doi.org/10.3176/earth.2009.4.05

Ainsaar, L., Suuroja, K., Semidor, M., 2002: Long-term effect of the Kärdla crater (Hiiumaa, Estonia) on Late Ordovician carbonate sedimentation. , 49, 6, 1145-1155. https://doi.org/10.1016/S0967-0645(01)00135-7

Hints, R., Hade, S., Soesoo, A., Voolma, M., 2014: Depositional framework of the East Baltic Tremadocian black shale revisited. GFF, 136, 3, 464-482. https://doi.org/10.1080/11035897.2013.866978

Löfgren, A., 1995: The middle Lanna/Volkhov Stage (middle Arenig) of Sweden and its conodont fauna. Geological Magazine, 132, 6, 693-711. https://doi.org/10.1017/S0016756800018926

Holmer, L. E., Popov, L. E., 1994: Revision of the type species of Acrotreta and related Lingulate brachiopods. Journal of Paleontology, 68, 3, 433-450. https://doi.org/10.1017/S002233600002583X

Bassett, M. G., Cocks, L. R. M., 1974: A review of Silurian brachiopods from Gotland. Fossils and Strata, 3, 1-56.

Tolmacheva, T. J., Koren, T. N., Holmer, L. E., Popov, L. E., Raevskaya, E., 2001: The Hunneberg Stage (Ordovician) in the area east of St. Petersburg, north-western Russia. Paläontologische Zeitschrift, 74, 4, 543-561. https://doi.org/10.1007/BF02988161

Neuman, B., 1975: New lower Palaeozoic streptelasmatid corals from Scandinavia. Norsk Geologisk Tidsskrift, 55, 4, 335-359.

Martinsson, A., 1967: The succession and correlation of ostracode faunas in the Silurian of Gotland. GFF, 89, 3, 350-386. https://doi.org/10.1080/11035896709448375

Holmer, H., Popov, L. E., 1990: The acrotretacean brachiopod Ceratreta tanneri (Metzger) from the Upper Cambrian of Baltoscandia. GFF, 112, 3, 249-263. https://doi.org/10.1080/11035899009454772

Hints, L., Miidel, A., 2008: Ripple marks as indicators of Late Ordovician sedimentary environments in Northwest Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 57, 1, 11-22. https://doi.org/10.3176/earth.2008.1.02

Einasto, R., 2012: Veel Lääne-Saaremaa Vesiku kihtidest: probleeme põhikivimis. Keskkonnatehnika, 2, 44-46.

Einasto, R., 2012: Lääne-Saaremaa Vesiku kihtide eripärasid uudistamas. Keskkonnatehnika, 1, 42-44.

Tinn, O., Meidla, T., 2003: Ontogeny and thanatocoenoses of early middle Ordovician palaeocope ostracode species Brezelina palmata (Krause, 1889) and Ogmoopsis bocki (Öpik, 1935). Journal of Paleontology, 77, 1, 64-72. https://doi.org/10.1017/S0022336000043420

Oraspõld, A., 1991: Microlithology of the boundary beds between Vormsi and Pirgu Stages (Upper Ordovician) in Paluküla stone pit in island Hiiumaa [Микролитологическая характеристика пограничных слоев вормсиского и пиргуского горизонтов (O3) в каменоломнии Палукюла на острове Хийумаа]. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, 934, 13-21.

Kiipli, T., Kallaste, T., Kiipli, E., Radzevičius, S., 2013: Correlation of Silurian bentonites based on the immobile elements in the East Baltic and Scandinavia. GFF, 135, 2, 152-161. https://doi.org/10.1080/11035897.2013.783104

Paul, C. R. C., Bockelie, J. F., 1983: Evolution and Functional Morphology of the Cystoid Sphaeronites in Britain and Scandinavia. Palaeontology, 26, 4, 687-734.

