Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailne päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (550)

Leitud 550 kirjet, kuvatakse 250 esimest:

Kleesment, A., 1997: Devonian sedimentation basin. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and Mineral Resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 205-208.

Perens, H., 2002: Pealiskord. In: Kään, H., Mardiste, H., Nelis, H., Pesti, O. (ed.). Saaremaa. Loodus Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 23-36.

Pirrus, E., 1997: Clay. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 360-364.

Sokolov, B. S., Polenova, E. N., 1968: Granica silura i devona [Граница силура и девона]. In: Sokolov, B. S., Iwanowski, A. B. (ed.). Biostratigraphy of Silurian/Devonian boundary beds. Nauka, Moscow, p. 3-24.

Obruchev, D. V., 1947: Podtip Vertebrata. Pozvonočnye [Подтип Vertebrata. Позвоночные]. In: Nalivkin, D. V. (ed.). Atlas of the guide forms of the fossil faunas of the USSR. Volume III. Devonien. Gosgeolizdat, Moscow, Leningrad, p. 191-206.

Glebovskaya, E. M., 1947: Otrâd Phyllopoda. Fillopody [Отряд Phyllopoda. Филлоподы]. In: Nalivkin, D. V. (ed.). Atlas of the guide forms of the fossil faunas of the USSR. Volume III. Devonien. Gosgeolizdat, Moscow, Leningrad, p. 180-182.

Buch, L. von, 1840: Uber Sphaeroniten und einige andere Geschlechter, aus welchen Crinoideen entstehen. , 56-60.

Pirrus, E., 2003: Kagu-Eestiski on karstivorme. Eesti Loodus, 12, 48-49.

Müür, R., 2003: Kaks kaitseala Piusal. Eesti Loodus, 7/8, 38-39.

Järvet, A., 2003: Piusa on Setomaa Emajõgi. Eesti Loodus, 7/8, 21-26.

Hang, T., Miidel, A., 2008: Aluspõhja pinnamood. In: Haberman, J., Timm, T., Raukas, A. (ed.). Peipsi. Eesti Loodusfoto, Tartu, p. 17-19.

Miidel, A., Hang, T., 2002: Tuntud ja tundmatu Peipsi põhi. Eesti Loodus, 6, 14-17.

Ainsaar, L., 2008: Pealiskord. In: Vunk, A. (ed.). Pärnumaa 1. Loodus. Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 38-44.

Ivanov, A., Märss, T., 2014: Devonian chondrichthyans of the Baltic Region. 8th Baltic Stratigraphical Conference, 8-9 September 2014 Vilnius, Lithuania. Geologija, 56. Lietuvos mokslu akademija, Vilnius, p. 18-19.

Viiding, H., 1968: Lithology, mineralogy and genesis of terrigenous Devonian deposits in the North Baltic [Литолого-минералогический состав и вопросы генезиса терригенных отложений девона Северной Прибалтики]. In: Yablokov, V. S. (ed.). Genesis an classification of sedimentary rocks. Nauka, Moskva, p. 75-81.

Vellak, A., Tõnisson, A., 1999: Kuidas me avastasime Viljandimaa põrguhaudu. Eesti Loodus, 6, 244-247.

Polivko, I. A., 1973: The Distinctive Features of Middle Devonian Through Early Carbonic Tectonics on the Territory of the Baltic Area [Особенности тектонического развития территории Прибалтики в среднем девоне-раннем карбоне]. In: Kursh, V. M. (ed.). Problemy regionalnoj geologii Pribaltiki i Belorussii. Zinante, Riga, p. 235-247.

Vorobyeva, E. I., 1975: Formenvielfalt und Verwandtschaftsbeziehungen der Osteolepidida (Crossopterygii, Pisces). Paläontologische Zeitschrift, 49, 1/2, 44-45. https://doi.org/10.1007/BF02988065

Blieck, A., 1984: Les Héterostracés Pteraspidiformes. Systématique, phylogénie, biostratigraphie, biogéographie. , 1-202.

Servais, T., Achab, A., Asselin, E., 2013: Eighty years of chitinozoan research: From Alfred Eisenack to Florentin Paris. Review of Palaeobotany and Palynology, 197, 205-217. https://doi.org/10.1016/j.revpalbo.2013.05.008

Golubtsov, V. K., Pomyanovskaya, G. M., Vishnyakov, I. B., Glushko, V. V., Kajak, K. F., Kruchek, S. A., Narbutas, V. V., Nyaga, V. I., Polivko, I. A., Savvaitova, L. S., Sorokin, V. S. Uryev, I. I., Khizhnyakov, A. V., 1981: Palaeogeography of south-western border of the East-European Platform during the Devonian [Палеогеография юго западного края Восточно-Европейской платформы в девонский период]. In: Garetsky, R. G. (ed.). Tectonics and palaeogeography of the western part of the East-European Platform. Nauka i Tehnika, Minsk, p. 23-43.

Tänavsuu-Milkeviciene, K., 2009: Transgressive to regressive turnaround in the Middle Devonian Baltic Basin, 27. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, p. 1-106.

Vorobyeva, E. I., 1992: The problem of the terrestrial vertebrata origin [Проблема происхождении наземных позвоночных]. In: Tatarinov, L. P. (ed.). Nauka, Moskow, p. 1-344.

Meidla, T., Puura, I., 2004: Kui Neptunus valitses. In: Nestor, H., Raukas, A., Veskimäe, R. (ed.). Maa Universumis. Möödanik, tänapäev, tulevik. OÜ Reves Grupp, Tallinn, p. 208-218.

Märss, T., Niit, M. Kleesment, A., 2003: New findings of fish microremains in sections of the Burtnieki Regional Stage. Ichthyolith Issues, Special Publication, 7, p. 42-43.

Ainsaar, L., Puura, I., Tatarnikov, O., 2016: Geoloogiline ehitus ja tektoonika. In: Aun, M. (ed.). Setomaa 1. Loodus. Eesti Rahva Muuseum, Tartu, p. 61-63.

Tinn, O., 2016: Selgrootute fossiilid Setomaa kivimites. In: Aun, M. (ed.). Setomaa I. Loodus. Eesti Rahva Muuseum, Tartu, p. 71-73.

Mark-Kurik, E., 2016: Setomaal paljanduv Devoni ladestu. In: Aun, M. (ed.). Setomaa I. Loodus. Eesti Rahva Muuseum, Tartu, p. 64-70.

Mark-Kurik, E., 2012: Kala hakkas lagunema sabast juba aastamiljoneid tagasi: (paleoihtüoloog Elga Mark-Kurikut küsitlenud Toomas Kukk). Eesti Loodus, 34-40.

Mark-Kurik, E., 2008: Kaugete aegade kalad olid Käsmus. , 7, 49-52.

