Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailne päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (41)

Sobolevskaya, R. F., 1974: New Ashgill graptolites iп the middle flow basiп of the Kolyma-river [Новые ашгиллские граптолиты в бассейне среднего течения р. Колымы]. In: Obut, A. M. (ed.). Graptolites of the USSR. Transactions of the Institute of Geology and Geophysics, 95. Nauka, Novosibirsk, p. 63-71.

Loydell, D. K., Kaljo, D., Männik, P., 1998: Integrated biostratigraphy of the lower Silurian of the Ohesaare core, Saaremaa, Estonia. In: Gutierrez-Marco, J. C., Rabano, I. (ed.). Proceedings of the Sixth International Graptolite Conference & 1998 Field Meeting of the IUGS Subcommission on Silurian Stratigraphy, Madrid, p. 283-283.

Obut, A. M., Sennikov, N. V., 1976: On the ordovician graptolite zonal scale of the USSR [О зональной шкале ордовика СССР по граптолитам]. In: Kaljo, D., Koren', T. (ed.). Graptolites and stratigraphy. Academy of Sciences of Estonian SSR. Institut of Geology, Tallinn, p. 71-76.

Ulst, R. Ž., 1970: Stratigraphy of the Silurian sequence of the Holdre bore [Стратиграфия силурийских отложении пазреза сквазины Хольдре]. In: Grigelis, A. A. (ed.). Palaeontology and stratigraphy of the Baltic and Byelorussia. Number II. Мintis, Vilnius, p. 315-323.

Kaljo, D. L., Koren’, T. N., 1987: III meždunarodnaâ konferentsiâ po izučeniû graptolitov [III международная конферентсия по изучению граптолитов]. Paleontologicheski Zhurnal, 1, 138-139.

Ulst, R., 1968: Biostratigraphy and correlation of the Silurian of the Middle Baltic region [Биостратиграфия и коррелятсия силура Средней Прибалтики]. In: Grigelis, A. (ed.). Stratigraphy of the Baltic Lower Paleozoic and its correlation with other areas. Mintis, Vilnius, p. 215-272.

Pushkin, V. I., 1980: Facialnaâ zonalnost' i brahiopodovo-mšankovye associacii oanduskogo i rakvereskogo gorizontov ordovika Severnoi Belorusii [Фациалная зоналность и брахиоподово-мшанковые ассоциации оандуского и раквереского горизонтов ордовика Севернои Белорусии]. In: Stepanov, D. L., Khozatski, L. I. (ed.). Èkostratigrafiâ i èkologicheskie sistemy geologičeskogo prošlogo. Trudy XX sessii Vsesoûuznogo Paleontologičeskogo Obŝestvа. Nauka, Leningrad, p. 20-30.

Klaamann, E. R., Einasto, R. E., Viira, V. J., Männil, R. P., Nestor, V. V., Rubel, M. P., Sarv, L. I., 1980: Facialnye zakonomernosti raspredeleniâ fauny v verhnem llandoveri i venloke Severnoi Pribaltiki [Фациалные закономерности распределения фауны в верхнем лландовери и венлоке Северной Прибалтики]. In: Stepanov, D. L., Khozatski, L. I. (ed.). Èkostratigrafiâ i èkologicheskie sistemy geologičeskogo prošlogo. Trudy XX sessii Vsesoûuznogo Paleontologičeskogo Obŝestvа. Nauka, Leningrad, p. 38-47.

Kozłowski, R., 1962: Crustoidea — nouveau groupe de graptolites. Acta Palaeontologica Polonica, 7, 1-2, 3–52.

Obut, A. M., 1964: Podtip Stomochordata. Stomokhordovye [Подтип Stomochordata. Стомохордовые]. In: Hecker, R. F. (ed.). Osnovy paleontologii. Spravočnik dlâ paleontologov i geologov SSSR. Iglokožie, gemihordovye, pogonofory i ŝetinkočelûstnye. Nedra, Moscow, p. 279–337.

