Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (95)

Kessel, H., Saarse, L., 1983: Jää ja mere vormitud maa. Eesti Loodus, 11, 702-706.

Kessel, H., 1961: Balti mere arenemisest Eesti NSV territooriumil holotseenis. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, VII, 167-185.

Punning, J.-M., 1972: Jää rüpes võrsunud. Horisont, 3, 1-6.

Saarse, L., Vassiljev, J., 2010: Mattunud järvesetted peegeldavad Läänemere arengulugu. Eesti Loodus, 2, 40-41.

Eltermann, G., 1993: Hiiumaa geoloogi pilguga. Eesti Loodus, 3, 103-105.

Künnapuu, S., 1962: Ülemiste järve kujunemisest. Eesti Loodus, 1, 41-44.

Sauramo, M., 1939: The mode of the land upheaval in Fennoscandia during Late-Quaternary time. Fennia, 66, 2, 1-26.

Saarse, L., Heinsalu, A., Poska, A., 1997: Early Holocene shore displacement of the Baltic Sea east of Tallinn (N Estonia. Oceanographic Literature Review, 44, 11, 1268.

Kiipli, T., 1990: Settetoruga Läänemerel. Eesti Loodus, 1, 50-57.

Kessel, H., Punning, J.-M., 1972: Pilk Läänemere geoloogilisse minevikku Eestis, 2. Eesti Loodus, 10, 612-616.

Linkrus, E., 1966: Merest sündinud. Eesti Loodus, 4, 225-228.

Ramsay, W., 1929: Niveauverschiebungen, eisgestaute Seen und Rezession des Inlandeises in Estland. Fennia, 52, 2, 1-48.

Hausen, H., 1913: Über die Entwicklung der Oberfächenformen in den russischen Ostseeländern und angrenzenden Gouvernements in der Quartärzeit. Fennia, 34, 3, 1-142.

Muuga, M., 2017: Avaste mägi, astang keset lauget Lääne-Eestit. Eesti Loodus, 3, 63-65.

Tuuling, I., 2009: Läänemeri ja selle nõo lahendamata saladused. Eesti Loodus, 7, 21-27.

Tavast, E., 1986: Läänemeri ja liustikud. Soome ja NSV Liidu teadlaste koostöö. Eesti Loodus, 3, 130-133.

Kessel, H., 1961: Ancient coastal formations of the Baltic on the territory of the Estonian S.S.R.. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, VIII, 113-131.

Thomson, P. W., 1939: Tabellarische Übersicht über das Alluvium Estlands. Beiträge zur Kunde Ehst-, Liv- und Kurlands, 1, 1/2, 32-38.

Saarse, L., Vassiljev, J., Miidel, A., 2013: Vabaduse väljaku orgaaniline sete on osutunud ootamatult vanaks. Eesti Loodus, 9, 42-45.

Saarse, L., Heinsalu, A., Poska, A., Veski, S., Rajamäe, R., Hiie, S., Kihno, K., Martma, T., 1997: Early Holocene shore displacement of the Baltic Sea east of Tallinn (N Estonia). Baltica, 10, 13-24.

Saarse, L., Vassiljev, J., 2010: Holocene shore displacement in the surroundings of Tallinn, North Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 59, 3, 207-215. https://doi.org/10.3176/earth.2010.3.03

Kessel, H., 1960: Holozäne Küstenbildungen der Ostsee auf dem Territorium der Estnischen SSR. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, V, 279-303.

Jaanusson, V., 1944: Über die postglaziale Entwicklung der Insel Vormsi in Estland. Bulletin of the Geological Society of Finland, 132, 86-91.

Öpik, A., Laasi, A., 1937: Läänemaa geoloogia. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 51, 1-29.

Linkrus, E., 1971: Geomorphology of the Käsmu Peninsula [О геоморфологии полуострова Кясму]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 288, 3-29.

Hyvärinen, H., Donner, J., Kessel, H., Raukas, A.,, 1988: The Litorina Sea and Limnea Sea in the northern and central Baltic. Annales Academiae Scientiarum Fennicae: Geologica-Geographica, 148, 25-35.

Kessel, H., Raukas, A., Hyvärinen, H., Donner, J., 1988: The Echeneis stage in the Baltis Sea history. Annales Academiae Scientiarum Fennicae: Geologica-Geographica, 148, 13-23.