Mark-Kurik, E., 2004: Punaste liivade aegu. In: Nestor, H., Raukas, A., Veskimäe, R. (ed.). Maa Universumis. Möödanik, tänapäev, tulevik. OÜ Reves Grupp, Tallinn, p. 243–246.

Kurik, E., 1968: Sakala kõrgustiku aluspõhja iseloomustus. Viljandi rajoonis: kodu-uurijate seminarkokkutulek 25.–28. juunini 1968, 17, Tallinn, p. 3-6.

Kurik, E., Hunt, J., 1967: Rüükalad ja hambatehnika (luumudelid paleontoloogilisteks uurimisteks). Horisont, 12, 14-15.

Mark-Kurik, E., 2011: Estonian geological treasures. , 3, 2, 5-6.

Smith, M. M., Johanson, Z., Kearsley, A., Pilecki, P., Mark-Kurik, E., Howard, C., 2012: Evolution of bone repair via invasive growth of dentine trough putative stem cells in a 380 million year old jawless fish. In: Friedman, M., Lloyd, G. (ed.). Euro Evo Devo 2012 Abstract, Lisbon, p. 237.

Smith, M. M., Johanson, Z., Kearsley, A., Pilecki, P., Mark-Kurik, E., Howard, C., 2012: Evolution of bone repair via invasive growth of dentine in a 380 million year old fish. In: Friedman, M., Lloyd, G. (ed.). Programme and Abstracts: 60th Annual Symposium of vertebrate Palaeontology and Comparative Anatomy. 21st Symposium of Palaeontological Preparation and Conservation, University of Oxford, Oxford, UK, September 10th-15th 2012. University of Oxford, Oxford, p. 14-15.

Mark-Kurik, E., 2009: Two small Scottish Middle Devonian placoderms in Estonia. Sixty-Ninth Annual Meeting Society of Vertebrate Paleontology and the Fifty-Seventh Symposium of Vertebrate Palaeontology and Comparative Anatomy (SVPCA) University of Bristol Bristol, UK September 23–26, 2009. Abstracts. Journal of Vertebrate Paleontology, 29, p. 143A. https://doi.org/10.1080/02724634.2009.10411818

Marshall, J. E. A., Plink-Björklund, P., Mark-Kurik, E., 2008: Recognising the Givetian Taghanic Event in the Devonian Baltic Basin and its importance as a high-resolution international correlation datum. 33rd Internationl Geological Congress, Oslo. Proceedings of a meeting held 6–14 August 2008, p. 3206.

Põldvere, Anne, Kleesment, A., Kajak, K., Mens, K., 2007: General geological setting and stratigraphy. In: Põldvere, Anne (ed.). Tsiistre (327) drill core. Estonian Geological Sections, 8. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 5-9.

Mark-Kurik, E., 2007: Distribution of Devonian fossils. Tsiistre (327) Drill Core. Estonian Geological Sections, 8. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 19-21.

Elliott, D. K., Mark-Kurik, E., 2004: The sensory line system in psammosteid heterostracans: a review. 10th International Symposium on Early Vertebrates/Lower Vertebrates. Gramado, 24–28 th May 2004. Programme and abstracts volume. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brazil, p. 18-19.

Mark-Kurik, E., 2003: Stop 16. Tori outcrop. In: Stinkulis, G., Upeniece I., Lukševičs E., Zupiņš I.,Strautnieks, I., Mark-Kurik, E., Märss, T (ed.). The Gross Symposium 2. Advances in Palaeoichthyology. Field Trip Guidebook. Faculty of Geographical and Earth Sciences, Riga, p. 29-30.

Mark-Kurik, E., 2000: Meile vastab paleontoloog Elga Mark-Kurik. Horisont, 3, 28-29.

Ahlberg, P. E., Lukševičs, E., Mark-Kurik, E., 2000: A new proto-tetrapod and the phylogenetic status of the Elpistostegalia. 9th Annual International Symposium Early Vertebrates/Lower Vertebrates, May 16th–19th, 2000. Abstracts, Flagstaff, Arizona, p. 1.

Mark-Kurik, E., 1995: Notes on the Squamation in Psammosteids. In: Sarjeant, W. S. S. (ed.). Vertebrate Fossils and the Evolution of Scientific Concepts: Writings in Tribute to Beverly Halstead. Gordon and Breach, p. 123-130.

Carr, R. K., Mark-Kurik, E., 1998: Reanalysis of Heterostius and Homostius (brachythoracid arthrodires: Placodermi): Implications on systematics and paleogeography. In: Ginter, M., Wilson, M. V. H (ed.). Circum-Arctic Palaeozoic Faunas and Facies. Warsaw, Poland, September 3–8, 1998. Ichthyolith Issues, Special Publication, 4. Faculty of Geology, Warsaw University, Warsaw, p. 7-9.

Mark-Rurik, E., 1995: Trophic relations of Devonian Fishes. Geobios, 28, 121-123. https://doi.org/10.1016/S0016-6995(95)80098-0

Mark-Kurik, E., 1995: Trophic relations of Devonian fishes. Premiers vertebres, vertebres inferieurs. Paris, 4–9 Septembre 1995. Lab. de Paleont. du Mus. Nat. d'Hist. natur., p. 17.

Utsal, K., 1969: Rentgenografičeskoe issledovanie glinistyh mineralov srednedevonskih otloženij Èstonii [Рентгенографическое исследование глинистых минералов среднедевонских отложений Эстонии]. kandidaaditöö autoreferaat. Tartu Riiklik Ülikool, Tartu, p. 1-24.

Mark-Kurik, E., Ivanov, A., Obrucheva, O., 1991: Structure of endoskeletal girdles of the paired fins in placoderms. In: Vézina, D., Arsenault, M. (ed.). n 7th International Symposium. Studies of early vertebrates. Abstracts. Parc de Miguasha, June 9– 22, 1991, Quebec, p. 36.

Mustjõgi, V., 1970: Savid. In: Raik, A. (ed.). Eesti NSV kompleksse territoriaalplaneerimise skeem. Kd 2. Looduslikud tingimused I, Tartu, p. 158-162.

Mark, E., 1960: Koorküla koobas. Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, p. 175-175.

Mark, E., 1960: Helme koopad. Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, p. 174-175.

Mark, E., 1960: Tori paljand. Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, p. 174-174.

Mark, E., 1960: Aruküla koopad. Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, p. 172-173.

Mark, E., 1960: Kalmistu paljand Tartus. Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, p. 171-172.

Mark, E., 1960: Peetri jõe devoni lubjakivi paljand. Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, p. 170-171.

Mark, E., 1960: Lossimägede paljand Viljandis. Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, p. 168-168.

Mark, E., 1960: Tamme paljand. Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, p. 166-168.