Kleesment, A., Kirsimäe, K., Martma, T., Shogenova, A., Urtson, K., Shogenov, K., 2012: Linkage of diagenesis to depositional environments and stratigraphy in the northern part of the Baltic basin. Estonian Journal of Earth Sciences, 61, 1, 15-32. https://doi.org/10.3176/earth.2012.1.02

Kaljo, D., Kiipli, T., Martma, T., 1997: Carbon isotope event markers through the Wenlock-Pridoli sequence in Ohesaare (Estonia) and Priekule (Latvia). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 132, 1-4, 211-224. https://doi.org/10.1016/S0031-0182(97)00065-5

Bergström, S. M., Huff, W. D., Kolata, D. R., Bauert, H., 1995: Nomenclature, stratigraphy, chemical fingerprinting and areal distribution of some Middle Ordovician K–bentonites in Baltoscandia. GFF, 117, 1, 1-13. https://doi.org/10.1080/11035899509546191

Oraspõld, A., 1980: Lithological characterization of the boundary beds of the Vormsi and Pirgu stages in Central Estonia [Литологическая характеристика пограничных слоев вормсиского и пиргуского горизонтов в средней части Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 8, 75-89.

Rõõmusoks, A., 1991: On the stratigraphy and fauna of the boundary beds between the Pirgu and Porkuni stages in North Estonia [О стратиграфии и фауне пограничных слоев пиргуского и поркуниского горизонтов в Северной Эстонии]. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, 934, XII, 23-42.

Männil, Ralf, Bauert, H., 1984: A meridional section of the Kukruse beds across the Estonian and Tapa kukersite shale deposits [Строение кукрузесуого горизонта по меридиональному профилю пересекающему Эстонское и Тапаское месторождения горючих сланцев]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 33, 3/4, 113-119.

Kiipli, T., Einasto, R., Kallaste, T., Nestor, V., Perens, H., Siir, S., 2011: Geochemistry and correlation of volcanic ash beds from the Rootsiküla Stage (Wenlock-Ludlow) in the eastern Baltic. Estonian Journal of Earth Sciences, 60, 4, 207-219. https://doi.org/10.3176/earth.2011.4.02

Ivanov, A., Märss, T., Kleesment, A., 2011: A new elasmobranch Karksiodus mirus gen. et sp. nov. from the Burtnieki Regional Stage, Middle Devonian of Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 60, 1, 22-30. https://doi.org/10.3176/earth.2011.1.02

Viira, V., 2011: Lower and Middle Ordovician conodonts from subsurface of SE Estonia and adjacent Russia. Estonian Journal of Earth Sciences, 60, 1, 1-21. https://doi.org/10.3176/earth.2011.1.01

Mark-Kurik, E., 1991: Contribution to the correlation of the Emsian (Lower Devonian) on the basis of placoderm fishes. Newsletters on Stratigraphy, 25, 1, 11-23. https://doi.org/10.1127/nos/25/1991/11

Löfgren, A., Viira, V., Mens, K., 2005: Conodont biostratigraphy and sedimentary history in the upper Tremadoc at Uuga, Cape Pakri, NW Estonia. GFF, 127, 4, 283-293. https://doi.org/10.1080/11035890501274283

Kiipli, T., Kallaste, T., Nestor, V., 2010: Composition and correlation of volcanic ash beds of Silurian age from the eastern Baltic. Geological Magazine, 147, 6, 895-909. https://doi.org/10.1017/S0016756810000294

Kleesment, A., 2009: Roundness and surface features of quartz grains in Middle Devonian deposits of the East Baltic and their palaeogeographical implications. Estonian Journal of Earth Sciences, 58, 1, 71-84. https://doi.org/10.3176/earth.2009.1.07

Viira, V., 2008: Conodont biostratigraphy in the Middle-Upper Ordovician boundary beds of Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 57, 1, 23-38. https://doi.org/10.3176/earth.2008.1.03

Kiipli, T., Kallaste, T., 2002: Correlation of Telychian sections from shallow to deep sea facies in Estonia and Latvia based on the sanidine composition of bentonites. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 51, 3, 143-156.

Teedumäe, A., Kallaste, T., Kiipli, T., 2001: Aspects of the dolomitization of the Mõhküla Beds (Silurian, Estonia). Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 50, 3, 190-205.