Kessel, H., Raukas, A., 1988: Stratgraphical significance and the age of the Echeneis Sea. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 37, 1, 26-35.

Kessel, H., 1965: Forschungsgeschichte der Limnea- und Myastadien der Ostsee und Stratigraphie des Limneastadiums auf dem Territorium der Estnischen S.S.R. [История исследования лимневой и мидиевой стадий Балтийского моря и стратиграфия лимневой стадии в Эстонии]. Baltica, 2, 21-45.

Kessel, H., Raukas, A., 1984: Correlation of the Baltic ancient coastal formations in Estonia and Sweden. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 33, 3/4, 146-157.

Kask, J., Raudsep, R., Talpas, A., 1997: Mere geoloogilisest kaardistamisest Eestis. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 2, 52-58.

Vinn, O., 1990: Siluri mere loomi - kornuliidid. Eesti Loodus, 6, 404-405.

Linkrus, E., 1972: Mere- ja metsamaastik. Eesti Loodus, 12, 746-753.

Kask, J., Martin, E., 1994: Rand ja rannik ning maa ja mere võitlus. Eesti Loodus, 8, 251-252.

Einama, K., 2005: Poolsaar mere kohal. Eesti Loodus, 12, 42-45.

Raukas, A., 1996: Yoldia stage - the least clear interval in the Baltic Sea history. Oceanographic Literature Review, 43, 8, 795-.

Einasto, R., Sarv, A., 2015: Ungru paas. Kivistunud kaaneliiv Vara-Siuri Raikküla ea taanduva mere lainemurrust. Horisont, 2, 16-17.

Raukas, A., 1994: Yoldia stage - the least clear interval in the Baltic Sea history. Baltica, 8, 5-14.

Raukas, A., 1996: Late quaternary coastal records of rapid changes in the eastern Baltic. Journal of Coastal Research, 12, 4, 811-816.

Saarse, L., Vassiljev, J., Miidel, A., 2003: Simulation of the Baltic Sea shorelines in Estonia and neighbouring areas. Journal of Coastal Research, 19, 2, 261-268.

Ratas, U., 1991: Vormsi saare maastikest. In: Mänd, R. (ed.). XVI Eesti looduseuurijate päevad. Ettekanded. Looduseuurijate Selts, Tartu, p. 6-7.

Hang, E., Hang, T., 1981: Tõstamaa rannikumaastike kujunemine. Pärnu linnas ja rajoonis. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn.

Schmidt, Fr., 1907: Über die verschiedenen Stadien der postglazialen Meeresbedeckung des westlichen Estlands und der Inseln. Revalsche Zeitung.

Tavast, E., 1995: Subfossiilsed molluskid Hiiumaa vanades rannasetetes. In: Kukk, T. (ed.). XVIII Eesti looduseuurijate päev. Ettekanded. Looduseuurijate Selts, Tartu-Tallinn, p. 12-17.

Raukas, A., 1988: Eestimaa viimastel aastamiljonitel. Valgus, Tallinn, p. 1-280.

Tavast, E., 1996: Subfossil mollusc investigations of the Baltic: a case study from Estonia. Estonia. Geographical studies. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 121-132.

Kaljuvee, J., 1933: Die Grossprobleme der Geologie. F. Wassermann, Tallinn, p. 1-162.

Schmidt, Fr., 1907: Über die verschiedenen Stadien der postglazialen Meeresbedeckung des westlichen Estlands und der Inseln, p. 3-5.

Ratas, U., Raukas, A., 1995: Hiiumaa Läänemere arengu etalonalana. In: Kukk, T. (ed.). XVIII Eesti looduseuurijate päev. Ettekanded. Looduseuurijate Selts, Tartu-Tallinn, p. 8-11.

Hang, T., Kalm, V., Tuuling, I., 2008: Pinnamood ja selle kujunemine. In: Vunk, A. (ed.). Pärnumaa 1. Loodus. Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 74-92.

Hang, T., 1994: Development of the Baltic Sea. In: Karukäpp, R., Hang, T. (ed.). Quaternary geology of Estonia. Excursion guide. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 45-54.