Miidel, A., Noormets, R., Hang, T., Flodén, T., Bjerkéus, M., 2001: Bedrock geology and topography of the Lake Peipsi depression, eastern Estonia. GFF, 123, 1, 15-22. https://doi.org/10.1080/11035890101231015

Fahræus, L. E., 1969: Spathognathodus steinhornensis remscheidensis Ziegler 1960 and the age of the Ohesaare Stage of Estonia: A reply to D. Kaljo & V. Viira. GFF, 91, 3, 433-435. https://doi.org/10.1080/11035896909452353

Pirrus, E., 1994: Clay. In: Mustjõgi, E., Paalme, G., Raudsep, R. (ed.). Estonian Mineral Resources. Eesti Vabariigi Keskkonnaministreerium, Tallinn, p. 49-51.

Tallinn, K., Pirrus, E., 1992: Eesti savivarud. Uurimine, paiknemine, kvaliteet. Teaduskonverents Eesti savivarude ratsionaalne kasutamine Aseris 6.-7. mail 1992. a.. Keskkonnaministeerium, p. 1-2.

Tõnisson, A., 1987: Pimeduse kuningriigis. Eesti Loodus, 2, 83-84.

Tovmasjana, K., 2013: Depositional environment of the tidally-dominated transgressive succession: Rezekne and Pärnu Regional Stages, Baltic Devonian basin. University of Latvia, Riga.

Tovmasyan, K., Stinkulis, G., Plink-Björklund, P., 2008: Facies architecture and deposition in estuarine fluvial-tidal transition zone: example from Middle Devonian Pärnu regional stage, SW Estonia. Ģeogrāfija. Ģeologija. Vides zinātne. Referaātu tēzes. Latvijas Universitates, Riga, p. 240-241.

Tovmasyan, K., Stinkulis, G., Plink-Björklund, P., 2008: Depositional environment in the tidally-influenced transgressive succession, Pärnu regional stage, Baltic Devonian basin. Ģeogrāfija. Ģeologija. Vides zinātne. Referaātu tēzes. Latvijas Universitates, Riga, p. 238-240.

Tänavsuu, K., Plink-Björklund, P., Kirsimäe, K., 2008: Origin of carbonate breccias in Middle Devonian Eifelian mixed carbonate-siliciclastic deposits, Baltic Basin. Ģeogrāfija. Ģeologija. Vides zinātne. Referaātu tēzes. Latvijas Universitates, Riga, p. 233-234.

Mark-Kurik, E., 2008: Unsuccessful attacks of predators on the prey fishes, psammosteids and placoderms in the Middle Devonian. Ģeogrāfija. Ģeologija. Vides zinātne. Referaātu tēzes. Latvijas Universitates, Riga, p. 202-203.

Viiding, H., 1964: O litologii i mineralogii pesčano-alevritovyh otloženij devona v Èstonskoj SSR [О литологии и минералогии песчано-алевритовых отложений девона в Эстонской ССР]. In: Karatajute-Talimaa, V. N., Narbutas, V. V. (ed.). Voprosy stratigrafii i paleogeografii devona Pribaltiki. Mintis, Vilnius, p. 74-83.

Brangulis, A. P., Kala, E. A., Kisnerius, Y. L., 1982: Stratigrafiâ. Paleozojskaâ gruppa [Стратиграфия. Палеозойская группа]. In: Grigelis, A. A. (ed.). Geology of the Soviet Baltic republics. Explanatory note of the set geological maps, scale 1:500 000. Nedra, Leningrad, p. 34-127.

Verte, A., 1969: Lithological subdivision of the lower sand-clayey stratum of the Devonian in the Estonian S.S.R. [Литологическое подразделение нижней песчано-глинистой толщи девона Эстонской ССР]. Voprosy regional'noj geologii Pribaltiki i Belorussii. Zinatne, Riga, p. 209-216.

Berg, L. S., Kazantseva, A. A., Obruchev, D. V., 1964: Nadotrâd Palaeonisci (Archistia) [Надотряд Palaeonisci (Archistia)]. In: Obruchev, D. V. (ed.). Osnovy paleontologii. Besčelûstnye, ryby. Nauka, Moscow, p. 336-369.

Bystrov, A. P., 1955: Mikrostruktura pancirâ besčelûstnyh pozvonočnyh silura i devona [Микроструктура панциря бесчелюстных позвоночных силура и девона]. Pamâti akad. L. S. Berga, Moscow, p. 472—523.

Tšeban, E. R., 1966: Pârnuskij vodonosnyj gorizont [Пярнуский водоносный горизонт]. In: Arhangelski, B. N. (ed.). Gidrogeologiâ SSSR, tom XXX. Èstonskaâ SSR. Nedra, Moskva, p. 114-122.

Tšeban, E. R., 1966: Šventojsko-tartuskij vodonosnyj kompleks [Швентойско-тартуский водоносный комплекс]. In: Arhangelski, B. N. (ed.). Gidrogeologiâ SSSR, tom XXX. Èstonskaâ SSR. Nedra, Moskva, p. 98-108.

Tšeban, E. R., 1966: Sargaevskij vodonosnyj kompleks [Саргаевский водоносный комплекс]. In: Arhangelski, B. N. (ed.). Gidrogeologiâ SSSR, tom XXX. Èstonskaâ SSR. Nedra, Moskva, p. 96-97.

Abushik, A. F., 1968: Značenie ostrakod dlâ provedeniâ granicy meždu silurom i devonom v evropeiskoj časti SSSR [Значение остракод для проведения границы между силуром и девоном в европеиской части СССР]. In: Sokolov, B. S., Iwanowski, A. B. (ed.). Biostratigraphy of Silurian/Devonian boundary beds. Nauka, Moscow, p. 39-48.

Mark-Kurik, E., 2008: Tamme paljand Võrtsjärve idakaldal. In: Põldvere, Anne (ed.). Eesti Geoloogia Seltsi suvepäevad 04.-06. juuli 2008. Matk Tamme paljandisse.

Kleesment, A., 2008: Tamme paljand. In: Põldvere, Anne (ed.). Eesti Geoloogia Seltsi suvepäevad 04.-06. juuli 2008. Matk Tamme paljandisse.

Uutela, A. (toim), 1995: Ekskursiopäiväkirja: Viro 5.-11.9.1995. In: Uutela, A. (ed.). Ekskursiopäiväkirja: Viro 5.-11.9.1995, Helsinki, p. 1-20.

Stukalina, G. A., 1981: Krinoidei v stratigrafii ordovika, silura i nižnego devona SSSR. Avtoreferat dissetacii na soikanie učenoj stepeni doktora geologo-mineralogičeskih nauk [Криноидеи в стратиграфии ордовикa, силура и нижнего девона СССР. Автореферат диссетации на соикание ученой степени доктора геолого-минералогических наук], Leningrad, p. 1-51.

