Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailne päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (222)

Martma, T., Kaljo, D., 2013: Some results in application of carbon isotopes for study of the Early Paleozoic history of Baltica. sotopes in Earth Systems, ESIR XII Workshop, Freiberg, Germany, 24-26 July 2013, Freiberg.

Pirrus, E. A., 1977: Facial'no-paleogeografičeskij kontrol' osadočnogo železorudnogo processa na primere rannekembrijskogo bassejna Pribaltiki [Фациально-палеогеографический контроль осадочного железорудного процесса на примере раннекембрийского бассейна Прибалтики]. Abstracts of the All-Union Conference September 21-23, 197, Kiiev, p. 212-214.

Mens, K. A., Pirrus, E. A., Posti, E. A., 1977: Ispol'zovanie litologo-mineralogičeskih i paleontologičeskih dannyh pri paleogeografičeskih rekonstrukciâh kembriâ Pribaltiki [Использование литолого-минералогических и палеонтологических данных при палеогеографических реконструкциях кембрия Прибалтики]. Abstracts of the All-Union Conference September 21-23, 197, Kiiev, p. 12-14.

Shliaupa, S., Shogenova, A., Rasteniene, V., Zabele, A., Lashkova, L., Bitjukova, L., Kirsimäe, K., Jõeleht, A., Eihmanis, E., 2000: Collector properties of the Cambrian reservoir in the Baltic Basin – Estonia, Latvia, Lithuania. Extended Abstracts Book, EAGE 62nd Conference and Technical Exhibition: Glasgow, Scotland, 29 May - 2 June 2000, 2, p. 1-4.

Kaljo, D., 1979: O stratigrafii silura Pribaltiki i sootnošèniâh raznjh tipov stratonov [O стратиграфии силура Прибалтики и соотношениях разных типов стратонов]. Izvestiya NAN RK (Proceedings of the NAS RK), series geological, 4/5, 107-115.

Hints, L. M., 1987: O rezul'tatah primeneniâ klasternogo analiza pri izučenii faunističeskih associacij srednego ordovika Pribaltiki [О результатах применения кластерного анализа при изучении фаунистических ассоциаций среднего ордовика Прибалтики]. Teoretičeskie i prikladnye aspekty sovremennoj paleontologii. Tezisy dokladov XXXIII sessii VPO, Leningrad, p. 74-75.

Märss, T. J., 1978: Ob areale žizni i biozonah silurijskih pozvonočnyh Pribaltiki [Об ареале жизни и биозонах силурийских позвоночных Прибалтики]. Sovremennoe značenie paleontologii dlâ stratigrafii. Tezisy dokladov XXII sessii VPO, Leningrad, p. 53-54.

Sokolov, B. S., Alikhova, T. N., Keller, B. M., Nikiforova, O. I., Obut, A. M., 1960: Stratigraphy, correlation and paleogeography of the Ordovician deposits in the USSR [Стратиграфия, корреляция и палеогеография ордовика СССР]. In: Sokolov, B. S. (ed.). Report of the Twenty-First Session Norden. Part VII. Ordovician and Silurian stratigraphy and correlations, Leningrad, p. 7-21.

Meidla, T., 1989: Pozdneordovikskie ostrakody Severnoj Pribaltiki i ih stratigrafičeskoe značenie [Позднеордовикские остракоды Северной Прибалтики и их стратиграфическое значение]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-16.

Sokolov, B. S., Alikhova, T. N., Keller, B. M., Nikiforova, O. I., Obut, A. M., 1960: Stratigraphy, correlation and paleogeography of the Ordovician deposits of the USSR. In: Martinsson, A., Störmer, L. (ed.). Report of the Twenty-First Session Norden. Part VII. Ordovician and Silurian stratigraphy and correlations, Copenhagen, p. 44-57.

Hints, L., 1972: Brahiopody Enteletacea ordovika Pribaltiki [Брахиоподы Enteletacea ордовика Прибалтики]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-29.

Kaljo, D., Viiding, H., 1981: Novye napravleniâ i osnovnye rezul'taty v izučenii drevnego paleozoâ Pribaltiki [Новые направления и основные результаты в изучении древнего палеозоя Прибалтики]. In: Maamägi, V. (ed.). Akademiâ Nauk Èstonskoj SSR v 1973-1979. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 159-168.

Nikiforova, O. I., Obut, A. M., 1960: Stratigraphy and paleogeography of the Silurian deposits in the USSR [Стратиграфия и палеогеография силурийских отложений СССР]. In: Sokolov, B. S. (ed.). Report of the Twenty-First Session Norden. Part VII. Ordovician and Silurian stratigraphy and correlations, Leningrad, p. 22-32.

Hints, L., 1983: O rasprostranenii i facial'noj priuročennosti iglokožih v srednem i verhnem ordovike Pribaltiki [О распространении и фациальной приуроченности иглокожих в среднем и верхнем ордовике Прибалтики]. In: Hynda, V. A. (Ginda, V. A.) (ed.). Spravnitel’naâ morfologiâ èvolûziâ i rasprostranenie sovremennyh i vymerših iglokožih. Gosudarstvennyj prirodovedčeskij muzej AN USSR, L’vov, p. 70-71.

Kvasov, D. D., Malahovski, D. B., Auslender, V. T., Vonsavičius, V., Kalberg, E. A., Kajak, K. F., Kovalevski, M. I., Lobachev, I. N., Ekman, I. M., 1975: O dolednikovyh rečnyh sistemah severo-zapada Vostočno-Evropejskoj ravniny [О доледниковых речных системах северо-запада Восточно-Европейской равнины]. Problemy perestrojki i perehvata rečnyh dolin, Moskva, p. 82-87.

Ivanov, A., Märss, T., 2014: Devonian chondrichthyans of the Baltic Region. 8th Baltic Stratigraphical Conference, 8-9 September 2014 Vilnius, Lithuania. Geologija, 56. Lietuvos mokslu akademija, Vilnius, p. 18-19.

Hints, L., Meidla, T., Nõlvak, J., 1994: Ordovician sequences of the East European Platform. Geologija, 17, 58-63.

Liivrand, E., 1993: Stratigraphy of the Pleistocene deposits in Estonia and correlation in the Baltic Region [Cтратиграфия плейстоценовых отложений Эстонии и корреляция с соседними районами]. Geologija, 14, 2, 189-197.

Kabailiene, M., Raukas, A., 1993: Stratigraphy and history in East Baltic [Cтратиграфия и история позднеледниковья и голоцена Прибалтики]. Geologija, 14, 2, 167-178.

Gaigalas, A., Raukas, A., 1993: The problems of the Quaternary stratigraphy of the Baltic Region [Проблемные вопросы стратиграфии четвертичных отложений Прибалтики]. Geologija, 14, 2, 158-166.

Viiding, H., 1968: Lithology, mineralogy and genesis of terrigenous Devonian deposits in the North Baltic [Литолого-минералогический состав и вопросы генезиса терригенных отложений девона Северной Прибалтики]. In: Yablokov, V. S. (ed.). Genesis an classification of sedimentary rocks. Nauka, Moskva, p. 75-81.

Einasto, R., 1968: Facies and palaeogeographical conditions of the formation of Eurypterous-dolomites (Silurian of the Baltic area) [Фациальные и палеогеографические условия образования эуриптеровых доломитов силур Прибалтики]. In: Yablokov, V. S. (ed.). Genesis an classification of sedimentary rocks. Nauka, Moskva, p. 68-74.