Nemliher, J., 2001: The shell structure and mineralogy of Mickwitzia (Lingulata: Brachiopoda) from the Lower Cambrian Kakumäe Beds of Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 50, 1, 43-50.

Kiipli, E., Kiipli, T., Kallaste, T., 2000: Early diagenetic chalcopyrite occurrences in Telychian marine red beds of West Estonia and West Latvia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 49, 4, 294-307.

Kaljo, D., Martma, T., 2000: Carbon isotopic composition of Llandovery rocks (East Baltic Silurian) with environmental interpretation. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 49, 4, 267-283.

Bityukova, L., Shogenova, A., Puura, V., Saadre, T., Suuroja, K., 1996: Geochemistry of major elements in Middle Ordovician carbonate rocks: comparative analysis of alteration zones, North Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 45, 2, 78-91.

Paalits, I., 1995: Acritarchs from the Cambrian-Ordovician boundary beds at Tõnismägi, Tallinn, North Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 44, 2, 87-96.

Volkova, N., 1993: Acritarchs from the Cambrian-Ordovician boundary beds (boring core M-56) of the Estonian near-clint area [Акритархи пограничных отложений кембрия и ордовика приглинтовой полосы Эстонии (скважина М-56)]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 42, 1, 15-22.

Mägi, S., Viira, V., Aru, H., 1989: On the correlation of the Tremadocian and Arenigian boundary beds in the East Baltic. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 38, 2, 63-67.

Jürgenson, E., 1987: The change of mineralogical composition at the discontinuity surfaces in the Silurian beds of Estonia [Изменение минерального состава отложений на поверхностях перерыва в силуре Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 36, 2, 58-65.

Nestor, H., 1972: On the stratigraphic range of the beds with Pentamerus oblongus and on the nature of the Late Llandoverian transgression in North Europe [О возрастном диапазоне слоев с Pentamerus oblongus и о характере позднелландоверийской трансгрессии в Северной Европе.]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 21, 4, 344-350.

Heinsalu, H., Viira, V., Mens, K., Oja, T., Puura, I., 1987: The section of the Cambrian-Ordovician boundary beds in Ülgase, northern Estonia [Кембрийско-ордовикские пограничные отложения разреза Юлгазе, Северная Эстония (неостратотип маардуской пачки)]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 36, 4, 154-165.

Mens, K., 1984: On the mineralogy of the Ülgase beds in Maardu district [Минералогическая характеристика юлгазеских отложений окрестности Маарду]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 33, 3/4, 96-103.

Mens, K., Pirrus, E., 1980: On stratigraphical nomenclature of Vendian beds of Estonia [К стратиграфической номенклатуре вендских отложений Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 29, 2, 49-54.

Mens, K., Pirrus, E., 1972: New data on the age of Tiskre beds in the NW of Estonia [Новые данные о возрасте тискреских слоев по материалам северо-западных разрезов Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 21, 3, 278-281.

Kala, E., 1972: On the age of the Tiskre beds in the isle of Hiiumaa [О возрасте тискреских слоев по материалам острова Хийумаа]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 21, 3, 276-278.

Volkova, N., Kajak, K., Mens, K., Pirrus, E., 1981: New data on Cambrian-Ordovician transitional beds in the eastern part of the East Baltic [Новые данные о переходных слоях между кембрием и ордовиком на востоке Прибалтики]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 30, 2, 51-55.

Nestor, H., Einasto, R., Nestor, V., Märss, T., Viira, V., 2001: Description of the type section, cyclicity, and correlation of the Riksu Formation (Wenlock, Estonia). Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 50, 3, 149-173.

Khazanovich, K., Missarzhevsky, V., 1982: On the stratigraphy of the Ülgase Beds in Estonia with the description of a new representative of Hyolithelminthes [Вопросы стратиграфии и хиолительминты юлгазеских отложений Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 31, 1, 7-11.