Kleesment, A., Puura, V., 2003: Clastic dikes in Devonian of Estonia. In: Puura, V., Plado, J. (ed.). The Baltic Sea Region: Formation and Deformation of the Crust. Seminar in Tartu, Estonia, March 4, 2003. Programme and Abstracts. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituut, Tartu, p. 33-33.

Põldvere, Anne, Saadre, T., Lääts, J., 2006: General geological setting and stratigraphy. In: Põldvere, Anne (ed.). Kerguta (565) drill core. Estonian Geological Sections. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 6-9.

Põldvere, Anne, Saadre, T., 2006: Kukersite oil shale beds. In: Põldvere, Anne (ed.). Kerguta (565) drill core. Estonian Geological Sections. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 18-19.

Põldvere, Anne, Saadre, T., 2006: Core description and terminology. In: Põldvere, Anne (ed.). Kerguta (565) drill core. Estonian Geological Sections. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 5-6.

Põldvere, Anne, 2006: Introduction. In: Põldvere, Anne (ed.). Kerguta (565) drill core. Estonian Geological Sections. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 4-4.

Liepinš, P. P., 1973: Zapadnaâ čast' Glavnogo devonskogo polâ [Западная часть Главного девонского поля]. In: Nalivkin, D. V., Rzonsnitskaya, M. A., Markovskiy, B. P. (ed.). Stratigafiâ SSSR. Devonskaâskaâ sistema. I. Nedra, Moskow, p. 31-71.

Põldvere, Anne, Kleesment, A., Mens, K., Niin, M., Lääts, J., 2005: General geological setting and stratigraphy. Estonian Geological Sections, 6, 6-10.

Põldvere, Anne, Kleesment, A., Mens, K., Niin, M., 2005: Core description and terminology. Estonian Geological Sections, 6, 5-6.

Põldvere, Anne, 2005: Introduction. Estonian Geological Sections, 6, 4-5.

Hermann, U., 1971: Taevaskojast vanemais ürikuis. Eesti Loodus, 1, 33-33.

Kleesment, A., Valiukevičius, J., 1998: Devonian. Estonian Geological Sections, 1, 17-19.

Põldvere, Anne, Kleesment, A., 1998: Basic concepts and methodology. Estonian Geological Sections, 1, 7-10.

Põldvere, Anne, 1998: General geological setting. Estonian Geological Sections, 1, 6-7.

Põldvere, Anne, 1998: Introduction. Estonian Geological Sections, 1, 5-6.

Novitskaya, L. I., 1965: Mikrostroe nienekotoryh Psammosteida [Микрострое ниенекоторых Psammosteida]. In: Obruchev, D. V., Mark-Kurik, E. J. (ed.). Devonian psammosteids (Agnatha, Psammosteidae) of the USSR. Eesti NSV TA Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 257-238.

Kumari, E., 1970: Ühest hävivast loodusmälestusmärgist. Eesti Loodus, 5, 273-273.

Põldvere, Anne, 2001: General geological settings and stratigraphy. In: Põldvere, Anne (ed.). Valga (10) Drill Core. Estonian Geological Sections, 3. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 5-6.

Põldvere, Anne, 2001: Core description and terminology. In: Põldvere, Anne (ed.). Valga (10) Drill Core. Estonian Geological Sections, 3. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 4-5.

Põldvere, Anne, 2001: Introduction. In: Põldvere, Anne (ed.). Valga (10) Drill Core. Estonian Geological Sections, 3. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 3-4.

Vassiljev, L., 1967: Koiva jõel. Eesti Loodus, 10, 630-633.

Jürgenson, E., 1960: Izvestnâki i dolomity [Известняки и доломиты]. In: Orviku, K. (ed.). Geologiâ SSSR. Tom XXVIII. Èstonskaâ SSR, Moskva, p. 315-344.

Tsehomski, A. M., Palmre, H. G., 1960: Kvarcevye peski [Кварцевые пески]. In: Orviku, K. (ed.). Geologiâ SSSR. Tom XXVIII. Èstonskaâ SSR, Moskva, p. 371-378.

Palmre, H., 1960: Gliny [Глины]. In: Orviku, K. (ed.). Geologiâ SSSR. Tom XXVIII. Èstonskaâ SSR, Moskva, p. 350-371.

Saarse, L., 1976: Devoni savide ehitusgeoloogiline iseloomustus. VI Eesti geotehnika konverentsi teesid, Tallinn, p. 53-54.

Gross, W., 1936: Neue Crossopterygier aus dem baltischen Oberdevon. , 2, 69-78.

Kõrts, A., Mark-Kurik, E., 1997: Algae and vascular plants. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 213-215.

Nestor, H., Mark-Kurik, E., 1997: Evolution of life during the Vendian - Devonian. Introduction. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and Mineral Resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 209-209.

Kleesment, A., Mark-Kurik, E., 1997: Middle Devonian. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and Mineral Resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 107-107.

Kleesment, A., Mark-Kurik, E., 1997: Lower Devonian. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and Mineral Resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 107-112.

Wahl, A. v., Wahl, E. v., 1911: Vom Devon bis zum Tertiär. In: Kupffer, K. R. (ed.). Baltische Landeskunde. Verlag von G. Löfler, Riga, p. 175-198.

Randle, E., Sansom, R. S., 2019: Bite marks and predation of fossil jawless fish during the rise of jawed vertebrates. Proceedings of the Royal Society, 286, 1917, 20191596. https://doi.org/10.1098/rspb.2019.1596

Stinkule, A., Utsal, K., 1975: Clay minerals in the Devonian terrigenous beds of the Baltic Region [Глинистые минералы в девонской терригенной толще Прибалтики]. In: Lunts, A. Ya. (ed.). Geology of the crystalline basement and sedimentary cover of the Baltic. Zinatne, Riga, p. 191-202.

Kleesment, A. E., 1981: Lemsiskaâ svita [Лемсиская свита]. In: Sorokin, V. S. (ed.). Devon i karbon Pribaltiki. Zinatne, Riga, p. 80–82.

Lyarskaya, L. A., Kleesment, A. E., 1981: Rezekneskaâ svita [Резекнеская свита]. In: Sorokin, V. S. (ed.). Devon i karbon Pribaltiki. Zinatne, Riga, p. 66–80.

Narbutas, V, V., Lyarskaya, L. A., Kleesment, A. E., 1981: Til'žeskaâ svita [Тильжеская свита]. In: Sorokin, V. S. (ed.). Devon i karbon Pribaltiki. Zinatne, Riga, p. 29-38.

Mark-Kurik, E., 1991: The study of the Devonian fishes in the first half of the 19th century in Tartu [Исследования девонских рыб в первой половине XIX века в Тарту]. Daba un muzejs, 3, 29-31.