Pirrus, E., 1984: Autigennoe mineraloobrazovanie v glinistyh tolŝah venda i kembriâ Pribaltiki (primenitel'no k probleme èvolûcii osadočnogo processa) [Аутигенное минералообразование в глинистых толщах венда и кембрия Прибалтики (применительно к проблеме эволюции осадочного процесса)]. In: Kazanski, Yu. P. (ed.). Obstanovki osadkonakopleniâ i ih èvolûciâ. Nauka, Moskva, p. 174-177.

Ulst, R., 1958: Geohimičeskaâ obstanovka nakoplenij kembro-silurijskih otloženij Pribaltiki [Геохимическая обстановка накоплений кембро-силурийских отложений Прибалтики]. Trudy Instituta geologii i poleznyh iskopaemyh II, II. Läti NSV Teaduste Akadeemia, Riga, p. 101-115.

Biske, G., Danilans, I., Mikalauskas, A., Raukas, A., 1974: K istorii issledovaniâ i sostoâniû izučennosti predfrontal'nyh lednikovyh obrazovanij Pribaltiki i Karelii [К истории исследования и состоянию изученности предфронтальных ледниковых образований Прибалтики и Карелии]. In: Biske, G., Mikalauskas, A. (ed.). Predfrontal'nye kraevye lednikovye obrazovaniâ. Mintis, Vilnius, p. 7-24.

Kaljo, D., 1977: Stratigrafiâ silura Pribaltiki (opyt èkostratigrafičeskogo analiza) [Стратиграфия силура Прибалтики (опыт экостратиграфического анализа)]. doktoritöö autoreferaat. NSVL Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, Moskva, p. 1-36.

Amon, L., 2011: Palaeoecological Reconstruction of Late-Glacial Vegetation Dynamics in Eastern Baltic Area: A View Based on Plant Macrofossil Analysis. Tallinn University of Technology Doctoral Thesis, B116. Tallinn Technical University Press, Tallinn, p. 1-154.

Gudelis, V. K., Orviku, K. K., 1964: Osnovnye čerty stroeniâ i stratigrafii četvertičnyh (antropogenovyh) otloženij Pribaltijskih respublik [Основные черты строения и стратиграфии четвертичных (антропогеновых) отложений Прибалтийских республик]. Report of the VIth International Congress on Quaternary, Warsaw 1961. Vol II: Stratigraphical section, Lódź, p. 105-115.

Marshall, J. E. A., Plink-Björklund, P., Mark-Kurik, E., 2008: Recognising the Givetian Taghanic Event in the Devonian Baltic Basin and its importance as a high-resolution international correlation datum. 33rd Internationl Geological Congress, Oslo. Proceedings of a meeting held 6–14 August 2008, p. 3206.

Liivrand, E., 1991: Biostratigraphy of the Pleistocene deposits in Estonia and correlations in the Baltic region. Stockholm University, Stockholm, p. 1-114.

Punning, J.-M., Raukas, A. V., Serebryanny, L. R.,, 1967: Geohronologiâ poslednego oledeneniâ Russkoj ravniny v svete novyh radiouglerodnyh datirovok iskopaemyh ozerno-bolotnyh otloženij Pribaltiki [Геохронология последнего оледенения Русской равнины в свете новых радиоуглеродных датировок ископаемых озерно-болотных отложений Прибалтики]. Materialy II simpoziuma po istorii ozer Severo-zapada SSSR (23-28 maâ 1967 goda), Minsk, p. 139-147.

Gaigalas, A. I., Raukas, A. V., 1965: Rasprostranenie rukovodâŝih valunov v plejstocenovyh morenah Pribaltiki [Распространение руководящих валунов в плейстоценовых моренах Прибалтики]. Bulletin of the Commission for Study of the Quaternary, 30, 128-135.

Mens, K. A., Pirrus, E. A., 1974: Vendskie otloženiâ Pribaltiki i litogenetičeskie osobennosti ih formirovaniâ [Вендские отложения Прибалтики и литогенетические особенности их формирования]. Tezisy dokladov soveŝaniâ po verhnemu dokembriû (rifeû) Russkoj platformy (27 maâ - 1 iûnâ 1974 goda), Moskva, p. 84-88.

Sarv, L., 1979: K stratigrafičeskomu raspredeleniû ostrakod v silure Pribaltiki [К стратиграфическому распределению остракод в силуре Прибалтики]. VII International Symposium on Ostracodes, Abstracts. Beograd, 21-29 July 1979, Beograd.

Sarv, L., 1979: On the Silurian ostracode stratigraphy of East Baltic [К стратиграфическому распределению остракод в силуре Прибалтики]. Taxonomy, Biostratigraphy and distribution of ostracodes. Proceedings of the VII International Symposium on Ostracodes. Serbian Geological Society, Beograd, p. 87-90.

Afanassieva, O., 1992: Some peculiarities of osteostracan ecology. In: Mark-Kurik, E. (ed.). Fossil Fishes as Living Animals. Academy of Sciences of Estonia, Tallinn, p. 61-69.

Gnilovskaya, M. B., 1983: Vendotaenides. In: Urbanek, A., Rozanov, A. Yu. (ed.). Upper Precambrian and Cambrian palaeontology of the East-European Platform. Publishing House Wydawnictwa Geologiczne , Warszawa, p. 46-56.

Volkova, N. A., Kirjanov, V. V., Piskun, L. V., Paškevičiene, L. T., Jankauskas, T. V., 1983: Plant microfossils. In: Urbanek, A., Rozanov, A. Yu. (ed.). Upper Precambrian and Cambrian palaeontology of the East-European Platform. Publishing House Wydawnictwa Geologiczne , Warszawa, p. 7-46.

Põlma, L., 1967: Baltikumi ordoviitsiumibasseini põhja- ja keskvööndi litoloogilistest erinevustest. VIII Eesti loodusuurijate päev. Ettekannete teesid. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 92-93.

Vassiljev, J., Saarse, L., Rosentau, A., 2009: Palaeoreconstruction of the Baltic Ice Lake in the eastern Baltic. 7th Baltic Sea Science Congress. Abstract Book, Tallinn, p. 113-113.

Rosentau, A., Vassiljev, J., Saarse, L., Miidel, A., 2008: Development of the Baltic Ice Lake in Eastern Baltic. In: Wahl, N. A. (ed.). 28th Nordic Geological Winter Meeting. Abstract Volume. Aalborg University, Aalborg, p. 34-34.

Rosentau, A., Vassiljev, J., Saarse, L., Miidel, A., 2008: Proglacial lake shorelines of Estonia and adjoining areas. Polish Geological Institute Special Papers, 23, 81-86.

Vassiljev, J., Miidel, A., Saarse, L., 2002: Simulated Holocene sea-level surfaces for northern Baltic. In: Emelyanov, E. M. (ed.). The seventh marine geological conference “Baltic-7”: The seventh marine geological conference “Baltic-7”., Kaliningrad, p. 134-134.

Kabailiene, M. V., Garunkshtis, A. A., Raukas, A. V., Saarse, L. A., Tamoshaitis, J. A., 1992: Lake history of Baltic countries [История озер Прибалтики]. In: Davydova, N. (ed.). Istoriâ ozer Vostočno-Evropejskoj ravniny. Nauka, Sankt Peterburg, p. 118-143.

Saarse, L., 1982: Lithological peculiarities of North Baltic varved clays. XI INQUA Congress. Abstracts vol. I, I, Moscow, p. 274-274.

