Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (118)

Spiridonov, A., Samsonė, J., Brazauskas, A., Stankevič, R., Meidla, T., Ainsaar, L., Radzevičius, S., 2020: Quantifying the community turnover of the uppermost Wenlock and Ludlow (Silurian) conodonts in the Baltic Basin. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 549, 109-128. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2019.03.029

Pontén, A., Plink-Björklund, P., 2009: Regressive to transgressive transits reflected in tidal bars, Middle Devonian Baltic Basin. Sedimentary Geology, 218, 1-4, 48-60. https://doi.org/10.1016/j.sedgeo.2009.04.003

Williams, L. B., Środoń, J., Huff, W. D., Clauer, N., Hervig, R. L., 2013: Light element distributions (N, B, Li) in Baltic Basin bentonites record organic sources. Geochimica et Cosmochimica Acta, 120, 582-599. https://doi.org/10.1016/j.gca.2013.07.004

Somelar, P., Kirsimäe, K., Środoń, J., 2009: Mixed-layer illite-smectite in the Kinnekulle K-bentonite, northern Baltic Basin. Clay Minerals, 44, 4, 455-468. https://doi.org/10.1180/claymin.2009.044.4.455

Pontén, A., Plink-Björklund, P., 2007: Depositional environments in an extensive tide-influenced delta plain, Middle Devonian Gauja Formation, Devonian Baltic Basin. Sedimentology, 54, 5, 969-1006. https://doi.org/10.1111/j.1365-3091.2007.00869.x

Puura, V., Vaher, R., Tuuling, I., 1999: Pre-Devonian landscape of the Baltic Oil-Shale Basin, NW of the Russian Platform. Geological Society, London, Special Publications, 162, 1, 75-83. https://doi.org/10.1144/GSL.SP.1999.162.01.06

Wrona, R., 1980: Microarchitecture of the chitinozoan vesicles and its paleobiological significance. Acta Palaeontologica Polonica, 25, 1, 123-163.

Kiipli, E., Kiipli, T., 2020: Hirnantian sea-level changes in the Baltoscandian Basin, a review. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 540, 1-13. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2019.109524

Nehring-Lefeld, M., Modliński, Z., Swadowska, E., 1997: Thermal evolution of the Ordovician in the western margin of the East-European Platform: CAl and Ro data. Geological Quarterly, 41, 2, 129-138.

Raidla, V., Kirsimäe, K., Bityukova, L., Jõeleht, A., Shogenova, A., Šliaupa, S., 2006: Lithology and diagenesis of the poorly consolidated Cambrian siliciclastic sediments in the northern Baltic Sedimentary Basin. Geological Quarterly, 50, 4, 11-22.

Mokrik, R., Mažeika, J., 2002: Palaeohydrogeological reconstruction of groundwater recharge during Late Weichselian in the Baltic Basin. Geologija, 39, 49-57.

Hints, L., Meidla, T., Nõlvak, J., 1994: Ordovician sequences of the East European Platform. Geologija, 17, 58-63.

Põldvere, Anne, 1999: General geological setting. Estonian Geological Sections, 5-8.

Kröger, B., Penny, A., Shen, Y., Munnecke, A., 2020: Algae, calcitarchs and the Late Ordovician Baltic limestone facies of the Baltic Basin. Facies, 66, 1, 1-14. https://doi.org/10.1007/s10347-019-0585-0

Saarse, L., Niinemets, E., Amon, L., Heinsalu, A., Veski, S., Sohar, K., 2009: Development of the late glacial Baltic basin and the succession of vegetation cover as revealed at Palaeolake Haljala, northern Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 58, 4, 317-333. https://doi.org/10.3176/earth.2009.4.10

Stumbur, H., 1977: Põlevkivide kasutamise võimalustest sõltuvalt orgaanilise aine kvaliteedist [О ПУТЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ\nВ ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАЧЕСТВА ИХ\nОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 26, 4, 304-312.

