Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (42)

Vinn, O., Wilson, M. A., Toom, U., 2019: Earliest Petroxestes borings from Sandbian (earliest Late Ordovician) of Northern Estonia. Palaios, 34, 10, 453-457. https://doi.org/10.2110/palo.2019.054

Pohle, A., Klug, C., Toom, U., Kröger, B., 2019: Conch structures, soft-tissue imprints and taphonomy of the Middle Ordovician cephalopod Tragoceras falcatum from Estonia. Fossil Imprint, 75, 1, 70-78. https://doi.org/10.2478/if-2019-0006

Knaust, D., 2020: Sulcolithos variabilis igen. et isp. nov.: grooves on firm and hard bedding surfaces. Paläontologische Zeitschrift, 94, 1, 195-206. https://doi.org/10.1007/s12542-019-00464-z

Kupffer, A., 1870: Ueber die chemische Constitution der baltisch-silurischen Schichten. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 5, 1, 69-196.

Jaanusson, V., 1961: Discontinuity surfaces in limestones. Bulletin of the Geological Institutions of the University of Uppsala, 40, 221–241.

Vinn, O., Toom, U., 2016: Borings in phosphatized Cambrian siltstone pebbles, Estonia (Baltica). Geological Magazine, 153, 4, 635-642. https://doi.org/10.1017/S001675681500076X

Vinn, O., Wilson, M. A., Ausich, W., Toom, U., 2015: Tremichnus in crinoid pluricolumnals from the Silurian of western Estonia (Baltica). Carnets de Géologie, 15, 17, 239-243. https://doi.org/10.4267/2042/57951

Vinn, O., Toom, U., 2016: Bioerosion of inorganic hard substrates in the Silurian of Estonia (Baltica). GFF, 138, 2, 306-310. https://doi.org/10.1080/11035897.2015.1076513

Vinn, O., Toom, U., 2016: A sparsely encrusted hardground with abundant Trypanites borings from the Llandovery of the Velise River, western Estonia (Baltica). Estonian Journal of Earth Sciences, 65, 1, 19-26. https://doi.org/10.3176/earth.2016.01

Vinn, O., 2015: Sparsely encrusted hardground in the Darriwilian calcareous sandstone of Cape Pakri, NW Estonia (Baltica). Estonian Journal of Earth Sciences, 64, 3, 249-253. https://doi.org/10.3176/earth.2015.31

Vinn, O., Wilson, M. A., Toom, U., 2015: Bioerosion of Inorganic Hard Substrates in the Ordovician of Estonia (Baltica). PLOS ONE, 10, 7, e0134279. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0134279

Vinn, O., Toom, U., 2015: Some encrusted hardgrounds from the Ordovician of Estonia (Baltica). Carnets de Géologie, 15, 7, 63-70. https://doi.org/ 10.4267/2042/56744

Hecker, R. F., 1960: Die Fossilie Fazies des glatten steinernen Meeresbodens\n [Ископаемая фация гладкого каменного морского дна]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, V, 199-227.

Wyse Jackson, P. N., Key, M. M., 2007: Borings in trepostome bryozoans from the Ordovician of Estonia: two ichnogenera produced by a single maker, a case of host morphology control. Lethaia, 40, 3, 237-252. https://doi.org/10.1111/j.1502-3931.2007.00021.x

Vinn, O., Wilson, M. A., Mõtus, M.-A., 2014: The Earliest Giant Osprioneides Borings from the Sandbian (Late Ordovician) of Estonia. PLOS ONE, 9, 6, 1-6. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0099455

Vinn, O., Wilson, M. A., 2012: Epi- and endobionts on the late Silurian (early Pridoli) stromatoporoids from the Saaremaa Island, Estonia. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 82, 3, 195-200.

Vinn, O., 2012: Shell repair in Anticalyptraea (Tentaculita) in the late Silurian (Přidoli) of Baltica. Carnets de Géologie, 12, Lettres, 31-37. https://doi.org/10.4267/2042/46096

Vinn, O., 2005: The distribution of worm borings in brachiopod shells from the Caradoc Oil Shale of Estonia. Carnets de Géologie, 5, article 3, 1-11. https://doi.org/10.4267/2042/2454

Vinn, O., Wilson, M. A., 2012: Encrustation and bioerosion on late Sheinwoodian (Wenlock, Silurian) stromatoporoids from Saaremaa, Estonia. Carnets de Géologie, 12, 2, 183-191. https://doi.org/10.4267/2042/47551

Vinn, O., Wilson, M.A ., 2010: Microconchid-dominated hardground association from the late Přidoli (Silurian) of Saaremaa, Estonia. Palaeontologia Electronica, 13, 2; 9A, 1-12.