Kivisilla, J. J., Sudov, B. A. (koost), 1973: Vremennye metodičeskie rekomendacii po primeneniû geohimičeskih metodov pri izučenii kristalličeskogo fundamenta v Pribaltike i Belorussii [Временные методические рекомендации по применению геохимических методов при изучении кристаллического фундамента в Прибалтике и Белоруссии]. In: Sudov, B. A. (ed.). Vremennye metodičeskie rekomendacii po primeneniû geohimičeskih metodov pri izučenii kristalličeskogo fundamenta v Pribaltike i Belorussii. Eesti NSV Geoloogia Valitsus, Tallinn, p. 1-34.

Randjärv, J., 1993: Vertical movements of the Earth's crust in the Baltic region. Reports of the Finnish Geodetic Institute, 93, 2, 1-33.

Sildvee, H., 1988: Võrtsjärve maavärin. Eesti Loodus, 1, 26-30.

Riives, L. J., 1981: Izučenie sovremennyh dviženij Pribaltiki [Изучение современных движений Прибалтики]. In: Riives, L. J. (ed.). Izučenie sovremennyh dviženij Pribaltiki. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 1-102.

Riives, L. J., 1975: Sovremennye dviženiâ territorii Pribaltiki [Современные движения территории Прибалтики]. In: Riives, L. J. (ed.). Sovremennye dviženiâ territorii Pribaltiki. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 1-110.

Vaitiekūnas, P., Punning, J. M., 1970: Some results of investigations into the paleogeography and absolute geochronology of the Last Glacial period in the Baltic Region. Baltica, 4, 323-349.

Punning, J.-M. (ed), 1988: Isotope-geochemical investigation in Baltic and Byelorussia [Изотопно-геохимические исследований в Прибалтике и Белоруссии]. In: Punning, J.-M. (ed.). Isotope-geochemical investigation in Baltic and Byelorussia. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-237.

Tavast, E., 1987: Inherited character of modern drainage net in North and Central Baltic. In: Raukas, A., Saarse, L. (ed.). Palaeohydrology of the temperate zone I. Rivers and Lakes, I. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 70-83.

Raukas, A., Eberhards, G., 1987: Some problems and results of palaeohydrological reconstructios with an example of the Soviet Baltic Republics. In: Raukas, A., Saarse, L. (ed.). Palaeohydrology of the temperate zone I. Rivers and Lakes, I. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 20-29.

Pirrus, E., 1980: Nekotorye osobennosti diagenetičeskogo železorudnogo processa v glinistyh tolŝah venda i kembriâ Pribaltiki [Некоторые особенности диагенетического железорудного процесса в глинистых толщах венда и кембрия Прибалтики]. Geohimičeskie pokazateli pri izučenii geologičeskih processov i poiskah poleznyh iskopaemyh, Minsk, p. 68-72.

Grigelis, A. A., Kisnerius, Y. L., Vonsavičius, V. P. , Puura, V. A., Suveizdis, P. I., Straume, Y. A., Stumbur, K. A., 1982: Zaklûčenie [Заключение]. In: Grigelis, A. A. (ed.). Geology of the Soviet Baltic republics. Explanatory note of the set geological maps, scale 1:500 000. Nedra, Leningrad, p. 298-299.

Stumbur, K. A., Birger, A. Y., Linčius, A. A., Püvi, H. S., Shaporev, A. A., 1982: Poleznye iskopaemye [Полезные ископаемые]. In: Grigelis, A. A. (ed.). Geology of the Soviet Baltic republics. Explanatory note of the set geological maps, scale 1:500 000. Nedra, Leningrad, p. 249-297.

Suveizdis, P. I., Brangulis, A. P., Puura, V. A., 1982: Tektonika [Тектоника]. In: Grigelis, A. A. (ed.). Geology of the Soviet Baltic republics. Explanatory note of the set geological maps, scale 1:500 000. Nedra, Leningrad, p. 191-210.

Brangulis, A. P., Kala, E. A., Kisnerius, Y. L., 1982: Stratigrafiâ. Paleozojskaâ gruppa [Стратиграфия. Палеозойская группа]. In: Grigelis, A. A. (ed.). Geology of the Soviet Baltic republics. Explanatory note of the set geological maps, scale 1:500 000. Nedra, Leningrad, p. 34-127.

Grigelis, A. A. (ed), 1982: Geology of the Soviet Baltic republics. Explanatory note of the set geological maps, scale 1:500 000. In: Grigelis, A. A. (ed.). Geology of the Soviet Baltic republics. Explanatory note of the set geological maps, scale 1:500 000. Nedra, Leningrad, p. 1-304.

Kaljo, D. (toim), 1977: Facies and fauna of the Baltic Silurian [Фации и фауна силура Прибалтики]. In: Kaljo, D. (ed.). Facies and fauna of the Baltic Silurian. Valgus, Tallinn, p. 1-285.

Heinsalu, H. (toim), 1992: Geology of shelly phosphorites of Baltic Basin [Геология ракушечных фосфоритов Прибалтики]. In: Heinsalu, H. (ed.). Geologija rakushechnyh fosforitov Pribaltiki. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-132.

Vaher, R., Winterhalter, B., Mägi, S., Põlma, L., 1992: Sedimentary cover [Осадочный чехол]. In: Raukas, A., Hyvärinen, H. (ed.). Geology of the Gulf of Finland. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 30-37.

Miller, U., 1993: Aktuella europeiska tvärvetenskapliga projekt i samarbete med Baltikum. Berg- & -Dalbladet, Stockholm, p. 30-32.

Puura, I., 1993: Vendium och Paleozoikum i Baltikum. Berg- & -Dalbladet, Stockholm, p. 13-18.

Hints, L., 1997: Late Caradoc and late Ashgill events in the Baltic Basin. In: Koren, T. (ed.). WOGOGOB-97. Meeting of Working Group on Ordovician Geology of Baltoscandia. Abstracts. VSEGEI, St. Petersburg, p. 26-26.

Holmer, L. E., Popov, L. E., 1996: Distribution of lingulate brachiopods in the Early Ordovician of the East Baltic. Danmarks Geologiske Undersøgelse, 98, 53-56.

Hints, L., 1996: The Late Ordovician (Ashgillian) brachiopod association in the East Baltic. Danmarks Geologiske Undersøgelse, 98, 45-52.

Harper, D. A. T., Vinn, O., 2001: Diversity patterns of the clitambonitoidean brachiopods in the Ordovician of Baltoscandia. In: Harper, D. A. T., Stouge, S. (ed.). WOGOGOB-2001. Abstracts, Copenhagen, p. 13-14.

Mõtus, M.-A., Hints, O., 2013: Diversification of Ordovician and Silurian tabulate corals in Baltoscandia and Podolia. In: Lindskog, A., Mehlqvist, K. (ed.). Proceedings of the 3rd IGCP 591 Annual Meeting, Lund University, 9-19 June 2013 Lund, Sweden, Lund, p. 232-233.

Raukas, A. (toim), 1980: Paleotektonika Pribaltiki i Belorussii. Tezisy VIII soveŝaniâ po tektonike Belorussii i Pribaltiki. In: Raukas, A. (ed.). Paleotektonika Pribaltiki i Belorussii. Tezisy VIII soveŝaniâ po tektonike Belorussii i Pribaltiki. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-97.

Jaanus, A., H., 1987: Nekotorye aspekty obrazovaniâ nižnepaleozojskih černyh slancev Baltoskandii [Некоторые аспекты образования нижнепалеозойских черных сланцев Балтоскандии]. Geohimiâ, mineralogiâ i litologiâ černyh slancev, Sõktõvkar, p. 31-32.

Miidel, A., Raukas, A., 1991: The evolution of the river systems in the East Baltic. In: Starkel, L., Gregory, K. J., Thornes, J. B. (ed.). Temperate Palaeohydrology. Fluvial processes in the temperate zone during the last 15000 years. John Wiley & Sons, Chichester, p. 365-380.