Bulman, O. M. B., 1966: Dictyonema from the Tremadocian of Estonia and Norway. Geological Magazine, 103, 5, 407-413. https://doi.org/10.1017/S0016756800054005

Maletz, J., 2019: Part V, Second Revision, Chapter 22: Suborder Axonophora, Infraorder Diplograptina I (Diplograptidae, Lasiograptidae): Introduction, Morphology, and Systematic Descriptions. Treatise Online 127. The University of Kansas, Kansas, p. 1-19.

Männil, Ralf, 1976: On the Ordovician graptolite zonal scale of the USSR [О зоналной шкале Ордовика СССР по граптрлитам]. In: Kaljo, D., Koren, T. (ed.). Graptolites and Stratigraphy. Academy of Sciences of Estonian SSR. Institut of Geology, Tallinn, p. 128-134.

Kaljo, D., 1970: Graptolites [Граптолиты]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 176-185.

Maletz, J., 2019: Part V, Second Revision, Chapter 16: Order Graptolithina, Uncertain Families: Introduction, Morphology, and Systematic Descriptions. Treatise Online 122. The University of Kansas, Kansas, p. 1-19.

Vinn, O., Wilson, M. A., Toom, U., 2019: A crustoid graptolite lithoimmured inside a Middle Ordovician nautiloid conch from northern Estonia. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 89, 3, 285 – 290. https://doi.org/10.14241/asgp.2019.17

Nestor, H., 1970: Juuru Stage [Юуруский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 204-221.

Maletz, J., Toro, B. A., Zhang, Y., 2017: Part V, Second Revision, Chapter 18: Order Graptoloidea and Family Anisograptidae: Introduction, Morphology, and Systematic Descriptions. Treatise Online 85. The University of Kansas, p. 1-14. https://doi.org/10.17161/to.v0i0.6524

Mitchell, C. E., Maletz, J., Goldman, D., 2009: What is Diplograptus?. Bulletin of Geosciences, 84, 1, 27-34. https://doi.org/10.3140/bull.geosci.1109

Kaljo, D., 1995: Graptoliidid - autoriteedid biostratigraafias. Eesti Loodus, 4, 107-109.

Cooper R. A., Maletz, J., Haifeng, W., Erdtmann, B.-D., 1998: Taxonomy and evolution of earliest Ordovician graptoloids. Norsk Geologisk Tidsskrift, 78, 1, 3-32.

Kaljo, D., 1974: On graptolite zones of Tremadoc and Arenig of Pribaltic and Moscow syneclises [О граптолитовых зонах тремадока Прибалтийской и Московской синеклиз]. In: Obut, A. M. (ed.). Graptolites of the USSR. Nauka, Novosibirsk, p. 31-36.

Obut, A. M., Sennikov, N. V., 1987: Oepikograptus, a pecuilar genus of Middle Ordovician diplograptids (graptolites) [Oepikograptus - своеобразный род среднеордовикских диплограптид (граптолиты)]. In: Kolobova, I. M., Hosatski, L. I. (ed.). Annual of the All-union Paleontological Society. Volume XXX, XXX. Nauka, Leningrad, p. 192-198.

Nõlvak, J., Goldman, D., 2004: Distribution of Nemagraptus in the East Baltic Ordovician. In: Hints, O., Ainsaar, L. (ed.). WOGOGOB-2004. Conference Materials. Abstracts and Field Guide Book. Tartu University Press, Tartu, p. 75-76.

Eisenack, A., 1938: Neue Mikrofossilien des baltischen Silurs. IV. Paläontologische Zeitschrift, 19, 3-4, 217-243. https://doi.org/10.1007/BF03042242

Nõlvak, J., Goldman, D., 2007: Biostratigraphy and taxonomy of three-dimensionally preserved nemagraptids from the Middle and Upper Ordovician of Baltoscandia. Journal of Paleontology, 2007, 2, 254-260. https://doi.org/10.1666/0022-3360(2007)81[254:BATOTP]2.0.CO;2

Ulst, R. Ž., 1973: Correlation of Llandovery deposits of Northern Latvia [Лландоверийские отложения Северной Латвий и их коррелация]. In: Kursh, V. M. (ed.). Problemy regionalnoj geologii Pribaltiki i Belorussii. Zinatne, Riga, p. 71-87.