Kessel, H., Punning, J.-M., 1995: Arengulugu. In: Raukas, A. (koost) (ed.). Eesti. Loodus. Valgus; Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 219-227.

Kessel, H., Punning, J.-M., 1984: The development of the Baltic Sea in the Holocene. Estonia. Nature, man, economy, Tallinn, p. 36-47.

Raukas, A., 1997: Evolution of the Baltic Sea. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 268-274.

Kessel, H., Raukas, A., 1979: The Quaternary History of the Baltic, Estonia. In: Gudelis, V., Königsson, L.-K. (ed.). The Quaternary History of the Baltic, Uppsala, p. 127-146.

Haila, H., Raukas, A., 1992: Ancylus Lake [Анциловое озеро]. In: Raukas, A., Hyvärinen, H. (ed.). Geology of the Gulf of Finland. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 283-296.

Wahl, E. von, Kupffer, K. R., 1911: Das Quartär. In: Kupffer, K. R. (ed.). Baltische Landeskunde. Verlag von G. Löfler, Riga, p. 199-249.

Thomson, P. W., 1929: Die regionale Entwicklungs-geschichte der Wälder Estlands. Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi Aruanded, XVII. C. Mattiesen, Dorpat, p. 1-87.

Heinsalu, A., 2004: The Yoldia Sea stage in the Gulf of Finland. In: Puura, I., Tuuling, I., Hang, T. (ed.). The Baltic: The Eighth Marine Geological Conference. September 23.-28. 2004 Tartu, Estonia. Abstracts. Excursion Guide. Tartu Ülikool, Tartu, p. 79-79.

Rosentau, A., Hang, T., Heinsalu, A., Kohv, M., 2010: Holocene development of the Baltic Sea in Tolkuse area, SW Estonia. In: Lorenz, S., Lampe, R. (ed.). 12th Annual Meeting of the INQUA Peribaltic Working Group. Conference Proceedings. 13.-17. September 2010 in Greifswald, Greifswald, p. 64-65.

Donner, J., Raukas, A., 1992: Baltic Ice Lake [Балтийское ледниковое озеро]. In: Raukas, A., Hyvärinen, H. (ed.). Geology of the Gulf of Finland. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 262-276.

Kiipli, T., Liivrand, E., Lutt, J., Pirrus, R., Rennel, G., 1993: Quaternary cover [Pinnakate]. In: Lutt, J., Raukas, A. (ed.). Geology of the Estonian shelf. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 76-103.

Raukas, A. V., 1990: Stadii razvitiâ Baltiki - ih stratigrafičeskaâ nesostoâtel'nost' [Стадии развития Балтики - их стратиграфическая несостоятельность]. In: Miidel, A. M., Molodkov, A. N. (ed.). Četvertičnyj period: metody issledovaniâ, stratigrafiâ i èkologiâ. VII Vsesoûznoe soveŝanie. Tezisy. Tom III, III, Tallinn, p. 70-71.

Raukas, A., 1989: Some topical problems in the history of the Baltic Sea according to the materials from the Estonian territory. In: Raukas, A. (ed.). International Meeting: Protection and evolution of seacoasts. Excursion guide and abstracts. Sept. 17-23, 1989. Eesti Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 65-66.

Kessel, H., 1966: The stratigraphical scheme of the Baltic Sea in the Late Pleistocene and Holocene. The development of sea coasts in conditions of oscillatory movements of the earth's crust. Valgus, Tallinn, p. 36-44.

Hyvärinen, H., Raukas, A., Kessel, H., 1992: Mastogloia and Litorina Seas [Мастоглойевое и Литориновое моря]. In: Raukas, A., Hyvärinen, H. (ed.). Geology of the Gulf of Finland. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 296-319.

Hyvärinen, H., Raukas, A., Kessel, H., 1992: Yoldia and Echeneis Seas [Иольдиевое и Эхенейсовое моря]. In: Raukas, A., Hyvärinen, H. (ed.). Geology of the Gulf of Finland. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 276-282.

Hyvärinen, H., Raukas, A., 1992: Principles of subdivision of the Baltic Sea history [О принципах выделения стадий и фаз в развитии Балтийского моря]. In: Raukas, A., Hyvärinen, H. (ed.). Geology of the Gulf of Finland. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 239-246.