Raukas, A., Shimanovich, S., Kolosova, T., 1997: Peculiarities of spherules from Cenozoic Deposits of the Baltic States and Belarus. In: Raukas, A. (ed.). Impact and Extraterrestrial Spherules: new tools of global correlation. IUGS-UNESCO Project 384. Excursion Guide and Abstracts, Tallinn, p. 47-47.

Stinkule, A., Utsal, K., 1975: Clay minerals in the Devonian terrigenous beds of the Baltic Region [Глинистые минералы в девонской терригенной толще Прибалтики]. In: Lunts, A. Ya. (ed.). Geology of the crystalline basement and sedimentary cover of the Baltic. Zinatne, Riga, p. 191-202.

Kaljo, D., Rubel, M., 1982: Relations of brachiopod communities to facial zones (Silurian, East Baltic). Communities and biozones in the Baltic Silurian Communities and biozones in the Baltic Silurian. Valgus, Tallinn, p. 11-34.

Männil, Ralf, Mens, K. (toim), 1984: Stratigrafiâ drevnepaleozojskih otloženij Pribaltiki [Стратиграфия древнепалеозойских отложений Прибалтики]. In: Männil, Ralf, Mens, K. (ed.). Stratigrafiâ drevnepaleozojskih otloženij Pribaltiki. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-131.

Brangulis, A., Puura, V., Sakalauskas, K., Suveizdis, P., Chubldikovas, A., 1979: Relation of Cover and Basement Structures on the Base of Local Structures [Cоотношение структур фундамента и осадочного чехла (На примере локальных структур)]. In: Suveizdis, P. (ed.). Baltic tectonics. Mokslas, Vilnius, p. 57-68.

Suveizdis, P., Brangulis, A., Puura, V., 1979: Recent Structural Elements of the Basement Surface [Современные структурные элементы поверхности фундамента]. In: Suveizdis, P. (ed.). Baltic tectonics. Mokslas, Vilnius, p. 30-41.

Viiding, H., Gaigalas, A., Gudelis, V., Raukas, A., Tarvydas, R., 1971: Crystalline indicator boulders in the East Baltic Area. In: Gudelis, V. (ed.). Crystalline indicator boulders in the East Baltic Area. Mintis, Vilnius, p. 1-95.

Jürgenson, E., 1973: Geohimičeskie osobennosti litofacial'nyh zon silura Pribaltiki [Геохимические особенности литофациальных зон силура Прибалтики]. Facii i geohimiâ karbonatnyh otloženij, Leningrad-Tallinn, p. 125-126.

Einasto, R., 1973: Klassifikaciâ sedimentacionnyh ciklov silura Pribaltiki po dannym facial'nogo analiza [Классификация седиментационных циклов силура Прибалтики по данным фациального анализа]. Facii i geohimiâ karbonatnyh otloženij, Leningrad-Tallinn, p. 94-96.

Kaljo, D. L., Koren’, T. N., Modzalevskaja, T. L., Nestor H. E., Predtechenski, N. N. Einasto, R. E., 1982: Osobennosti silurijskogo osadkonakopleniâ i razvitiâ soobŝest v kraevyh morâh Podolii i Pribaltiki [Особенности силурийского осадконакопления и развития сообщест в краевых морях Подолии и Прибалтики]. In: Kaljo, D., Klaamann, E. (ed.). Theory and practice of ecostratigraphy. All-Union conference, Tallinn, October 19-22, 1982. Abstracts. Academy of Sciences of the Estonian S.S.R. Institute of Geology, Tallinn, p. 39-40.

Rätsep, M., 1981: Morphology of glauconite grains in Lower Cambrian deposits of the northern Baltic Area [К морфологии зерен глауконита в нижнекембрийских отложениях Северной Прибалтики]. In: Pirrus, E. (ed.). Authigenic minerals of terrigenous sediments of the Baltic. Acad. Sci. ESSR, Tallinn, p. 78-92.

Bitjukova, L. J., 1984: Malye èlementy kak indikatory stadial'nosti osadkonakopleniâ venda i kembriâ Severnoj Pribaltiki [Малые элементы как индикаторы стадиальности осадконакопления венда и кембрия Северной Прибалтики]. In: Pirrus, E., Jürgenson, E. (ed.). Mineral'nye i geohimičeskie indikatory processov litogeneza v osadočnyh tolŝah Pribaltiki i Belorussii, Tallinn, p. 27-28.

Saarse, L., Harrison, S. P., 1992: Holocene lake-level changes in the eastern Baltic region. Estonia. Man and nature, Tallinn, p. 6-20.

Rõuk, A.-M., 1976: Drumlins and drumlin-like landforms in the North-East Baltic. Estonia. Regional studies, Tallinn, p. 21-33.

Pirrus, E., 1985: \nNodule formation in the terrigenous section of the Vendian and Cambrian of the East Baltic [Конкрециеобразование в терригенном разрезе венда и кембрия Прибалтики]. In: Makedonov, A. V., Zaritski, P. V. (ed.). Post-sedimentation mineral formation in sedimentary formations, Tjumen, p. 96-100.

Põlma, L., Hints, L., 1982: Rukovodâŝie sobytie v srednem ordovike Pribaltiki [Руководящие событие в среднем ордовике Прибалтики]. In: Kaljo, D., Klaamann, E. (ed.). Theory and practice of ecostratigraphy. All-Union conference, Tallinn, October 19-22, 1982. Abstracts. Academy of Sciences of the Estonian S.S.R. Institute of Geology, Tallinn, p. 73-74.

Klaamann, E., 1982: Soobŝestva tabulât severnogo borta silurijskogo bassejna Baltiki i biozonal'nost' [Сообщества табулят северного борта силурийского бассейна Балтики и биозональность]. In: Kaljo, D., Klaamann, E. (ed.). Theory and practice of ecostratigraphy. All-Union conference, Tallinn, October 19-22, 1982. Abstracts. Academy of Sciences of the Estonian S.S.R. Institute of Geology, Tallinn, p. 41-42.

Rubel, M., Pak, D., 1986: Results of the quantitative stratigraphic correlation of the East Baltic Upper Silurian [Результаты количественной стратиграфической корреляции верхнего силура Прибалтики]. In: Kaljo, D., Klaamann, E. (ed.). Theory and practice of ecostratigraphy. Valgus, Tallinn, p. 137-156.

Männil, Reet, 1986: Distribution of trilobites in different facies of the East Baltic Silurian [Распределение трилобитов в разнофациальных отложениях силура Прибалтики]. In: Kaljo, D., Klaamann, E. (ed.). Theory and practice of ecostratigraphy. Valgus, Tallinn, p. 99-109.

Kaljo, D., Klaamann, E. (eds), 1986: Theory and practice of ecostratigraphy. Valgus, Tallinn, p. 1-295.

Sarv, L., 1982: On ostracode zonation of the East Baltic Upper Silurian. In: Kaljo, D., Klaamann, E. (ed.). Ecostratigraphy of the East Baltic Silurian. Valgus, Tallinn, p. 71-78.

Männil, Reet, 1982: Wenlock and late Silurian trilobite associations of the East Baltic area and their stratigraphical value. In: Kaljo, D., Klaamann, E. (ed.). Ecostratigraphy of the East Baltic Silurian. Valgus, Tallinn, p. 63-70.

Kaljo, D., Klaamann, E., 1982: Preface. In: Kaljo, D., Klaamann, E. (ed.). Ecostratigraphy of the East Baltic Silurian. Valgus, Tallinn, p. 5-7.