Lyarskaya , L. A., Kleesment, A. E., Mark-Kurik, E. J., Narbutas, V. V., 1981: Pârnuskaâ svita [Пярнуская свита]. In: Sorokin, V. M. (ed.). Devon i karbon Pribaltiki. Zinatne, Riga, p. 82-92.

Kuršs, V. M., Viiding, H. A., Mark-Kurik, E. J., 1981: Gaujskaâ svita [Гауйская свита]. In: Sorokin, V. M. (ed.). Devon i karbon Pribaltiki. Zinatne, Riga, p. 146–157.

Kuršs, V. M., Viiding, H. A., Mark-Kurik, E. J., 1981: Amatskaâ svita [Аматская свита]. In: Sorokin, V. M. (ed.). Devon i karbon Pribaltiki. Zinatne, Riga, p. 157–167.

Kleesment, A. E., Mark-Kurik, E. J., Polivko, I. A., 1981: Narovskaâ svita [Наровская свита]. In: Sorokin, V. S. (ed.). Devon i karbon Pribaltiki. Zinatne, Riga, p. 93–110.

Viiding, H. A., Kajak, K. F., Mark-Kurik, E. J., Kuršs, V. M., 1981: Arukûlaskaâ svita [Арукюлаская свита]. In: Sorokin, V. S. (ed.). Devon i karbon Pribaltiki. Zinatne, Riga, p. 112–126.

Mark-Kurik, E., 1979: On the research history of vertebrates (fossil fishes) in Estonia [Об истории изучения позвоночных (ископаемых рыб) в Эстонии]. Tezisy Dokladov VII Pribaltiyskoy konferentsii po istorii nauki i tehniki. Vilnius, 23-26 oktyabrya 1979 g., Vilnius, p. 64-65.

Mark-Kurik, E., 1978: The correlation of the Middle Devonian of the East Baltic and of the north of the British Isles. PADS 78 Abstracts. Intern. Symp. on the Devonian System 1978. University of Bristol, Bristol, p. 37.

Lyarskaya, L. A., Mark-Kurik, E. J., 1974: Tafonomičeskie issledovaniâ mestnostonahoženii devonckih ryb Pribaltiki [Tафономические исследования местностонахожении девонцких рыб Прибалтики]. In: Kruchinina, N. V., Gromova, N. S. (ed.). Tezisy Dokladov XX Sessii VPO (4-9 fev. 1974 g.). VSEGEI Press, Leningrad, p. 26-27.

Mark-Kurik, E. J., 1966: Development of Middle Devonian armoured fishes of the north-eastern part of the Russian Platform [Развитие среднедевонских панцирных рыб северо-восточной части\nРусской платформы]. Tezisy Dokladov VII sessi VPO, Leningrad, p. 25-25.

Pärna, K., 1969: Mõningaid ehitusgeoloogilisi märkmeid Tartu lademe avamuse alalt. Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat, 59. Loodusuurijate Selts, Tallinn, p. 10-17.

Kaljo, D., Klaamann, E. (eds), 1986: Theory and practice of ecostratigraphy. Valgus, Tallinn, p. 1-295.

Nemliher, J., Mark-Kurik, E., Kallaste T., 2003: Fossiilsete hammaste mineraalse komponendi röntgendifraktsioonilistest omadustest. In: Plado, J., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogide neljas ülemaailmne kokkutulek. Eesti geoloogia uue sajandi künnisel. Konverentsi materjalid ja ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tartu Ülikooli geoloogia instituut, Tartu, p. 49-52.

Kleesment, A., Märss, T., Niit, M., 2003: Eesti Devoni ja selle mikrofossiilide uurimine uue aastatuhande algul. In: Plado, J., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogide neljas ülemaailmne kokkutulek. Eesti geoloogia uue sajandi künnisel. Konverentsi materjalid ja ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tartu Ülikooli geoloogia instituut, Tartu, p. 31-33.

Schmied, A., 1995: Põhjaveerežiimist Lõuna-Eesti Devoni platool. In: Meidla, T., Jõeleht, A., Kalm, V., Kirs, J. (ed.). Liivimaa geoloogia. Tartu Ülikool, Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 132-138.

Kleesment, A., 1995: Litoloogilis-mineraloogiliste kriteeriumide osa Liivimaa Devoni liigestamisel. In: Meidla, T., Jõeleht, A., Kalm, V., Kirs, J. (ed.). Liivimaa geoloogia. Tartu Ülikool, Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 72-78.

Ainsaar, L., 1995: Suur Taevaskoda. In: Ainsaar, L., Kirsimäe, K. (ed.). Liivimaa geoloogia. Ekskursioonijuht. Tartu Ülikool, Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 11-11.

Mark-Kurik, E., 1991: Keskdevon - rüükalade fauna hiilgeaeg ja loojang. In: Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 44-44.

Kleesment, A., 1991: Peatus 2.11 Tartu kalmistu paljand. In: Puura, V., Kalm, V., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 60-61.

Kleesment, A., 1991: Devon. In: Puura, V., Kalm, V., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 10-11.

Põldvere, Anne, 2014: The Devonian System in Estonia. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10–19 June 2014. Abstracts and Field Guide. University of Tartu, Tartu, p. 129-130.

Mark-Kurik, E., 1991: Fossil fishes and the correlation of the Lower/Middle Devonian boundary beds. In: Raudsep, R. (ed.). First Geological Conference of the Baltic Sea States. Abstracts. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 9-10.

Mikelsone, M., Stinkulis, G., 2017: Dolomitization problems of the Upper Devonian carbonate deposits, eastern Latvia and south-eastern Estonia. In: Żylińska, A. (ed.). 10th Baltic Stratigraphic Conference. Checiny 12-14 September 2017. Abstracts and Field Guide. University of Warsaw, Warszawa, p. 58-59.

Ivanov, A. O., Pinakhina, D. V., Glinsky, V. N., Lukševičs, E., 2017: Givetian vertebrate assemblages from the Burtnieki Regional Stage (Devonian) of the East Baltic. In: Żylińska, A. (ed.). 10th Baltic Stratigraphic Conference. Checiny 12-14 September 2017. Abstracts and Field Guide. University of Warsaw, Warszawa, p. 39-40.

Ani, T., Meidla, T., 2017: Quantitative biostratigraphy of the Devonian System in Estonia based on vertebrates. In: Żylińska, A. (ed.). 10th Baltic Stratigraphic Conference. Checiny 12-14 September 2017. Abstracts and Field Guide. University of Warsaw, Warszawa, p. 11-12.

Afanassieva, O., 2011: The models of exoskeletal ossification in Thyestes verrucosus (Saaremaa, Estonia) and Ungulaspis arctoa (Severnaya Zemlya, Russia). In: Lukševičs, E., Stinkulis, G. & Vasilkova (ed.). The Eighth Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. University of Latvia, Riga, p. 9-9.

Kleesment, A., 2008: Stop D2: Kallaste cliff. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 142-142.