Kiipli, T., Kallaste, T., Nestor, V., Loydell, K., 2010: Integrated Telychian (Silurian) K-bentonite chemostratigraphy and biostratigraphy in Estonia and Latvia. Lethaia, 43, 1, 32-44. https://doi.org/10.1111/j.1502-3931.2009.00162.x

Jaanusson, V., 1995: Confacies differentiation and upper Middle Ordovician correlation in the Baltoscandian basin. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 44, 2, 73-86.

Mägi, S., Viira, V., Aru, H., 1989: On the correlation of the Tremadocian and Arenigian boundary beds in the East Baltic. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 38, 2, 63-67.

Nestor, H., 1972: On the stratigraphic range of the beds with Pentamerus oblongus and on the nature of the Late Llandoverian transgression in North Europe [О возрастном диапазоне слоев с Pentamerus oblongus и о характере позднелландоверийской трансгрессии в Северной Европе.]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 21, 4, 344-350.

Heinsalu, H., Viira, V., Mens, K., Oja, T., Puura, I., 1987: The section of the Cambrian-Ordovician boundary beds in Ülgase, northern Estonia [Кембрийско-ордовикские пограничные отложения разреза Юлгазе, Северная Эстония (неостратотип маардуской пачки)]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 36, 4, 154-165.

Kiipli, T., Jeppsson, L., Kallaste, T., Söderlund, U., 2008: Correlation of Silurian bentonites from Gotland and the eastern Baltic using sanidine phenocryst composition, and biostratigraphical consequences. Journal of the Geological Society, 165, 1, 211-220. https://doi.org/10.1144/0016-76492006-095

Mierzejewski, P., 1991: Estoniocaulis Obut et Rõtsk, 1958 and Rhadinograptus Obut, 1960 are not graptolites. Acta Palaeontologica Polonica, 36, 1, 77-81.

Loydell, D. K., Nestor, V., 2006: Isolated graptolites from the Telychian (Upper Llandovery, Silurian) of Latvia and Estonia. Palaeontology, 49, 3, 585-619. https://doi.org/10.1111/j.1475-4983.2006.00550.x

Männil, Ralf, 1976: Distribution of graptoloids in the Ordovician carbonate rocks of the East Baltic area [Распределение граптолоидей в карбонатных отложениях ордовика Прибалтики]. In: Kaljo, D., Koren', T. (ed.). Graptolites and Stratigraphy. Academy of Sciences of Estonian SSR. Institut of Geology, Tallinn, p. 105-118.

Heinsalu, H., Aaloe, A., Bauert, H., Bitjukova, L., Viira, V., Kaljo, D., Kurvits, T., Mägi, S., Põlma, L., Jürgenson, E., 1988: The study of the structure and composition of the shale strata of the Lower Ordovician and stratigraphy of the overlying sediments in North-Western Estonia [Исследование строения и состава сланценосной толщи нижнего ордовика и стратиграфии перекрывающих отложении в cеверо-западной Эстонии]. TAGI, käsikiri.

Kaljo, D. L., Kivimägi, E. K., 1976: Zonal stratigraphy of the Estonian Tremadocian [Зональное расчленение тремадока Эстонии]. In: Kaljo D., Koren' T. (ed.). Graptolites and Stratigraphy. Academy of Sciences of Estonian SSR. Institut of Geology, Tallinn, p. 53-63.

Kaljo, D., Heinsalu, H., Mens, K., Puura, I., Viira, V., 1988: Cambrian-Ordovician Boundary beds at Tõnismägi, Tallinn, North Estonia. Geological Magazine, 125, 4, 457-463. https://doi.org/10.1017/S001675680001308X

Loydell, D. K., Kaljo, D., Männik, P., 1998: Integrated biostratigraphy of the lower Silurian of the Ohesaare core, Saaremaa, Estonia. Geological Magazine, 135, 6, 769-783. https://doi.org/10.1017/S0016756898001423

Bekker, H., 1924: Mõned uued andmed Kukruse lademe stratigraafiast ja faunast. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 1, 1-20.