Ivanovskaya, T., Dronov, A., 2014: Glauconite in the Cambrian-Lower Ordovician succession of the East Baltic. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10–19 June 2014. Abstracts and Field Guide. University of Tartu, Tartu, p. 44-44.

Hints, L., Hints, O., Kaljo, D., Kröger, B., Männik, P., Martma, T., Nõlvak, J., 2014: Early Katian (Late Ordovician) faunal successions and the GICE: examples from the East Baltic. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10–19 June 2014. Abstracts and Field Guide. University of Tartu, Tartu, p. 38-38.

Hints, O., Nõlvak, J., Paluveer, L., Tammekänd, M., 2011: Conventional and CONOP9 approaches to biodiversity of Baltic Ordovician chitinozoans. Cuadernos del Museo GeoMinero, 14, 243-249.

Bauert, H., Bauert, G., Nõlvak, J., Kiipli, T., 2015: Correlation of Upper Ordovician K-bentonites in the East Baltic – A combined approach of chitinozoan biostratigraphy and sanidine geochemistry. In: Leslie, S. A., Goldman, D., Ordorff, R. C. (ed.). 12th International Symposium on the Ordovician System. The Sedimentary Record, 13, p. 91-92.

Pärnaste, H., 2004: The trilobite zonation of the Billingen Stage in the East Baltic. In: Hints, O., Ainsaar, L. (ed.). WOGOGOB-2004 Conference Materials. Abstracts and Field Guidebook. Tartu University Press, Tartu, p. 81-82.

Kiipli, T., Kallaste, T., Kiipli, E., 2004: Areal variations in the composition of the Kinnekulle altered volcanic ash bed (Caradoc) - relations to sedimentary facies. In: Hints, O., Ainsaar, L. (ed.). WOGOGOB-2004 Conference Materials. Abstracts and Field Guidebook. Tartu University Press, Tartu, p. 55-56.

Meidla, T., Ainsaar, L., Tinn, O., Truuver, K., 2017: The lower boundary of the Silurian System in the Baltic Region. In: Żylińska, A. (ed.). 10th Baltic Stratigraphic Conference. Checiny 12-14 September 2017. Abstracts and Field Guide. University of Warsaw, Warszawa, p. 54-55.

Veski, S., Amon-Veskimeister, L., Heinsalu, A., Vassiljev, J., Saarse, L., 2011: Late-Glacial deglaciation and vegetation dynamics in the eastern Baltic region. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G. & Vasilkova, J. (ed.). The Eighth Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. University of Latvia, Riga, p. 69-69.

Rubel, M., Nestor, V., 2011: Silurian time scale and regional records. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G. & Vasilkova, J. (ed.). The Eighth Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. University of Latvia, Riga, p. 56-56.

Marshall, J. E. A., Plink-Björklund, P., Mark-Kurik, E., 2008: Recognising the Givetian Taghanic Event in the Devonian Baltic Basin and its importance as a high-resolution international correlation datum. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 47-47.

Karatajūtė-Talimaa, V., Märss, T., 2008: Late Silurian tessellated heterostracans from the East Baltic and North Timan. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 32-32.

Molodkov, A., Bolikhovskaya, N., Gaigalas, A., Raukas, A., 2002: Post-Holsteinian interglacials - one or more?. In: Satkūnas, J., Lazauskienė, J. (ed.). The Fifth Baltic Stratigraphical Conference. Geological Survey of Lithuania, Vilnius, p. 128-129.

Nestor, H., 1999: Community pattern and succession of Baltoscandian Early Palaeozoic stromatoporoids. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G., Kalnina, L. (ed.). The Fourth Baltic stratigraphical conference, Riga, p. 73-74.

Marshall, J. E. A., Astin, T. R., Mark-Kurik, E., 1999: An integrated palynostratigraphy and lithostratigraphy of the Middle Devonian lacustrine sediments of the Orcadian Basin, Scotland and their correlation with the Baltic area. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G., Kalnina, L. (ed.). The Fourth Baltic stratigraphical conference, Riga, p. 62-63.

Liivrand, E., 1999: Weichelian periglacial deposits and till beds in Estonia and correlations in the Baltic area. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G., Kalnina, L. (ed.). The Fourth Baltic stratigraphical conference, Riga, p. 50-51.

Rubel, M., Sarv, L., 1996: East Baltic Silurian ostracode succession and its use in regional chronostratigraphy. In: Meidla, T., Puura, I., Nemliher, J., Raukas, A., Saarse, L. (ed.). The Third Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. Field Guide. Tartu University Press, Tartu, p. 56-57.

Märss, T., Karatajūtė-Talimaa, V., 1996: Correlation of the Silurian vertebrate zones of the East Baltic. In: Meidla, T., Puura, I., Nemliher, J., Raukas, A., Saarse, L. (ed.). The Third Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. Field Guide. Tartu University Press, Tartu, p. 41-42.

Mark-Kurik, E., 1996: Stage boundary problems in the East Baltic Devonian. In: Meidla, T., Puura, I., Nemliher, J., Raukas, A., Saarse, L. (ed.). The Third Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. Field Guide. Tartu University Press, Tartu, p. 39-41.

Raukas, A., 1993: New modified stratigraphical scheme of the Quaternary deposits. In: Grigelis, A., Jankauskas, T.-R., Mertinienė, R. (ed.). Abstracts of the Second Baltic Stratigraphic Conference, Vilnius, p. 83-83.

Shogenova, A., Sliaupa, S., Vaher, R., Shogenov, K., Pomeranceva, R., 2009: The Baltic Basin: structure, properties of reservoir rocks, and capacity for geological storage of CO2. Estonian Journal of Earth Sciences, 58, 4, 259-267. https://doi.org/10.3176/earth.2009.4.04

Preeden, U., Plado, J., Mertanen, S., Puura, V., 2008: Multiply remagnetized Silurian carbonate sequence in Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 57, 3, 170-180. https://doi.org/10.3176/earth.2008.3.05

Jõeleht, A., Kirsimäe, K., Shogenova, A., Šliaupa, S., Kukkonen, I. T., Rasteniene, V., Zabele, A., 2002: Thermal conductivity of Cambrian siliciclastic rocks from the Baltic basin. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 51, 1, 5-15.

Ankudinov, S., Sadov, A., Brio, H., 1994: Crustal structure of Baltic countries on the basis of deep seismic sounding data. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 43, 3, 129-136.

Männil, Reet, 1992: Trilobite faunal changes in the East Baltic Silurian. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 41, 4, 198-204.

Aboltinsh, O., Aseyev, A., Vonsavičius, V., Issachenkov, V., Mozhayev, B., Raukas, A., 1989: Development and usage of glacial accumulative insular heights. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 38, 1, 23-33.

Juozapavičius, G., Kalm, V., Jurgaitis, A., 1986: Specific features of the mineralogic-petrographical composition in the Quaternary deposits on the Baltic carbonaceous bedrock plains. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 35, 2, 68-75.

Klaamann, E., 1972: On the tabulata assemblages in the Silurian of the East Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 21, 1, 78-82.

Gudelis, V., 1961: General features of the coastal evolution of the East Baltic area in late- and postglaciale time. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, VIII, 89-96.

Kaljo, D., Sarv, L., 1966: On the correlation of the Baltic Upper Silurian. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 15, 2, 277-288.

Rõõmusoks, A., Männil, Ralf, 1958: O paleogeografii ordovika severo-zapada Russkoj platformy [О палеогеографии ордовика северо-запада Русской платформы]. Tezisy dokladov naučnoj sessii, posvâŝennoj 50-j godovŝine so dnâ smerti akademika F. B. Šmidta. Tartu, 8-10 sentâbrâ 1958 goda, Tallinn, p. 9-11.