Kleesment, A., 2008: The Devonian System in Estonia. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 141-141.

Marshall, J. E. A., Plink-Björklund, P., Mark-Kurik, E., 2008: Recognising the Givetian Taghanic Event in the Devonian Baltic Basin and its importance as a high-resolution international correlation datum. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 47-47.

Lang, L., Puura, I., 2008: Systematic position, distribution and shell structure of the Devonian brachiopod Bicarinatina bicarinata (Kutorga). In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 39-39.

Kleesment, A., 2008: Some lithological signatures on basin evolution in Baltic Devonian sequences. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 37-37.

Tänavsuu, K., Ainsaar, L., 2005: Facies associations of the Middle Devonian Narva Stage in the Baltic Basin. In: Koren', T., Evdokimova, I., Tolmacheva, T. (ed.). The Sixth Baltic Stratigraphical Conference. August 23-25, 2005 St. Petersburg, Russia. A.P. Karpinsky All-Russian Geological Research Institute, St. Petersburg, p. 122-124.

Marshall, J. E. A., Astin, T. R., Mark-Kurik, E., 1999: An integrated palynostratigraphy and lithostratigraphy of the Middle Devonian lacustrine sediments of the Orcadian Basin, Scotland and their correlation with the Baltic area. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G., Kalnina, L. (ed.). The Fourth Baltic stratigraphical conference, Riga, p. 62-63.

Arkhangelskaya, A. D., 1999: Cryptospore and miospore assemblages from the Late Silurian and Early Devonian deposits of Baltic States. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G., Kalnina, L. (ed.). The Fourth Baltic stratigraphical conference, Riga, p. 10-11.

Ahlberg, P. E., Ivanov, A., Lukševičs, E., Mark-Kurik, E., 1999: Middle and Upper Devonian correlation of the Baltic area and Scotland based on fossil fishes. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G., Kalnina, L. (ed.). The Fourth Baltic stratigraphical conference, Riga, p. 6-8.

Abushik, A. F., Meidla, T., Sarv, L., 1999: Early Devonian leperditicopid ostracodes of the East Baltic and Podolia. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G., Kalnina, L.Jurmala, Latvia September-October (ed.). The Fourth Baltic stratigraphical conference, Riga, p. 5-6.

Mark-Kurik, E., 1996: Stage boundary problems in the East Baltic Devonian. In: Meidla, T., Puura, I., Nemliher, J., Raukas, A., Saarse, L. (ed.). The Third Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. Field Guide. Tartu University Press, Tartu, p. 39-41.

Blieck, A., Candilier, A.-M., Loboziak, S., Mark-Kurik, E., 1996: Palynological study of the Devonian series of the East Baltic area: preliminary results from the Gauja Regional Stage at Küllatova, Estonia. In: Meidla, T., Puura, I., Nemliher, J., Raukas, A., Saarse, L. (ed.). The Third Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. Field Guide. Tartu University Press, Tartu, p. 18-19.

Mark-Kurik, E., 2011: Selgroogsete evolutsiooni kivistunud tõendeid Devoni ladestust. In: Parmasto, E., Laisk, A., Kaljo, D. (ed.). Teadusmõte Eestis VI. Elu- ja maateadused. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 125-132.

Perens, H., 1981: Geoloogiline ehitus. Pärnu linnas ja rajoonis. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 34-41.

Kurik, E., 1978: Aluspõhi. In: Jaanits, L. (ed.). Põlva rajoonis. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 15-19.

Paap, Ü., 1965: Fluctuations in the lithologico-mineralogical composition of Devonian sandstones in Estonia with reference to the oblique lamination of the texture [Колебания литолого-минералогического состава песчаников девона Эстонии на фоне косослоистой текстуры]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 168, 49-60.

Utsal, K., 1968: The Diffractometric Investigation of the Mineralogical Composition of Sliding Surfaces of the Middle Devonian Argillaceous Rocks in the E.S.S.R. [Исследование минерального состава поверхностей скольжения глинистых пород среднего девона Эстонской ССР с помощью дифрактометрического анализа]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 221, 33-39.

Utsal, K., 1968: About the X-ray investigation of the Middle Devonian clay minerals in Estonia [О рентгенографическом исследовании глинистых минералов среднедевонских отложений Эстонии\n]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 221, 3-32.

Hiiob, M., Karro, E., 2012: Iron in the Middle Devonian aquifer system and its removal at Võru County water treatment plants, Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 61, 3, 181-190. https://doi.org/10.3176/earth.2012.3.04

Reintam, L., 2003: Current primary pedogenesis on Devonian sandstone in southern Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 52, 1, 28-41.

Miidel, A., 1982: On the relationship between the fracturing of the Devonian rocks and the direction of the valley of the middle course r. Vyhandu (Southern Estonia) [О взаимосвязи между трещиноватостью девонских пород и направлением долины среднего течения р. Выханду (Южная Эстония)]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 31, 2, 80-80.

Kuršs, V., 1971: Formation peculiarities in mineral associations of Givetian and Lower Fransian terrigenous strata belonging to the Main Devonian Field. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 20, 2, 152-159.

Utsal, K., 1968: About the Middle Devonian clay minerals of Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 17, 3, 300-303.

Dilaktorski, N. L., 1956: Über die physikalish-chemischen Eigenschaften der feinen Fraktionen einiger Tonerden der Estnischen SSR [Физико-химические свойства тонких фракций некоторых глин Эстонской ССР]. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 5, 1, 22-40.

Öpik, A., Krusenberg, E., 1929: Aruanne savide uurimisest Võrumaal suvel 1928. a.. Tulekindlate savide otsimine ja uurimine, Tallinn, p. 10-21.

Scupin, H., 1927: Vordevonische Spuren des Alten Roten Nordlands im Ostbaltikum. Centralblatt für Mineralogie, Geologie und Paläontologie, 297-302.

Althausen, G., 1938: Võrumaa Sänna tulekindlad savid ja nende tehnoloogilised omadused. Tehnika Ajakiri, 11, 249-250.

Scupin, H., 1926: Alter und Herkunft der ostbaltischen Solquellen und ihre Bedeutung für die Frage nach dem Vorkommen von Steinsalz im baltischen Obersilur. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, 10, 2, 1-19.

Abel, O., 1927: Ein Beitrag zur Kenntnis von Heterostius convexus Asmuss aus dem Alten Roten Sandstein von Arokülla bei Dorpat: die Gelenkverbindung zwischen dem Schädeldach und dem Rumpfpanzer. Paläontologische Zeitschrift, 9, 1-3, 314-319.

Thomson, P., 1937: Der mitteldevonische Old Red-Sandstein in Estland und seine Flora. Bulletin of the Geological Society of Finland, 119, 25-26.

Luha, A., 1933: Liivakividest. Loodusevaatleja, 3, 68-71.