Märs, T., Kleesment, A., Niit, M., 2008: Karksilepis parva gen. et sp. nov. (Chondrichthyes) from the Burtnieki Regional Stage, Middle Devonian of Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 57, 4, 219-230. https://doi.org/10.3176/earth.2008.4.02

Männik, P., 2008: Conodont dating of some Telychian (Silurian) sections in Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 57, 3, 156-169. https://doi.org/10.3176/earth.2008.3.04

Hints, L., Oraspõld, A., Nõlvak, J., 2005: The Pirgu Regional Stage (Upper Ordovician) in the East Baltic: lithostratigraphy, biozonation and correlation. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 54, 4, 225-259.

Nestor, V., 2007: Chitinozoans in the Wenlock-Ludlow boundary beds of the East Baltic. Estonian Journal of Earth Sciences, 56, 2, 109-128.

Märss, T., 2006: Thelodonts (Agnatha) from the basal beds of the Kuressaare Stage, Ludlow, Upper Silurian of Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 55, 1, 43-66.

Pärnaste, H., 2006: The Early Ordovician trilobite distribution and zonation of the East Baltic. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 55, 2, 109-127.

Heinsalu, H., Kaljo, D., Kurvits, T., Viira, V., 2003: The stratotype of the Orasoja Member (Tremadocian, Northeast Estonia): lithology, mineralogy, and biostratigraphy. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 52, 3, 135-154.

Märss, T., 2003: Paralogania from the Rootsiküla (Wenlock) and Paadla (Ludlow) stages of Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 52, 2, 98-112.

Viira, V., Einasto, R., 2003: Wenlock-Ludlow boundary beds and conodonts of Saaremaa Island, Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 52, 4, 213-238.

Puura, I., Viira, V., 1999: Chronostratigraphy of the Cambrian-Ordovician boundary beds in Baltoscandia. Acta Universitatis Carolinae. Geologica, 43, 1/2, 5-8.

Nestor, V., Einasto, R., Loydell, D. K., 2002: Chitinozoan biostratigraphy and lithological characteristics of the Lower and Upper Visby boundary beds in the Ireviken 3 section, Northwest Gotland. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 51, 4, 215-226.

Nestor, H., Nestor, V., 2002: Upper Llandovery to middle Wenlock (Silurian) lithostratigraphy and chitinozoan biostratigraphy in southwestern Estonia and northermost Latvia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 51, 2, 67-87.

Viira, V., Löfgren, A., Mägi, S., Wickström, J., 2001: An Early to Middle Ordovician succession of conodont faunas at Mäekalda, northern Estonia. Geological Magazine, 138, 6, 699-718. https://doi.org/10.1017/S0016756801005945

Ramsköld, L., Edgecombe, G. D., 1994: Revision of the Silurian encrinurine trilobite Wallacia Lamont 1978, with species from Gotland and Canada. Paläontologische Zeitschrift, 68, 1/2, 89-115. https://doi.org/10.1007/BF02989435

Kaljo, D., Heinsalu, H., Mens, K., Puura, I., Viira, V., 1988: Cambrian-Ordovician Boundary beds at Tõnismägi, Tallinn, North Estonia. Geological Magazine, 125, 4, 457-463. https://doi.org/10.1017/S001675680001308X

Nestor, V., 1984: Distribution of Chitinozoans in the Late Llandoverian Rumba Formation (Pentamerus Oblongus Beds) of Estonia. Review of Palaeobotany and Palynology, 43, 1-3, 145-153. https://doi.org/10.1016/0034-6667(84)90030-7

Märss, T., 1997: Vertebrates of the Pridoli and Silurian-Devonian boundary beds in Europe. Modern Geology, 21, 1, 17-41.

Mens, K., Heinsalu, H., Jegonjan, K., Kurvits, T., Puura, I., Viira, V., 1996: Cambrian-Ordovician boundary beds in the Pakri Cape section, NW Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 45, 1, 9-21.

Heinsalu, H., Viira, V., Paalits, I., 1991: Cambrian-Ordovician boundary beds in the Saka II section, North-East Estonia [Пограничные кембро-ордовикские отложения разреза Сака II в Северо-Восточной Эстонии]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 40, 1, 8-15.