Troedsson, G., 1927: Über die präglaziale Verbreitung des Kambrosilurs in Südschweden und im Baltikum. Zeitschrift für Geschiebeforschung und Flachlandsgeologie, 3-4, 179-191.

Sauramo, M., 1925: Über die Bändertone in den ostbaltischen Ländern vom geochronologischen Standpunkt. Fennia, 45, 6, 1-9.

Rüger, L., 1934: Die baltischen Länder. Estland, Lettland und Litauen. In: Rüger, L. (ed.). Handbuch der Regionalen Geologiee, 4. Winters, Heidelberg, p. 1-77.

Rüger, L., 1930: Baltische Staaten. Erdöl-, Asphalt- und Erdgasvorkommen. In: Tausz, S. (ed.). Das Erdöl, 2, Leipzig, p. 417-425.

Hausen, H., 1922: Zur Frage der Bewegungsrichtungen des abschmelzenden Landeises im Ostbaltikum. Centralblatt für Mineralogie, Geologie und Paläontologie, 83-85.

Kraus, E., 1931: Paläogeographie des baltischen Devons. Geologische Rundschau, 22, 51-56.

Thomson, P. W., 1932: Läänemere-maade alluuvium. Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi Aruanded, 38, 96-97.

Scupin, H., 1928: Ostbaltikum (I. Teil). Algonikum, Paläozoikum und Mesozoikum. In: Wilser, J. (ed.). Die Kriesschauplätze 1914-1918 geologisch dargestellt. Heft 9. Gebrüder Borntraeger, Berlin, p. 1-270.

Scupin, H., 1924: Zur Petroleumfrage in den baltischen Ländern. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, VI, 11, 1-13.

Öpik, A., 1939: Baltische Randstaaten. Geologische Jahresberichte, 1B, p. 65-70.

Roemer, F., 1862: Bericht über eine geologische Reise nach Russland im Sommer 1861. Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft, 14, 1, 178-233.

Boehnke, K., 1915: Die Stromatoporen der nordischen Silurgeschiebe in Norddeutschland und in Holland. Palaeontographica, 61, 4, 147-190.

Boll, E., 1862: Die Beyrichien der norddeutschen silurischen Gerölle. Archiv des Vereins der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg, 114-151.

Stolley, E., 1897: Die silurische Algenfacies und ihre Verbreitung im skandinavisch-baltischen Silurgebiet. Schriften des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schleswig-Holstein, 11, 1, 109-148.

Stolley, E., 1893: Ueber silurische Siphoneen. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie. Monatshefte: Abt. B. Geologie, Paläontologie, 2, 135-146.

Doss, B., 1914: Zur Frage nach der Ursache der ostbaltischen Erdbeben. Zentralblatt für Mineralogie, Geologie und Paläontologie, 37-47.

Doss, B., 1911: Über einige bisher unbekannt gebliebene ältere Erdbeben in den Ostseeprovinzen. Korrespondenzblatt des Naturforscher-Vereins zu Riga, 54, 3-11.

Doss, B., 1910: Die historisch beglaubigten Einstruzbeben und seismisch-akustischen Phänomene der russischen Ostseeprovinzen. Beiträge zur Geophysik, 10, 1, 1-124.

Doss, B., 1909: Die historisch beglaubigten Einsturzbeben und seismisch-akustischen Phänomene der russischen Ostseeprovinzen. Engelmann, Leipzig, p. 1-123.

Doss, B., 1909: Die Erdbeben der baltischen Provinzen. Ein Aufruf. Düna-Zeitung, 16, .

Doss, B., 1900: Vorkommen von Drumlins im nordwestlichen Russland. Korrespondenzblatt des Naturforscher-Vereins zu Riga, 43, 52-54.

Grewingk, C., 1880: Verkieselung in obersilurischen Schicten des Baltikums. Sitzungsberichte der Naturforscher-Geselleschaft bei der Universität Jurjew (Dorpat), 5, 2, 232-233.

Bode, A., 1837: Anleitung zum Torfbetriebe in der Ostseeprovinzen. Livländische Jahrbücher der Landwirthschaft, .

Murchison, R. I., 1845: O vzaimnom otnošenii meždu drevnimi paleozojskimi osadkami v Skandinavii i Baltijskih guberniâh Rossii. Gorny Zhurnal, III, IV, 33-63.

Schmidt, Fr., 1879: O pervom vypuske monografii Pribaltijskie silurijskie trilobity [О первом выпуске монографии Прибалтийские силурийские трилобиты]. Trudy St. Peterburgskovo obshestva esteistvoispytateli, 10, 4-6.

Brangulis, A. P., Korkutis, V. A., Mens, K. A., Pirrus, E. A., 1987: Terrigennye formacii venda i kembriâ Pribaltiki [Терригенные формации венда и кембрия Прибалтики]. In: Garetski, R. G. (ed.). Tektonika, facii i formacii zapada Vostočno-Evropejskoj platformy. Nauka i Tehnika, Minsk, p. 65-73.

Hints, L., Sammet, E. & Sarv, L., 1999: Haljala Stage - a new unit in the Ordovician chronostratigraphy of Baltoscandia. The Fourth Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. University of Latvia, Riga, p. 28-30.

Viiding, H., 1965: Problems of methods in the lithologico-mineralogical analysis of sands and silts in the Baltic area [Некоторые методические вопросы литолого-минералогического анализа песчано-алевритовых пород Прибалтики]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 168, 5-27.

Bityukova, L., 1986: Main features of the distribution of the trace elements in North-East Baltic Vendian and Cambrian terrigenous rocks [Основные закономерности распределения малых элементов в терригенных отложениях венда и кембрия Северной Прибалтики]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 35, 2, 53-60.

Kleesment, A., 1999: Boundaries of subdivisios of the Narva Regional Stage and their correlation in the Baltic region. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G., Kalnina, L. (ed.). The Fourth Baltic stratigraphical conference, Riga, p. 46-47.

Kleesment, A. E., 1976: O mineralogenetičeskoj informativnosti cirkona i turmalina v osadočnyh porodah (na primere devona Pribaltiki) [О минералогенетической информативности циркона и турмалина в осадочных порoдах (на примере девона Прибалтики)]. Problemy genetičeskoj informacii v mineralogii. NSVL Teaduste Akadeemia Komi filiaal, Sõktõvkar, p. 142-143.

Bondar, E., Bityukov, M., Palu, V., Kattai, V., 1996: Carbon isotope composition in the Early Palaeozoic crude oil, natural bitumens and kerogeneous rocks of the Baltic region. Oil Shale, 13, 3, 171-183.

Pirrus, E., 1989: Litogenez venda i kembriâ Severnoj Pribaltiki [Литогенез венда и кембрия Северной Прибалтики]. doktoritöö autoreferaat. VSEGEI, Leningrad, p. 1-44.

Obruchev, D., 1951: O granice meždu srednim i verhnim devonom v Glavnom pole [О границе между среднем и верхним девоном в Главном поле]. Doklady Akademii nauk SSSR, 78, 5, 981-984.

Kiipli, T., Hints, O., Kallaste, T., Kiipli, E., 1999: Authigenic silicate formation from volcanic ash in the Kinnekulle bed (Middle Ordovician, Baltic Region). Euroclay 1999. Conference of the European Clay Groups Association Sept 5-9, 1999. Krakow, Poland, Krakow, p. 100-100.