Inari, E., 1934: Devonipaljand Eesti-Vene piirivöötmes. Eesti Loodus, 5, 117-117.

Kraus, E., 1931: Paläogeographie des baltischen Devons. Geologische Rundschau, 22, 51-56.

Kraus, E., 1934: Die Gliederung des baltisch-russischen Altrotsandsteins (Studien zur ostbaltischen Geologie Nr. XIV). Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft, 86, 213-234.

Öpik, A., 1935: Amphiopora ramosa (Phill) in the Marine Devonian of Estonia. Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi Aruanded, 41, 305-310.

Engelhardt, H. D. v., 1932: Über die Entstehung der hexaedrischen Hohlräume in einigen Mergeldolomitschichten des Estländischen Mitteldevons. Centralblatt für Mineralogie, Geologie und Paläontologie, 5, 249-251.

Scupin, H., 1923: Die Frage des Vorkommens von Steinsalz in Estland. Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi Aruanded, 29, 1-4, 1-22.

Heintz, A., 1930: Eine neue Rekonstruktion von Heterostius Asm.. Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi Aruanded, 36, 3-4, 169-173.

Thomson, P. W., 1940: Beitrag zur Kenntnis der fossilen Flora des Mitteldevons in Estland. Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi Aruanded, 45, 195-216.

Scupin, H., 1927: Die stratigraphische Stellung der Devonschichten im Südosten Estlands. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, XIII, 2, 1-9.

Thomson, P. W., 1939: Vorläufige Mitteilung über die fossile Devonflora in Estland. Beiträge zur Kunde Ehst-, Liv- und Kurlands, 1, Tallinn, p. 42-42.

Gross, W., 1935: Histologische Studien am Aussenskelett fossiler Agnathen und Fische. Palaeontographica, 75, 1-2, 1-60.

Thomson, P. W., 1940: Beitrag zur Kenntnis der fossilen Flora des Mitteldevons in Estland. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 56, 1-17.

Orviku, K., 1930: Keskdevoni põhikihid Eestis. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, XVI, 5, 1-97.

Bekker, H., 1924: Devon Irboska ümbruses - stratigraafia, fauna ja paleogeograafia. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 2, 1-55.

Öpik, A., 1935: Ostracoda from the Old Red Sandstone of Tartu, Estonia. Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi Aruanded, 42, 3/4, 20-27.

Luha, A., 1932: Kipsilademeist Irboskas. Loodusevaatleja, III, 1, 1-4.

Krusenberg, E., 1932: Tulekindlad savid Eestis. Loodusevaatleja, III, 2, 55-58.

Krusenberg, E., 1932: Tulekindlad savid Eestis. Loodusevaatleja, III, 4, 108-112.

Krusenberg, E., 1932: Tulekindlad savid Eestis. Loodusevaatleja, III, 3, 80-83.

Thomson, P. W., 1936: Lisamärkmeid Eesti devonifloora kohta. Eesti Loodus, IV, 4, 162-162.

Heintz, A., 1934: Revision of the Estonian Arthrodira. Part I. Family Homostiidae Jaekel. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 38, 1-114.

Gross, W., 1940: Acanthodier und Placodermen aus Heterostius-Schicten Estlands und Lettlands. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 60, 1-79.

Orviku, Karl, 1941: Geoloogilisi märkmeid S.-Emajõe süvenduste kohta Kärevere ja Jänese vahel. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 120-125.

Eichwald, E., 1865: Einige Bemerkungen ueber die geognostischen Karten des Europäischen Russlands. Bulletin of Moscow Society of Naturalists. Geology, 38, 3, 150-217.

Mühlen, L. zur, 1913: Geologičeskoe stroenie territorii goroda Ûr'eva i ego bližajših okrestnostej, Jurjev, p. 1-83.

Mühlen, L. zur, 1913: Geologičeskoe stroenie territorii goroda Ûr'eva i ego bližajših okrestnostej [Геологическое строение территории города Юрьева и его ближайших окрестностей]. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, 21, 8, 1-83.

Mühlen, L. zur, 1912: Der geologische Aufbau Dorpats und seiner nächsten Umgebungen. Sitzungsberichte der Naturforscher-Geselleschaft bei der Universität Jurjew (Dorpat), 21, 1, 2, 1-68.

Lemberg, J., 1866: Chemische Untersuchungen eines unterdevonischen Profils an der Bergstrasse in Dorpat. H. Laakmann, Dorpat, p. 1-17.

Lemberg, J., 1866: Chemische Untersuchungen eines unterdevonischen Profils an der Bergstrasse in Dorpat. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 4, 1, 85-99.

Klinge, J., 1885: Eine Flussfahrt auf dem Woo. Sitzungsberichte der Naturforscher-Geselleschaft bei der Universität Jurjew (Dorpat), 7, 1, 193-233.

Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (eds), 2008: The Seventh Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts and Field Guide. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 1-158.

Venjukov, P., 1884: Otloženiâ devonskoj sistemy Evropejskoj Rossii [Oтложения девонской системы Eвропейской Pоссии], St. Peterburg, p. 1-303.

Venjukov, P., 1884: Otloženiâ devonskoj sistemy Evropejskoj Rossii [Oтложения девонской системы Eвропейской Pоссии]. Trudy St. Peterburgskovo obshestva esteistvoispytateli, 15, 1, 169-470.

Schmidt, A., 1864: Einige Notizen über die Insel Runo. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 6, 533-553.

Helmersen, G., 1855: Geologische Reisen. Beiträge zur Kenntniss des Russischen Reiches und der angränzenden Länder Asiens , 9, 2, 726-774.

Sass. A. F., 1865: Herr Baron Sass Herrn Roth. Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft, 17, 15-16.

Grewingk, C., 1861: Mitteilungen über weitere Erörterung der silurish-devonischen Grenzregion in Livland. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie. Monatshefte: Abt. B. Geologie, Paläontologie, 60-63.

Schmidt, C., 1863: Die Wasserverorgung Dorpat's, eine hydrologische Untersuchung. Heinrich Laakmann, Dorpat, p. 1-217.

Grewingk, C., 1861: Geologie von Liv- und Kurland mit Inbegriff einiger angrenzenden Gebiete. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 2, 3, 479-776.

Grewingk, C., 1860: Über seine vierte wissenschaftliche Reise zur Erforschung des devonischen Bodens Liv- und Kurlands. Sitzungsberichte der Naturforscher-Geselleschaft bei der Universität Jurjew (Dorpat), 1, 8, 312-317.

Grewingk, C., 1859: Geologie von Liv- und Kurland. Heinrich Laakmann, Dorpat, p. 1-56.

Grewingk, C., 1859: Ergebnisse eines Ausflugs zur Untersuchung der devonisch-silurischen Grenze. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie. Monatshefte: Abt. B. Geologie, Paläontologie, 62-67.