Raukas, A., 1988: K pozdnekajnozojskoj istorii Baltijskogo morâ [К позднекайнозойской истории Балтийского моря]. In: Raukas, A. V., Tavast, E. H. (ed.). Geologičeskoe stroenie i razvitie Baltijskogo morâ i zakonomernosti formirovaniâ mineral'nyh resursov. Tezisy dokladov. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 71-73.

Karu, V., Valgma, I., Robam, K., 2011: Lõputu soojusenergia. XIX Aprillikonverentsi Eesti mere- ja maapõue uuringutest ning arukast kasutamisest teesid. O/Ü Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 41-44.

Perens, R., Savitski, L., 2011: Veeprobleemid maavarade kaevandamisel. XIX Aprillikonverentsi Eesti mere- ja maapõue uuringutest ning arukast kasutamisest teesid. O/Ü Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 11-13.

Einasto, R., 2011: Ökosotsiaalne (loodus- ja inimsõbralik) kaevandamine. XIX Aprillikonverentsi Eesti mere- ja maapõue uuringutest ning arukast kasutamisest teesid. O/Ü Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 32-34.

Štokalenko, M., Orru, M., 2011: Eesti soosetete leviku seosed tektooniliste riketega. XIX Aprillikonverentsi Eesti mere- ja maapõue uuringutest ning arukast kasutamisest teesid. O/Ü Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 25-27.

Reinsalu, E., 2011: Maapõuetühjuse arukas kasutamine. XIX Aprillikonverentsi Eesti mere- ja maapõue uuringutest ning arukast kasutamisest teesid. O/Ü Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 7-9.

Raudsep, R., 2011: Arengutest Eesti maapõuepoliitikas. XIX Aprillikonverentsi Eesti mere- ja maapõue uuringutest ning arukast kasutamisest teesid. O/Ü Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 5-7.

Kessel, H., Raukas, A., 1981: Geologičeskoe razvitie Baltijskogo morâ v Èstonii i korrelâciâ opornyh urovnej [Геологическое развитие Балтийского моря в Эстонии и корреляция опорных уровней]. In: Raukas, A. (ed.). Korrelâciâ nad- i podvodnyh otloženij i form rel'efa Ûžnoj i Srednej Baltiki (Tezisy dokladov). ENSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 5-11.

Petersell, V., 2011: Eesti maavaradest ja nende kasutamisest geoloogi pilguga. XIX Aprillikonverentsi Eesti mere- ja maapõue uuringutest ning arukast kasutamisest teesid. O/Ü Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 30-32.

All, T., 2011: Nabala lubjakivimaardla piirkonna täiendavad uurimistööd. XIX Aprillikonverentsi Eesti mere- ja maapõue uuringutest ning arukast kasutamisest teesid. O/Ü Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 9-10.

Raukas, A., Siitam, P., 2011: Maavarade senisest arukamast kasutamisest. XIX Aprillikonverentsi Eesti mere- ja maapõue uuringutest ning arukast kasutamisest teesid. O/Ü Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 4-5.

Rosentau, A., Hang, T., Kohv, M., 2009: Stop 13: Coastal landforms at Rannametsa and Tolkuse mire (SW Estonia): reconstructing the water levels and coastlines of the past Baltic Sea. Extent and timing of the Weichselian Glaciation southeast of the Baltic Sea: Abstracts & Guidebook. The INQUA Peribaltic Working Group Field Symposium in southern Estonia and northern Latvia, September 13–17, 2009. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, p. 100-104.

Kessel, H., 1958: O geologii golocenovyh beregovyh obrazovanij Baltijskogo morâ na territorii Èstonskoj SSR [О геологии голоценовых береговых образований Балтийского моря на территории Эстонской ССР]. Tezisy dokladov naučnoj sessii, posvâŝennoj 50-j godovŝine so dnâ smerti akademika F. B. Šmidta. Tartu, 8-10 sentâbrâ 1958 goda, Tallinn, p. 21-24.

Karu, V., Valgma, I., Haabu, T., Robam, K., Anepaio, A., Soosalu, H., 2011: Mida teha kaevandatud maavaraga. XIX Aprillikonverentsi Eesti mere- ja maapõue uuringutest ning arukast kasutamisest teesid. O/Ü Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 47-50.

