Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (46)

Buatois, L. A., Mángano, M. G., Minter, N. J., Zhou, K., Wisshak, M., Wilson, M. A., Olea, R. A., 2020: Quantifying ecospace utilization and ecosystem engineering during the early Phanerozoic—The role of bioturbation and bioerosion. Science Advances, 6, 33, eabb0618. https://doi.org/10.1126/sciadv.abb0618

Vinn, O., Wilson, M. A., Toom, U., 2019: Earliest Petroxestes borings from Sandbian (earliest Late Ordovician) of Northern Estonia. Palaios, 34, 10, 453-457. https://doi.org/10.2110/palo.2019.054

Pohle, A., Klug, C., Toom, U., Kröger, B., 2019: Conch structures, soft-tissue imprints and taphonomy of the Middle Ordovician cephalopod Tragoceras falcatum from Estonia. Fossil Imprint, 75, 1, 70-78. https://doi.org/10.2478/if-2019-0006

Knaust, D., 2020: Sulcolithos variabilis igen. et isp. nov.: grooves on firm and hard bedding surfaces. Paläontologische Zeitschrift, 94, 1, 195-206. https://doi.org/10.1007/s12542-019-00464-z

Jaanusson, V., 1961: Discontinuity surfaces in limestones. Bulletin of the Geological Institutions of the University of Uppsala, 40, 221–241.

Vinn, O., Toom, U., 2016: Borings in phosphatized Cambrian siltstone pebbles, Estonia (Baltica). Geological Magazine, 153, 4, 635-642. https://doi.org/10.1017/S001675681500076X

Vinn, O., Wilson, M. A., Ausich, W., Toom, U., 2015: Tremichnus in crinoid pluricolumnals from the Silurian of western Estonia (Baltica). Carnets de Géologie, 15, 17, 239-243. https://doi.org/10.4267/2042/57951

Vinn, O., Toom, U., 2016: Bioerosion of inorganic hard substrates in the Silurian of Estonia (Baltica). GFF, 138, 2, 306-310. https://doi.org/10.1080/11035897.2015.1076513

Vinn, O., Toom, U., 2016: A sparsely encrusted hardground with abundant Trypanites borings from the Llandovery of the Velise River, western Estonia (Baltica). Estonian Journal of Earth Sciences, 65, 1, 19-26. https://doi.org/10.3176/earth.2016.01

Vinn, O., 2015: Sparsely encrusted hardground in the Darriwilian calcareous sandstone of Cape Pakri, NW Estonia (Baltica). Estonian Journal of Earth Sciences, 64, 3, 249-253. https://doi.org/10.3176/earth.2015.31

Vinn, O., Wilson, M. A., Toom, U., 2015: Bioerosion of Inorganic Hard Substrates in the Ordovician of Estonia (Baltica). PLOS ONE, 10, 7, e0134279. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0134279

Vinn, O., Toom, U., 2015: Some encrusted hardgrounds from the Ordovician of Estonia (Baltica). Carnets de Géologie, 15, 7, 63-70. https://doi.org/10.4267/2042/56744

Hecker, R. F., 1960: Die Fossilie Fazies des glatten steinernen Meeresbodens [Ископаемая фация гладкого каменного морского дна]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, V, 199-227.

Wyse Jackson, P. N., Key, M. M., 2007: Borings in trepostome bryozoans from the Ordovician of Estonia: two ichnogenera produced by a single maker, a case of host morphology control. Lethaia, 40, 3, 237-252. https://doi.org/10.1111/j.1502-3931.2007.00021.x

Vinn, O., Wilson, M. A., Mõtus, M., 2014: The Earliest Giant Osprioneides Borings from the Sandbian (Late Ordovician) of Estonia. PLOS ONE, 9, 6, 1-6. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0099455

Vinn, O., Wilson, M. A., 2012: Epi- and endobionts on the late Silurian (early Pridoli) stromatoporoids from the Saaremaa Island, Estonia. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 82, 3, 195-200.