Kõrts, A., 1991: Distribution of calcareous algae, oncolites and stromatolites in Wenlock-Ludlow boundary beds in Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 40, 2, 43-49.

Mens, K., Viira, V., Paalits, I., Puura, I., 1989: Cambrian-Ordovician boundary beds at Mäekalda, Tallinn, North Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 38, 3, 101-111.

Viira, V., Sergeyeva, L., Popov, L., 1987: Earliest representatives of the genus Cordylodus (Conodonta) from Cambro-Ordovician boundary beds of North Estonia and Leningrad Region. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 36, 4, 145-153.

Hints, O., 1998: Late Viruan (Ordovician) polychaete jaws from North Estonia and the St. Petersburg Region. Acta Palaeontologica Polonica, 43, 3, 471-516.

Bekker, H., 1921: The Kuckers stage of the Ordovician Rocks in NE Estonia. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, II, 1, 1-90.

Volkova, N., Mens, K., 1988: Distribution of acritarchs in the Cambrian-Ordovician boundary beds of the Suhkrumägi section (North-Estonia). [Распределение акритарх в пограничных слоях кембрия и ордовика разреза Сухкрумяги (Северная Эстония)]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 37, 3, 97-102.

Nestor, V., 1984: Distribution of Chitinozoans in the Late Llandoverian Rumba Formation (Pentamerus Oblongus Beds) of Estonia. 6th International Palynological Conference. Abstracts, Calgary.

Sergejeva, S., Borovko, H., 1989: Konodonty [Конодонты]. In: Nikitin, I. (ed.). The key sections and the stratigraphy of the phosphate-bearing obolus beds on the North-East of Russian platform, 18. Nauka, Peterburi, p. 136-149.

Raukas, A., 1999: Correlation of different till beds in South Estonia. In: Kirsimäe, K., Ainsaar, L. (ed.). Field Symposium on Pleistocene Stratigraphy and Glacial Chronology: Southern Estonia, 18.-23.05.1999. Abstract Volume. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituut, Tartu, p. 9-11.

Viira, V., 2002: Conodonts of the Wenlock-Ludlow boundary beds on Saaremaa Island, SW Estonia. Eighth International Conodont Symposium held in Europe (ECOS VIII), Toulouse-Albi, June 22-25, 2002. Abstracts, 12, Toulouse, p. 106-106.

Siir, S., 2015: Internal Geochemical Stratification of Bentonites (Altered Volcanic Ash Beds) and its Interpretation. Tallinn University of Technology Doctoral Thesis, B189. Tallinn Technical University Press, Tallinn, p. 1-109.

Märss, 1993, 1993: Vertebrates of the Pridoli and Silurian/Devonian boundary beds in Europe. In: Turner, S. (ed.). IGCP 328 Palaeozoic Microvertebrates–SDS: The Gross Symposium. Göttingen, Germany, August 4–6, 1993. Scientific Sessions: Abstracts. Institut und Museum für Geologie und Paläontologie, Göttingen, p. 1.

Missarzhevskiy, V. V., 1989: Drevnejšie skeletnye okamenelosti i stratigrafiâ pograničnyh tolŝ dokembriâ i kembriâ [Древнейшие скелетные окаменелости и стратиграфия пограничных толщ докембрия и кембрия], 442, p. 1-238.

Saarse, L., Vassiljev, J., Miidel, A., Niinemets, E., 2006: Holocene buried organic beds in Estonian coastal areas. In: Johansson, P., Lunkka, J.-P., Sarala, P. (ed.). Late Pleistocene Glaciogenic Deposits in the Central Part of the Scandinavian Ice Sheet. Geological Society of Finland, Rovaniemi, p. 37-37.

Abushik, A. F., 1968: Značenie ostrakod dlâ provedeniâ granicy meždu silurom i devonom v evropeiskoj časti SSSR [Значение остракод для проведения границы между силуром и девоном в европеиской части СССР]. In: Sokolov, B. S., Iwanowski, A. B. (ed.). Biostratigraphy of Silurian/Devonian boundary beds. Nauka, Moscow, p. 39-48.