Jürgenson, E., 1974: Distribution of the authigenic silica in the East Baltic Silurian deposits [Распределение аутигенного кремнезема в силурийских отложениях Прибалтики]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 23, 4, 322-331.

Vingisaar, P., 1972: On the distribution of the main metabentonite stratum (d; XXII) in the Middle Ordovician of Baltoscandia [О распространении главного слоя метабентонита (d; XXII) в среднем ордовике Балтоскандии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 21, 1, 62-70.

Puura, V., Lindström, M., Flodén, T., Pipping, F., Motuza, G., Lehtinen, M., Suuroja, K., Murnieks, A., 1994: Structure and stratigraphy of meteorite craters in Fennoscandia and the Baltic Region: a first outlook. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 43, 2, 93-108.

Pirrus, E., Einasto, R., 1987: Classification of sedimentary hiatuses and breaks in the Paleozoic of the East Baltic area [Классификация стратиграфических пробелов и седиментационных перерывов в палеозое Прибалтики]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 36, 1, 36-45.

Einasto, R., Abushik, A., Kaljo, D., Koren’ T., Modzalevskaja, T., Nestor, H., 1986: Silurian sedimentation and fauna of the East Baltic and Podolian marginal basins, a comparison [Особенности силурийского осадконакопления и ассоциаций фауны в краевых бассейнах Прибалтики и Подолии]. In: Kaljo, D., Klaamann, E. (ed.). Theory and practice of ecostratigraphy. Valgus, Tallinn, p. 65-72.

Einasto, R., 1986: Main stages of development and facies models of the East Baltic Silurian pericontinental basin [Основные стадии развития и фациальные модели силурийского краевого бассейна Балтики]. In: Kaljo, D., Klaamann, E. (ed.). Theory and practice of ecostratigraphy. Valgus, Tallinn, p. 37-54.

Kõrts, A., Einasto, R., Männil, Ralf, Radionova, E., 1990: Calcareous algae. In: Kaljo, D., Nestor, H. (ed.). Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Eds: Kaljo, D. & Nestor, H.. Estonian Academy of Sciences, Tallinn, p. 97-100.

Eichwald, E., 1855: Beitrag zur geographischen Verbreitung der fossilen Thiere Russlands. Alte Periode. Bulletin de la Société Imperiale des Naturalistes de Moscou, 28, 4, 433-466.

Klaamann, E. R., 1986: The tabulate communities and biozones of the East Baltic Silurian [Сообщества и биозональность табулятоморфных кораллов силура Прибалтики]. In: Kaljo, D., Klaamann, E. (ed.). Theory and practice of ecostratigraphy. Valgus, Tallinn, p. 80-98.

Jaanusson, V., Strachan, I., 1954: Correlation of the Scandinavian Middle Ordovician with the graptolite succession. GFF, 76, 4, 684-696. https://doi.org/10.1080/11035895409453586

Koken, E., Perner, J., 1925: Die Gastropoden des baltischen Untersilurs, 37. Venemaa Teaduste Akadeemia, Leningrad, p. 1-318.

Kaljo, D., Klaamann, E. (eds), 1982: Communities and biozones in the Baltic Silurian [Сообщества и биозоны в силуре Прибалтики]. In: Kaljo, D., Klaamann, E. (ed.). Communities and biozones in the Baltic Silurian Communities and biozones in the Baltic Silurian. Valgus, Tallinn, p. 1-139.

Holm, G., 1886: Die ostbaltischen Illaeniden. In: Schmidt, F. (ed.). Revision der ostbaltischen Trilobiten. Abt. III. Illaeniden, 33, p. 1–173.

Männil, Ralf, 1958: К номенклатуре кембрийских отложений Прибалтики. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, VIII, 4, 350-352.

Kaljo, D., Rõõmusoks, A., Männil, Ralf, 1958: On the Series of the Baltic Ordovician and their significance [О сериях Прибалтийского ордовика и их значении]. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 1, 71-74.

Rüger, L., 1923: Paläogeographische Untersuchungen im baltischen Cambrium unter Berücksichtigung Schwedens. Ein Beitrag zur Paläogeographie des Baltischen Schildes und Fennoskandias. Centralblatt für Mineralogie, Geologie und Paläontologie, 4 und 5, 117-128; 142-155.

Erdtmann, B.-D., Paalits, I., 1994: The Early Ordovician Ceratopyge Regresive Event (CRE): its correlation and biotic dynamic across the East European Platform. Geologija, 17, 36-57.

Märss, T., 1992: Vertebrate history in the Late Silurian. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 41, 4, 205-214.

Kaljo, D., 1962: On the boundary of Llandovery and Wenlock in the Baltic States [О границе лландовери и венлока в Прибалтике]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, X, 97-113.

Gailite, L. K., Rybnikova, M. V., Ulst, R. Ž., 1967: Stratigraphy, fauna and conditions of formation of the Silurian rocks of the Central Baltic [Стратиграфия, фауна и условия образования силурийских пород Средней Прибалтики]. In: Ulst, R. Z. (ed.). Zinatne, Riia, p. 1-304.

Kaljo, D., Paškevičius, J., Ulst, R., 1984: Graptolite zones of the East Baltic Silurian [Граптолитовые зоны силура Прибалтики]. In: Männil, Ralf, Mens, K. (ed.). Stratigrafiâ drevnepaleozojskih otloženij Pribaltiki. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 94-118.

Kleesment, A., 2009: Roundness and surface features of quartz grains in Middle Devonian deposits of the East Baltic and their palaeogeographical implications. Estonian Journal of Earth Sciences, 58, 1, 71-84. https://doi.org/10.3176/earth.2009.1.07

Kleesment, A., Paap, Ü., 1979: Garnet surface features in Baltic Devonian deposits [Характер поверхности зерен граната в девонских породах Прибалтики]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 28, 1, 18-25.

Jürgenson, E., 1978: Distribution of clay minerals in North-Baltic Silurian rocks [Распределение глинистых минералов в силурийских породах Северной Прибалтики.]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 27, 3, 79-87.

Jürgenson, E., 1973: CaO and MgO distribution in the deposits of the Baltic Wenlockian [Распределение CaO и MgO в венлокских отложениях Прибалтики]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 22, 2, 159-168.

Männil, Ralf, 1972: Chitinozoan correlation of the Upper Viruan (Middle Ordovician) rocks of Sweden and the East Baltic area [Корреляция верхневируских отложений (средний ордовик) Швеции и Прибалтики по хитинозоям]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 21, 2, 137-142.

Märss, T., Einasto, R., 1978: Distribution of vertebrates in deposits of various facies in the North Baltic Silurian [Распределение вертебрат в разнофациальных отложениях силура Северной Прибалтики]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 27, 1, 16-22.

Märss, T., Karatajūtė-Talimaa, V., 2009: Late Silurian - Early Devonian tessellated heterostracan Oniscolepis Pander, 1856 from the East Baltic and North Timan. Estonian Journal of Earth Sciences, 58, 1, 43-62. https://doi.org/10.3176/earth.2009.1.05

Aaloe, Ago, 1977: The grain component in East Baltic Silurian sediments according to boring data [Зернистый компонент в силурийских отложениях Прибалтики по данным некоторых буровых скважин]. In: Kaljo, D. (ed.). Facies and fauna of the Baltic Silurian. Academy of Sciences of the Estonian S. S. R. Institute of Geology , Tallinn, p. 45-55.

Shogenova, A., Fabricius, I. L., Korsbech, U., Rasteniene, V., Šliaupa, S., 2003: Glauconitic rocks in the Baltic area: estimation of specific surface. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 52, 2, 69-86.