Otsmaa, M., Karu, V., 2011: Posttehnoloogilised protsessid altkaevandatud alal. XIX Aprillikonverentsi Eesti mere- ja maapõue uuringutest ning arukast kasutamisest teesid. O/Ü Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 44-47.

Pastarus, J.-R., Valgma, I., Väizene, V., Pototski, A., 2011: Kaevandamise täitmisuuringud. XIX Aprillikonverentsi Eesti mere- ja maapõue uuringutest ning arukast kasutamisest teesid. O/Ü Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 38-41.

Petersell, V., Lehtmets, K., Jüriado, K., 2011: Pinnaseõhus kujuneva ja säiliva radooni suhtest. XIX Aprillikonverentsi Eesti mere- ja maapõue uuringutest ning arukast kasutamisest teesid. O/Ü Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 18-20.

Vesiloo, P., Valgma, I., 2011: Dolokivi vee seest kaevandamine ja lõhkamine. XIX Aprillikonverentsi Eesti mere- ja maapõue uuringutest ning arukast kasutamisest teesid. O/Ü Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 35-38.

Suuroja, S., 2011: Suur-Pakri saare rannanõlva ja Kurkse väina meregeoloogilistest uuringutest. XIX Aprillikonverentsi Eesti mere- ja maapõue uuringutest ning arukast kasutamisest teesid. O/Ü Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 17-18.

Suuroja, K., 2011: Tuumajaama ühe võimaliku asukoha geoloogilis-geotehnilistest uuringutest Suur-Pakri saarel ja selle ümbruses. XIX Aprillikonverentsi Eesti mere- ja maapõue uuringutest ning arukast kasutamisest teesid. O/Ü Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 14-16.

Orviku, Kaarel, 2006: Mererand on maismaa ja mere igavese võitluse tallermaa, kas oskame elada rahus selle keskkonnaga, kas oleme seal head peremehed?. XIV Aprillikonverentsi Lähenevad rannad teesid, 3. OÜ Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 4-5.

Tinn, O., Ainsaar, L., Meidla, T., 2006: Paleosoikumi mere keskkonnaindikaatorid, koosluste paleobioloogia ja tafonoomia. Vasaraga tähtede poole. Schola Geologica II. Eesti Looduseuurijate Selts, Tartu, p. 75-82.

Kessel, H. J., Orviku, K. K., Orviku, Kaarel K., Raukas, A. V. (koost), 1965: Putevoditel' èkskursii naučno-koordinacionnoj sessii sekcii pribrežno-morskih issledovanij po probleme Peremeŝenie nanosov i formirovanie tolŝ pribrežnyh otloženij v usloviâh vertikal'nyh dviženij. In: Kessel, H. J., Orviku, K. K., Orviku, Kaarel K., Raukas, A. V. (ed.). Putevoditel' èkskursii naučno-koordinacionnoj sessii sekcii pribrežno-morskih issledovanij po probleme Peremeŝenie nanosov i formirovanie tolŝ pribrežnyh otloženij v usloviâh vertikal'nyh dviženij. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-23.

Sõstra, Ü., 2011: Tallinna ümbruse mandriosa ja rannikumere tektoonika ning selle mõju kaevanduste ja suurehitiste rajamisel. XIX Aprillikonverentsi Eesti mere- ja maapõue uuringutest ning arukast kasutamisest teesid. O/Ü Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 27-30.

Shogenova, A., Shogenov, K., Neele, F., Ivask, J., Vaher, R., 2011: Kas on võimalik vähendada Eesti põlevkivide põletamisel tekkivaid CO2 emissioone: regionaalsed perspektiivid ja võimalikud stsenaariumid. XIX Aprillikonverentsi Eesti mere- ja maapõue uuringutest ning arukast kasutamisest teesid. O/Ü Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 21-25.

Puura, V., 1991: Origin of the Baltic Sea depression [Происхождение впадины Балтийского моря]. Geology and geomorphology of the Baltic Sea / Explanatory note of the geological maps, scale 1:500,000. Nedra, Leningrad, p. 365-370.

Kessel, H., 1961: Geologiâ golocenovyh beregovyh obrazovanij Baltijskogo morâ v Èstonii [Геология голоценовых береговых образований Балтийского моря в Эстонии]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-33.