Iskül, G. S., 2019: Sandbian Sponge Beds of the East Baltic - a biotic or diagenetic event?. In: Obut, O. T., Sennikov, N. V., Kipriyanova, T. P. (ed.). 13th International Symposium on the Ordovician System: Contributions of International Symposium. Novosibirsk, Russia (July 19-22, 2019). Publishing House of SB RAS, Novosibirsk, p. 81-82.

Kiipli, T., Orlova, K., Kallaste, T., 2008: Upper Ordovician altered volcanic ash beds. In: Põldvere, A. (ed.). Männamaa (F-367) drill core. Estonian Geological Sections, 9. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 29-33.

Kiipli, T., Kallaste, T., Kiipli, E., Orlova, K., 2006: Upper Ordovician volcanic ash beds. In: Põldvere, Anne (ed.). Kerguta (565) drill core. Estonian Geological Sections, 7. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 15-18.

Põldvere, Anne, Saadre, T., 2006: Kukersite oil shale beds. In: Põldvere, Anne (ed.). Kerguta (565) drill core. Estonian Geological Sections. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 18-19.

Puura, V., 1986: Introduction [Введение]. In: Puura, V. (ed.). Geology of the kukersite-bearing beds of the Baltic Oil shale Basin. Valgus, Tallinn, p. 7-11.

Baukov, S., Tubli, T., 1986: Spatial distribution of oil-shale resources in the basin [Пространственное распределение ресурсов горючего сланца в бассейне]. In: Puura, V. (ed.). Geology of the kukersite-bearing beds of the Baltic Oil shale Basin. Valgus, Tallinn, p. 64-72.

Puura, V., Vaher, R., Tuuling, I., 1986: Tectonics [Тектоника]. In: Puura, V. (ed.). Geology of the kukersite-bearing beds of the Baltic Oil shale Basin. Valgus, Tallinn, p. 55-63.

Aaloe, Aasa, 1986: Geology of the commercial seam A-F2 [Строение промышленной пачки А-F2]. In: Puura, V. (ed.). Geology of the kukersite-bearing beds of the Baltic Oil shale Basin. Valgus, Tallinn, p. 38-47.

Jürgenson, E., 1988: Deposition of the Silurian beds in the Baltic. In: Kaljo, D. (ed.). Deposition of the Silurian beds in the Baltic. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 1-175.

Stinkule, A., Utsal, K., 1975: Clay minerals in the Devonian terrigenous beds of the Baltic Region [Глинистые минералы в девонской терригенной толще Прибалтики]. In: Lunts, A. Ya. (ed.). Geology of the crystalline basement and sedimentary cover of the Baltic. Zinatne, Riga, p. 191-202.

Nemliher, J., Mikkelsaar, K., 2014: REE spectra of apatite of lingulate shells from Cambrian-Ordovician boundary beds of the Baltic Basin. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10–19 June 2014. Abstracts and Field Guide. University of Tartu, Tartu, p. 68-68.

Mark-Kurik, E., 1991: Fossil fishes and the correlation of the Lower/Middle Devonian boundary beds. In: Raudsep, R. (ed.). First Geological Conference of the Baltic Sea States. Abstracts. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 9-10.

Viira, V., Löfgren, A., Mens, K., 2004: Sedimentation, erosion and redeposition of sediment and conodont elements in the upper Tremadoc boundary beds of Cape Pakri, NW Estonia. In: Hints, O., Ainsaar, L. (ed.). WOGOGOB-2004 Conference Materials. Abstracts and Field Guidebook. Tartu University Press, Tartu, p. 100-100.

Liivrand, E., 1999: Weichelian periglacial deposits and till beds in Estonia and correlations in the Baltic area. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G., Kalnina, L. (ed.). The Fourth Baltic stratigraphical conference, Riga, p. 50-51.

Popov, L., Khazanovitš, K., Borovko, H., Sergejeva, S., Sobolevskaja, R., 1989: K metodike prognozirovaniâ zaležej rakušečnyh fosforitov [К методике прогнозирования залежей ракушечных фосфоритов]. In: Nikitin, I. F. (ed.). The key sections and the stratigraphy of the phosphate-bearing obolus beds on the North-East of Russian platform, 18. Nauka, Leningrad, p. 204-208.