Nestor, V., 2007: Chitinozoans in the Wenlock-Ludlow boundary beds of the East Baltic. Estonian Journal of Earth Sciences, 56, 2, 109-128.

Volborth, A., 1870: Über Achradocystites und Cystoblastus, zwei neue Crinoideen-Gattungen, eingeleitet durch kritische Betrachtungen über die Organe der Cystideen. Mémoires de l´Académie Impériale des Sciences de St.-Petersbourg, 16, 2, 1-15.

Kleesment, A. E., Kurshs, V. M., 1977: Distribution of accessory minerals in the Lower-Middle Devonian sediments of the Baltic [Распределение акцессорных минералов в нижне-среднедевонских отложениях Прибалтики]. Paleozoic lithology and mineral resources of the Baltic. Ed: Kurshs, V. M.. Zinatne, Riia, p. 51-63.

Männil, Reet, 1987: New phacopid trilobites from the Upper Silurian of the East Baltic. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 36, 3, 113-120.

Männil, Reet, 1977: Some new Llandoverian encrinurid trilobites of the East Baltic area [Новые энкринуриды (Trilobita) лландовери Прибалтики]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 26, 1, 46-56.

Mens, K., Pirrus, E., Brangulis, A., 1984: Structure and stratigraphy of the upper part of the Cambrian sequence in the eastern part of the East Baltic area [Строение и стратиграфия верхней песчано-алевритовой толщи кембрия восточных районов Прибалтики (по литолого-минералогическим данным)]. In: Männil, Ralf, Mens, K. (ed.). Stratigrafiâ drevnepaleozojskih otloženij Pribaltiki. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 38-51.

Märss, T., 1992: The structure of growth layers of Silurian fish scales as a potential evidence of the environmental changes. In: Mark-Kurik, E. (ed.). Fossil Fishes as Living Animals. Academy of Sciences of Estonia, Tallinn, p. 41-48.

Hints, L., 1990: Ordovician articulate brachiopods. In: Kaljo, D., Nestor, H. (ed.). Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Eds: Kaljo, D. & Nestor, H.. Estonian Academy of Sciences, Tallinn, p. 58-61.

Stukalina, G., Hints, L., 1987: Columnals of echinoderms with condylial articulation ( the Ordovician of the Baltic area) [Стеблевые членики иглокожих с кондилиальным типом сочленения (ордовик Прибалтики)]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 36, 3, 104-112.

Märss, T., 1977: The Upper Silurian cyathaspid Archegonaspis from the East Baltic. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 26, 2, 129-133.

Märss, T., 1977: Structure of Tolypelepis from the Baltic Upper Silurian. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 26, 1, 57-69.

Viira, V., 1974: Ordovician conodonts of the East Baltic [Конодонты ордовика Прибалтики]. Valgus, Tallinn, p. 1-140.

Hints, L., 1973: New Orthacean Brachiopods from the Middle Ordovician of the East Baltic area and Sweden [Новые брахиоподы Orthacea из среднего ордовика Прибалтики и Швеции]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 22, 3, 248-256.

Schmidt, Fr., 1894: Revision der ostbaltischen silurischen Trilobiten. Abt. IV. Calymmeniden, Proetiden, Bronteiden, Harpediden, Trinucleiden, Remopleuriden und Agnostiden. Mémoires de l´Académie Impériale des Sciences de St.-Petersbourg, 42, 5, 1-93.

Schmidt, Fr., 1885: Revision der ostbaltischen silurischen Trilobiten. Abt. II. Acidaspiden und Lichiden. Mémoires de l´Académie Impériale des Sciences de St.-Petersbourg, 33, 1, 1-127.

Nieszkowski, J., 1859: Zusätze zur Monographie der Trilobiten der Ostseeprovinzen, nebst der Beschreibung einiger neuen obersilurischen Crustaceen. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 2, 2, 345-384.

Dybowski, W., 1877: Die Chaetetiden der ostbaltischen Silurformation, St. Peterburg, p. 1-134.

Sarv, L. I., 1963: New ostracodes from the Ordovician of East Baltic [Новые остракоды ордовика Прибалтики]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, XIII, 161-188.

Kabailiene, M., Raukas, A., 1987: Stratigraphy of lake and bog deposits and climatic changes in the late-glacial and Holocene in the Soviet Baltic Republics: a review. Boreas, 16, 2, 125-131. https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.1987.tb00763.x

Kirsimäe, K., Jørgensen, P., 2000: Mineralogical and Rb-Sr Isotope Studies of Low-Temperature Diagenesis of Lower Cambrian Clays of the Baltic Paleobasin of North Estonia. Clays and Clay Minerals, 48, 1, 95-105. https://doi.org/10.1346/CCMN.2000.0480112

Kaljo, D., 1981: Theory and practice of ecostratigraphy as understood in the East Baltic area. Proceedings of project Ecostratigraphy. Plenary Meeting, Gotland, 1981. Sveriges Geologiska Undersökning, Rapporter och Meddelanden, 25, Uppsala, p. 17-17.

Kaljo, D., Kiipli, T., Martma, T., 1996: Summary of the first carbon isotope studies in the East Baltic Silurian. III Isotope Workshop of the European Society for Isotope Research. Acta Geologica Hungarica, 39, p. 94-95.

Hang, T., 1997: Clay varve chronology in the Eastern Baltic area. , 119, 4, 295-300. https://doi.org/10.1080/11035899709546491

Raukas, A., 1984: O stratotipah i ètalonnyh razrezah četvertičnyh otloženij Pribaltiki i o metodike izučeniâ lednikovyh otloženij [О стратотипах и эталонных разрезах четвертичных отложений Прибалтики и о методике изучения ледниковых отложений]. Paleogeografiâ i stratigrafiâ četvertičnogo perioda Pribaltiki i sopredel'nyh rajonov, Vilnius, p. 81-87.

Bartosh, T., 1976: Process of carbonate accumulation and stratigraphic position of carbonate deposits in Holocene section in the European part of the USSR [Палинологические исследования в изучении континентальных и донных отложений Прибалтики и Балтийского моря]. In: Bartosh, T. (ed.). Palynology in continental and marine geologic investigations. Zinatne, Riga, p. 23-46.

Alikhova, T. N., 1960: Correlation of the Ordovician deposits of the European part of the USSR and Western Europe [Корреляция ордовикских отложений Европейской части СССР и Западной Европы]. In: Sokolov, B. S. (ed.). Report of the Twenty-First Session Norden. Part VII. Ordovician and Silurian stratigraphy and correlations, Leningrad, p. 45-52.

Raukas, A., 1995: Evolution of the Yoldia Sea in the eastern Baltic. Quaternary International, 27, 1, 99-102. https://doi.org/10.1016/1040-6182(94)00066-E

Gross, W., 1934: Zur Gliederung des baltischen Old Reds [Zur Gliederung des baltischen Old Reds]. Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft, 86, 409-424.

Põlma, L., 1975: Issledovanie litologičeskih harakteristik ordovikskih otloženij severnoj i osevoj strukturno-facial'nyh zon Pribaltiki [Исследование литологических характеристик ордовикских отложений северной и осевой структурно-фациальных зон Прибалтики]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-32.

Kiipli, T., Kallaste, T., Kleesment, A., Nielsen, A. T., 2009: Corroded hydrothermal quartz in Ordovician altered volcanic ash beds of the Baltoscandian Region. Estonian Journal of Earth Sciences, 58, 4, 268-272. https://doi.org/10.3176/earth.2009.4.05

Meidla, T., 1996: Latest Ordovician ostracodes of Baltoscandia. Danmarks Geologiske Undersøgelse, 98, 63-68.