Vinn, O., 2012: Shell repair in Anticalyptraea (Tentaculita) in the late Silurian (Přidoli) of Baltica. Carnets de Géologie, 12, Lettres, 31-37. https://doi.org/10.4267/2042/46096

Vinn, O., 2005: The distribution of worm borings in brachiopod shells from the Caradoc Oil Shale of Estonia. Carnets de Géologie, 5, article 3, 1-11. https://doi.org/10.4267/2042/2454

Vinn, O., Wilson, M. A., 2012: Encrustation and bioerosion on late Sheinwoodian (Wenlock, Silurian) stromatoporoids from Saaremaa, Estonia. Carnets de Géologie, 12, 2, 183-191. https://doi.org/10.4267/2042/47551

Vinn, O., Wilson, M.A ., 2010: Microconchid-dominated hardground association from the late Přidoli (Silurian) of Saaremaa, Estonia. Palaeontologia Electronica, 13, 2; 9A, 1-12.

Vinn, O., Wilson, M. A., 2010: Occurrence of Giant Borings of Osprioneides kampto in the Lower Silurian (Sheinwoodian) Stromatoporoids of Saaremaa, Estonia. Ichnos, 17, 3, 166-171. https://doi.org/10.1080/10420940.2010.502478

Vinn, O., Wilson, M. A., 2010: Early large borings in a hardground of Floian-Dapingian age (Early and Middle Ordovician) in northeastern Estonia (Baltica). Carnets de Géologie, 10, le, 1-4. https://doi.org/10.4267/2042/35594

Podhalańska, T., Nõlvak, J., 1995: Endolithic trace-fossil assemblage in Lower Ordovician limestones from northern Estonia. GFF, 117, 4, 225-231. https://doi.org/10.1080/11035899509546220

Stridsberg, S., 1985: Silurian oncocerid cephalopods from Gotland. Fossils and Strata, 18, 1-65.

Lebedev, O. A., Mark-Kurik, E., Karatajūtė-Talimaa, V. N., Lukševičs, E., Ivanov, A., 2009: Bite marks as evidence of predation in early vertebrates. Acta Zoologica, 90, Suppl. 1, 344-356. https://doi.org/10.1111/j.1463-6395.2008.00344.x

Lukševics, E., Lebedev, O., Mark-Kurik, E., Karatajūtė-Talimaa, V., 2009: The earliest evidence of host-parasite interactions in vertebrates. Acta Zoologica, 90, Suppl. 1, 335-343. https://doi.org/10.1111/j.1463-6395.2008.00362.x

Orviku, Karl, 1960: Über die Lithostratigraphie der Wolchow- und Kundastufe in Estland [О литостратиграфии волховского и кундаского горизонтов в Эстонии]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, V, 45-87.

Müürisepp, K., 1958: Die Beshaffenheit der unteren Grenze der Packerort-Stufe von Packerort bis zum Sjass-Fluss [Характеристика нижней границы пакерортского горизонта от мыса Пакерорт до реки Сясь]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, III, 55-80.

Bauert, H., 1989: Discontinuity surfaces of possible microkarst origin in the Viivikonna Formation (Kukruse Stage, Middle Ordovician) of Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 38, 2, 77-82.

Vinn, O., 2004: The earliest known Trypanites borings in the shells of articulate brachiopods from the Arenig (Ordovician) of Baltica. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 53, 4, 257-266.

Kupffer, A., 1870: Ueber die chemische Constitution der baltisch-silurischen Schichten. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 5, 1, 69-196.

Dronov, A. V., Mikuláš, R., Savitskaya, M., 2006: Gastrochaenolites oelandicus and similar borings and/or burrows in the Ordovician of Baltoscandia [Палеоихнология – введение в изучение ископаемых следов жизнедеятельности]. 3rd Workshop on Ichnotaxonomy. Prague and Jevíčko (Czech Republic). September 4 – 9, 2006, p. 7-8.