Popov, L., Khazanovitš, K., Borovko, H., Sergejeva, S., Sobolevskaja, R., 1989: Usloviâ obrazovaniâ fosforitonosnyh otloženij Pribaltijskogo bassejna [условия образования фосфоритоносных отложений прибалтийского бассейна]. In: Nikitin, I. F. (ed.). The key sections and stratigraphy of the phosphate-bearing obolus beds on the North-East of Russian platform, 18. Nauka, Leningrad, p. 162-203.

Konsa, M., Viiding, H., 1983: Heredity of mineral composition of terrigenous deposits (according to a comparative study of the weathering crust of the crystalline rock and subjacent beds) [Проблема унаследованности минерального состава терригенных отложений (на примере сравнительного изучения коры выветривания кристаллического фундамента и базальных осадочных пород)]. In: Viiding, H. (ed.). Terrigenous minerals of the Baltic sedimentary rocks. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 41-49.

Kajak, K., Kala, E., Mardla, A., 1967: Vendi ja kambriumi piirikihtidest Eestis. VIII Eesti loodusuurijate päev. Ettekannete teesid. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 93-95.

Mens, K., Pirrus, E., 1984: Lithological summary of the Precambrian-Cambrian transition-beds on the East-European Platform. International Geological Congress, XXVII Session. Abstracts. Vol 1. Sections 01 to 03. Nauka, Moskva, p. 119-121.

Kiipli, T., Kallaste, T., 2001: Sledy vulkanizma v razreze silura Èstonii: korrelâciâ sloev, rekonstrukciâ ishodnoj magmy i raspoloženiâ paleovulkanov [Следы вулканизма в разрезе силура Эстонии: корреляция слоев, реконструкция исходной магмы и расположения палеовулканов]. Materialy Pervogo Vserossijskogo paleovulkanologičeskogo simpoziuma, 20-25 avg 2001 Petrozavodsk, Petrozavodsk, p. 76-77.

Kiipli, T., Tsegelnjuk, P. D., 2001: Rare metals in volcanic beds in Silurian sedimentary sections of Estonia, Ukraine and Moldova - application for correlations between regions. Rare metals in Ukraine - view to the future : conference materials : June 18.-22. Inst. Geol. Acad. Sci. Ukraine, Kyev, p. 59-61.

Mark-Kurik, E., Nemliher, J., 2003: Veel kord Kesk-Devoni Abava kihtidest. In: Plado, J., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogide neljas ülemaailmne kokkutulek. Eesti geoloogia uue sajandi künnisel. Konverentsi materjalid ja ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tartu Ülikooli geoloogia instituut, Tartu, p. 38-41.

Kiipli, T., Männik, P., Batchelor, R. A., Kiipli, E., Kallaste, T., Perens, H., 2001: Correlation of Telychian (Silurian) altered volcanic ash beds in Estonia, Sweden and Norway. Norwegian Journal of Geology, 81, p. 179-194.

Ainsaar, L., Truumees, J., Meidla, T., 2011: Carbon isotope chemostratigraphy of the Ordovician/Silurian boundary beds in central Estonia: new data from drillcores in the Pandivere area. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G. & Vasilkova, J. (ed.). The Eighth Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. University of Latvia, Riga, p. 10-10.

Suuroja, K., Kirsimäe, K., Ainsaar, L., Kohv, M., Mahaney, W. C., Suuroja, S., 2003: The Osmussaar Breccia in Northwestern Estonia — Evidence of a ~475 Ma Earthquake or an Impact?. In: Koebler & Martinez-Ruiz (ed.). Impact Markers in the Stratigraphic Record. Springer Berlin Heidelberg, Berlin-Heidelberg-New-York, p. 333-347. https://doi.org/10.1007/978-3-642-55463-6_14

Stel, J. H., 1978: Environment and quantitative morphology of some Silurian tabulates from Gotland. Scripta Geologica, 47, p. 1-75.