Grewingk, C., 1888: Die geologischen Verhältnisse der Bahnlinien Riga-Walk-Pskov und Walk-Dorpat. Sitzungsberichte der Naturforscher-Geselleschaft bei der Universität Jurjew (Dorpat), 8, 2, 233-237.

Schmidt, C., 1857: Die devonischen Thone im Süden des Embachthales. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 1, 3, 501-506.

Schmidt, C., 1856: Ueber die devonischen Dolomit-Thone der Umgegend Dorpats. Heinrich Laakmann, Dorpat, p. 1-18.

Pander, C. H., 1860: Ueber die Saurodipterinen, Dendrodonten, Glyptolepiden und Cheirolepiden des Devonischen Systems, St. Peterburg, p. IX+90.

Pander, C. H., 1857: Ueber die Placodermen des Devonischen Systems, St. Peterburg, p. 1-106.

Pacht, R., 1859: Der devonische Kalk in Livland. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 2, 2, .

Murchison, R. I., Verneuil, E., Keyserling, A., 1845: The Geology of Russia in Europe and the Ural Mountains. Vol. I. Geology. John Murray, London, p. XXIV+700.

Sokolov, V. V., 1844: Geognostičeskaâ poezdka ro ostzejskim guberniâm [Геогностическая поездка ро остзейским губерниям]. Gorny Zhurnal, I, 3, 313-348.

Schmidt, Fr., 1887: Predvaritel'nyj otčet ob issledovaniâh, proizvedennyh po poručeniû Geologičeskogo komiteta, po linii Pskov-Riga [Предварительный отчет об исследованиях, произведенных по поручению Геологического комитета, по линии Псков-Рига]. Izvestiya Geologicheskogo komiteta, 6, 7, 305-312.

Pacht, R., 1849: Der devonische Kalk in Livland. J. C. Schünmann's Wittwe und C. Mattiesen, Dorpat, p. 1-8.

Kruse, F., 1844: Das Labyrinth bei Dorpat. Inland, 41, 645-658.

Eichwald, E., 1840: Geognostische Uebersicht von Esthland und den Nachbar-Gegenden. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie. Monatshefte: Abt. B. Geologie, Paläontologie, 421-430.

Buch, L. von, 1841: Beiträge zur Bestimmung der Gebirgsformationen Russlands. Arch. Miner. (Karsten), 15, 1, 3-128.

Buch, L. von, 1840: Beiträge zur Bestimmung der Gebirgsformationen in Russland, Berliin, p. 1-164.

Hueck, A., 1839: Notiz über die Lagerstätte der fossilen Knochen in Livland. Inland, 26; 27, 401-409; 417-424.

Hofmann, E. K., 1838: Geognosticheskie nabljudenija, proizvedennye vo vremja puteshestvija iz Derpta v Abo [Геогностические наблюдения, произведенные во время путешествия из Дерпта в Або]. Gorny Zhurnal, 1, 64-121.

Hofmann, E., 1837: Geognostische Beobachtungen auf einer Reise von Dorpat bis Åbo. J. E. Schünmann, Tartu, p. 1-49.

Schmidt, Fr., 1897: Excursion durch Estland. Guide des excursions du VII Congrès Géologique International XII, St. Petersbourg, p. XII.

Kajak, K., Kurik, E., 1987: Geoloogiline ehitus. In: Tarmisto, V. (ed.). Valga rajoonis. Eesti NSV Teaduste Akadeemia , Tallinn, p. 34-43.

Gross, W., 1956: Über Crossopterygier und Dipnoer aus dem baltischen Oberdevon im Zusammenhang einer vergleichenden Utersucgung des Porenkanalsystems paläozoischer Agnathen und Fische. Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar, 5. Almqvist & Wiksell, p. 1-140.

Trinajstic, K., Long, J. A., Ivanov, A. O., Mark-Kurik, E., 2019: A new genus of ptyctodont (Placodermi) from the Late Devonian of Baltic area. Palaeontologia Electronica, 22, 2, 1-19. https://doi.org/10.26879/890

Blieck, A., Mark-Kurik, E., Märss, T., 1988: Biostratigraphical correlations between Siluro-Devonian invertebrate-dominated and vertebrate-dominated sequences: the East Baltic example. Canadian Society of Petroleum Geologists Memoir, 14, 3, 579-587.

Jürgenson, E., 1958: Rõhupindadest liivakivis. Eesti Loodus, 3, 170-171.

Flügel, E. von, 1959: Die Gattung Actinostroma Nicholsun und ihre Arten (Stromatoporoidea). Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, 63, p. 90-273.

Nestor, H., 1997: Evolutionary history of the single-layered, laminate, clathrodictyid stromatoporoids. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Sección Geológica, 91, 1-4, 319-328.

Pinakhina, D. V., 2018: Ida-Euroopa platvormi Loode alamregiooni Kesk-Devoni akantoodid [СРЕДНЕДЕВОНСКИЕ АКАНТОДОВЫЕ РЫБЫ (Acanthodii) СЕВЕРО- ЗАПАДНОГО СУБРЕГИОНА ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ]. St. Peterburi Riiklik Ülikool, St. Peterburg, p. 1-381.

Viiding, H., 1962: On the mineralogic composition of Estonian Middle-Devonian sandstones [Некоторые данные о минералогическом составе песчаников среднего девона Эстонии]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, X, 261-272.

Valiukevičius, J., 1994: Acanthodian Zonal Sequence of Early and Middle Devonian in the Baltic Basin. Geologija, 17, 115-124.

Janvier, P., Blieck, A., 1993: L. B. Halstead and the heterostracan controversy. Modern Geology, 18, 89-105.

Põldvere, Anne (toim), 2008: Eesti Geoloogia Seltsi suvepäevad 04.-06. juuli 2008. Matk Tamme paljandisse. In: Põldvere, Anne (ed.). Eesti Geoloogia Seltsi suvepäevad 04.-06. juuli 2008. Matk Tamme paljandisse.

Kleesment, A., Nestor, H., Soesoo, A., 2006: Devonikausi Virossa. MTÜ GEOGuide Baltoscandia, Tallinn, p. 1-27.

Kleesment, A. & Pirrus, E., 2000: Fracture systems in Devonian sandstones, South Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 49, 4, 284-293.

Kleesment, A., 1999: Boundaries of subdivisios of the Narva Regional Stage and their correlation in the Baltic region. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G., Kalnina, L. (ed.). The Fourth Baltic stratigraphical conference, Riga, p. 46-47.

Kleesment, A., 1993: Lithostratigraphical subdivision of the Aruküla Regional Stage. In: Grigelis, A., Jankauskas, T.-R., Mertiniene, R. (ed.). Abstracts of the Second Baltic Stratigraphic Conference, Vilnius, p. 42-42.