Toom, U., Vinn, O., Hints, O., 2020: Ordovician Bioerosion Revolution on Baltica. In: Rasmussen, C. M. Ø., Stigall, A. L., Nielsen, A. T., Stouge, S., Schovsbo, N. H. (ed.). Zooming in on the GOBE. 2020 Virtual Annual Meeting of IGCP 653. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse. Rapport, 2020/21. Geological Survey of Denmark and Greenland, Copenhagen, p. 50.

Sheffield, S. L., Sumrall, C. D., 2015: A new interpretation of the oral plating patterns of the Holocystites Fauna (Diploporita, Echinodermata). Progress in Echinoderm Palaeobiology, 93. Cambridge University Press (CUP), Zamora, S., Rábano, I., p. 740-752.

Toom, U., 2019: Ordovician and Silurian Trace Fossils of Estonia. Tallinn University of Technology Doctoral Thesis, 52/2019. TalTech Press, Tallinn, p. 1-263. https://doi.org/10.23658/taltech.52/2019

Mark-Kurik, E., 2008: Unsuccessful attacks of predators on the prey fishes, psammosteids and placoderms in the Middle Devonian. Ģeogrāfija. Ģeologija. Vides zinātne. Referaātu tēzes. Latvijas Universitates, Riga, p. 202-203.

Toom, U., Vinn, O., Hints, O., 2017: Lower Paleozoic bioerosional trace fossils from Estonia, Baltica. In: Zhang, Y., Zhan, R. Fan, J., Muir, L.A. (ed.). The onset of the Great Ordovician Biodiversification Event. Extended Summaries for the IGCP Project 653 Annual Meeting 2017, October 8-12. Yichang, China, p. 169-170.

Orviku, Karl, 1961: Diskontinuiteedipinnad Volhovi ja Kunda lademes. In: Orviku, K. (ed.). Geoloogiline kogumik. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 16-25.

Larsson, K., 1979: Silurian tentaculitids from Gotland and Scania. Fossils and Strata, 11, Oslo, p. 1-180.

Stel, J. H., 1978: Environment and quantitative morphology of some Silurian tabulates from Gotland. Scripta Geologica, 47, p. 1-75.

Rõõmusoks, A., 2004: Ordovician strophomenoid brachiopods of northern Estonia. Fossilia Baltica 3. Tartu Ülikooli geoloogia Instituut, Tartu, p. 1-151.

Lamansky, V. V., 1905: Drevnejšie sloi silurijskih otloženij Rossii [Древнейшие слои силурийских отложений России]. Memoires du Comite Geologique, 20, St. Peterburi, p. 1-147.

Rozhnov, S. V., 2002: Morphogenesis and Evolution of Crinoids and Other Pelmatozoan Echinoderms in the Early Paleozoic. Paleontological Journal, 36. Pal. Institute, Russ. Acad. of Sci., Moscow, p. 525-674.

Rubel, M., 2011: Silurian brachiopods Dictyonellida, Strophomenida, Productida, Orthotetida, Protorthida and Orthida from Estonia. Fossilia Baltica 4. Tartu Ülikooli geoloogia instituut, Tartu, p. 1-133.

Rozhnov, S. V., 1989: New data about rhipidocystids (Eocrinoidea) [Новые данные о рипидоцистидах (Eocrinoidea)]. In: Kaljo, D. (ed.). Fossil and Recent Echinoderm researches. Academy of Sciences of the Estonian SSR Institute of Geology, Tallinn, p. 38-57.

Einasto, R. E., 1964: On the classification and formation of discontinuity surfaces [К вопросу о классификации и формировании поверхностей перерыва]. In: Baukov, S. (ed.). Lithology of Paleozoic sediments of Estonia. ENSV TA Geoloogia instituut, Tallinn, p. 123-131.