Sarv, L., Meidla, T., 1984: Ostracod distribution pattern in the Ordovician-Silurian boundary beds of the North East Baltic [Особенности распространения остракод в пограничных отложениях ордовика и силура Северной Прибалтики]. deponeering VINITI-s, Tallinn, p. 1-21.

Kiipli, T., Kiipli, E., Martma, T., 1998: Geochmical changes through the Ordovician-Silurian boundary beds in the Taagepera core, South Estonia. Goldschmidt Conference Toulouse 1998. Mineralogical Magazine, 62A. The Mineralogical Society, London, p. 779-780. https://doi.org/10.1180/minmag.1998.62A.2.78

Paškevičiene, L. T., 1980: Acritarchs from beds around the boundary of the Vendian and Cambrian in the western part of the East European Platform [Акритархи пограничных отложений венда и кембрия запада Восточно-Европейской платформы]. Nauka, Moskva, p. 1-76.

Volkova, N. A., 1968: Acritarcha of Precambrian and Lower Cambrian deposits of Estonia [Акритархи докембрийских и кембрийских отложений Эстонии]. In: Keller, B. M. (ed.). Trudy GIN AN SSSR, 188. Nauka, Moscow, p. 8-36.

Männil, Rаlf, 1986: Stratigraphy of the kukersite-bearing beds C(I)b-C(III) [Стратиграфия кукерситоносных отложений C(I)b-C(III)]. In: Puura, V. (ed.). Geology of the Kukersite-Bearing Beds of the Baltic Oil Shale Basin. Ed: Puura, V.. Valgus, Tallinn, p. 12-24.

Männil, Ralf, Bauert, H., 1986: Geology of the kukersite-bearing beds CIc–CII [Строение кукерситоносной толщи CIc–CII]. In: Puura, V. (ed.). Geology of the Kukersite-Bearing Beds of the Baltic Oil Shale Basin. Valgus, Tallinn, p. 25-37.

Jürgenson, E., 1966: Lithology of Llandoverian beds in Estonia [Литология лландоверийских отложений Эстонии]. Eesti NSV TA Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 1-65.

Nõlvak, J., 1972: A characterization of the boundary beds of the Kukruse and Idavere stages in the Lipu boring [Kukruse ja Idavere lademe piirikihtide iseloomustus Lipu puurprofiilis]. Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat, 61. Loodusuurijate Selts, Tallinn, p. 39-59.

Borovko, N. G., Popov, L. E., Khazanovich, K. K., 1989: Organisms uncertain systematic position [Организмы неясного систематического положения]. In: Nikitin, I. F. (ed.). The Key sections and stratigraphy of the phosphate bearing Obolus beds of the North-East of the Russian platform. Nauka, Leningrad, p. 149-156.

Puura, I., 1996: Lingulate brachiopods and biostratigraphy of the Cambrian-Ordovician boundary beds in Baltoscandia. Doctoral Thesis. Uppsala University, Sweden, p. 1-214.

Puura, V. (ed), 1986: Geology of the kukersite-bearing beds of the Baltic Oil shale Basin. In: Puura, V. (ed.). Geology of the kukersite-bearing beds of the Baltic Oil shale Basin. Valgus, Tallinn, p. 1-82.

Sokolov, B. S., Polenova, E. N., 1968: Granica silura i devona [Граница силура и девона]. In: Sokolov, B. S., Iwanowski, A. B. (ed.). Biostratigraphy of Silurian/Devonian boundary beds. Nauka, Moscow, p. 3-24.

Männil, Ralf, Bauert, H., Puura, V., 1986: Patterns of distribution and accumulation of kukersites [Закономерности распределения и накопления кукерситов]. In: Puura, V. (ed.). Geology of the kukersite-bearing beds of the Baltic Oil shale Basin. Valgus, Tallinn, p. 48-54.

Kaljo, D., Einasto, R., Martma, T., 2008: Ordovician-Silurian boundary beds at Neitla, North Estonia: sedimentological and carbon isotpic signatures of events, some consequences. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 29-29.