Vinn, O., Wilson, M. A., 2010: Occurrence of Giant Borings of Osprioneides kampto in the Lower Silurian (Sheinwoodian) Stromatoporoids of Saaremaa, Estonia. Ichnos, 17, 3, 166-171. https://doi.org/10.1080/10420940.2010.502478

Vinn, O., Wilson, M. A., 2010: Early large borings in a hardground of Floian-Dapingian age (Early and Middle Ordovician) in northeastern Estonia (Baltica). Carnets de Géologie, 10, le, 1-4. https://doi.org/10.4267/2042/35594

Podhalańska, T., Nõlvak, J., 1995: Endolithic trace-fossil assemblage in Lower Ordovician limestones from northern Estonia. GFF, 117, 4, 225-231. https://doi.org/10.1080/11035899509546220

Stridsberg, S., 1985: Silurian oncocerid cephalopods from Gotland. Fossils and Strata, 18, 1-65.

Lebedev, O. A., Mark-Kurik, E., Karatajūtė-Talimaa, V. N., Lukševičs, E., Ivanov, A., 2009: Bite marks as evidence of predation in early vertebrates. Acta Zoologica, 90, Suppl. 1, 344-356. https://doi.org/10.1111/j.1463-6395.2008.00344.x

Lukševics, E., Lebedev, O., Mark-Kurik, E., Karatajūtė-Talimaa, V., 2009: The earliest evidence of host-parasite interactions in vertebrates. Acta Zoologica, 90, Suppl. 1, 335-343. https://doi.org/10.1111/j.1463-6395.2008.00362.x

Orviku, Karl, 1960: Über die Lithostratigraphie der Wolchow- und Kundastufe in Estland [О литостратиграфии волховского и кундаского горизонтов в Эстонии]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, V, 45-87.

Müürisepp, K., 1958: Die Beshaffenheit der unteren Grenze der Packerort-Stufe von Packerort bis zum Sjass-Fluss [Характеристика нижней границы пакерортского горизонта от мыса Пакерорт до реки Сясь]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, III, 55-79.

Bauert, H., 1989: Discontinuity surfaces of possible microkarst origin in the Viivikonna Formation (Kukruse Stage, Middle Ordovician) of Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 38, 2, 77-82.

Vinn, O., 2004: The earliest known Trypanites borings in the shells of articulate brachiopods from the Arenig (Ordovician) of Baltica. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 53, 4, 257-266.

Sheffield, S. L., Sumrall, C. D., 2015: A new interpretation of the oral plating patterns of the Holocystites Fauna (Diploporita, Echinodermata). Progress in Echinoderm Palaeobiology, 93. Cambridge University Press (CUP), Zamora, S., Rábano, I., p. 740-752.

Toom, U., 2019: Ordovician and Silurian Trace Fossils of Estonia. Tallinn University of Technology Doctoral Thesis, 52/2019. TalTech Press, Tallinn, p. 1-263. https://doi.org/10.23658/taltech.52/2019

Mark-Kurik, E., 2008: Unsuccessful attacks of predators on the prey fishes, psammosteids and placoderms in the Middle Devonian. Ģeogrāfija. Ģeologija. Vides zinātne. Referaātu tēzes. Latvijas Universitates, Riga, p. 202-203.

Toom, U., Vinn, O., Hints, O., 2017: Lower Paleozoic bioerosional trace fossils from Estonia, Baltica. In: Zhang, Y., Zhan, R. Fan, J., Muir, L.A. (ed.). The onset of the Great Ordovician Biodiversification Event. Extended Summaries for the IGCP Project 653 Annual Meeting 2017, October 8-12. Yichang, China, p. 169-170.

Orviku, Karl, 1961: Diskontinuiteedipinnad Volhovi ja Kunda lademes. In: Orviku, K. (ed.). Geoloogiline kogumik. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 16-25.

Larsson, K., 1979: Silurian tentaculitids from Gotland and Scania. Fossils and Strata, 11, Oslo, p. 1-180.

Rõõmusoks, A., 2004: Ordovician strophomenoid brachiopods of northern Estonia. Fossilia Baltica 3. Tartu Ülikooli geoloogia Instituut, Tartu, p. 1-151.

Lamansky, V. V., 1905: Drevnejšie sloi silurijskih otloženij Rossii [Древнейшие слои силурийских отложений России]. Memoires du Comite Geologique, 20, St. Peterburi, p. 1-147.

Rozhnov, S. V., 2002: Morphogenesis and Evolution of Crinoids and Other Pelmatozoan Echinoderms in the Early Paleozoic. Paleontological Journal, 36. Pal. Institute, Russ. Acad. of Sci., Moscow, p. 525-674.

Rubel, M., 2011: Silurian brachiopods Dictyonellida, Strophomenida, Productida, Orthotetida, Protorthida and Orthida from Estonia. Fossilia Baltica 4. Tartu Ülikooli geoloogia instituut, Tartu, p. 1-133.

Rozhnov, S. V., 1989: New data about rhipidocystids (Eocrinoidea) [Новые данные о рипидоцистидах (Eocrinoidea)]. In: Kaljo, D. (ed.). Fossil and Recent Echinoderm researches. Academy of Sciences of the Estonian SSR Institute of Geology, Tallinn, p. 38-57.

Einasto, R. E., 1964: On the classification and formation of discontinuity surfaces [К вопросу о классификации и формировании поверхностей перерыва]. In: Baukov, S. (ed.). Lithology of Paleozoic sediments of Estonia. ENSV TA Geoloogia instituut, Tallinn, p. 123-131.