Laritškin, F., Zagurajev, V., Djatšenko, V., Tatarski, A., 1985: Analysis of losses arising at the mining and utilization of phosphorite of the Baltic basin [АНАЛИЗ ПОТЕРЬ ПРИ ДОБЫЧЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ\nФОСФОРИТНЫХ РУД ПРИБАЛТИЙСКОГО БАССЕЙНА]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 34, 1, 7-11.

Tuuling, I, 1988: Pre-Devonian and pre-Quaternary relief in the eastern part of the Baltic phosphorite-oil shale basin (Luuga-Narva lowland) [ДОДЕВОНСКИЙ И ДОЧЕТВЕРТИЧНЫЙ РЕЛЬЕФ ВОСТОЧНОЙ\nЧАСТИ ПРИБАЛТИЙСКОГО ФОСФОРИТО-СЛАНЦЕВОГО\nБАССЕЙНА (ЛУЖСКО-НАРВСКАЯ НИЗИНА)]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 37, 4, 145-152.

Põldvere, Anne, Nestor, H., 2010: General geological setting and stratigraphy. Estonian Geological Sections, 10, 6-16.

Hints, R., Kirsimäe, K., Somelar, P., Kallaste, T. & Kiipli, T., 2006: Chloritization of Late Ordovician K-bentonites from the northern Baltic Palaeobasin - influence from source material or diagenetic environment?. Sedimentary Geology, 191, 1-2, 55-66. https://doi.org/10.1016/j.sedgeo.2006.01.004

Kaljo, D., 1971: The tectonic factor in the geological history of the East Baltic Basin during the Silurian. Memoirs de Bureau de Recherches Geologique et Minieres, 73, 275-279.

Kiipli, E., Kiipli, T., Kallaste, T., 2006: Identification of the O-bentonite in the deep shelf sections with implication on stratigraphy and lithofacies, East Baltic Silurian. GFF, 128, 255-260. https://doi.org/10.1080/11035890601283255

Hints, R., Kirsimäe, K., Somelar, P., Kallaste, T., Kiipli, T., 2008: Multiphase Silurian bentonites in the Baltc Palaeobasin. Sedimentary Geology, 209, 69-79. https://doi.org/10.1016/j.sedgeo.2008.06.009

Heinsalu, H., 1979: About the influence of tectonics on sedimentary conditions of obolus phosphorites in Estonian Early Tremadocian basin [О влиянии тектоники на ракушечное фосфатонакопление в раннетремадокском бассейне Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 28, 3, 89-93.

Kröger, B., Hints, L., Lehnert, O., 2017: Ordovician reef and mound evolution: the Baltoscandian picture. Geological Magazine, 154, 4, 683-706. https://doi.org/10.1017/S0016756816000303

Kiipli, E., Kiipli, T., 2006: Carbonate distribution in the East Baltic deep shelf in the late Ordovician-early Silurian. GFF, 128, 2, 147-152. https://doi.org/10.1080/11035890601282147

Kaljo, D., Einasto, R., Martma, T., Märss, T., Nestor, V., Viira, V., 2015: A bio-chemostratigraphical test of the synchroneity of biozones in the upper Silurian of Estonia and Latvia with some implications for practical stratigraphy. Estonian Journal of Earth Sciences, 64, 4, 267-283. https://doi.org/10.3176/earth.2015.33

Siir, S., Kallaste, T., Kiipli, T., Hints, R., 2015: Internal stratification of two thick Ordovician bentonites of Estonia: deciphering primary magmatic, sedimentary, environmental and diagenetic signatures. Estonian Journal of Earth Sciences, 64, 2, 140-158. https://doi.org/10.3176/earth.2015.23

Bauert, H., Ainsaar, L., Põldsaar, K., Sepp, S., 2014: δ13C chemostratigraphy of the Middle and Upper Ordovician succession in the Tartu-453 drillcore, southern Estonia, and the significance of the HICE. Estonian Journal of Earth Sciences, 63, 4, 195-200. https://doi.org/10.3176/earth.2014.18

Jaanusson, V., 1973: Aspects of carbonate sedimentation in the Ordovician of Baltoscandia. Lethaia, 6, 1, 11-34. https://doi.org/10.1111/j.1502-3931.1973.tb00871.x

Männil, Ralf, 1988: Entwicklungsgeschichte des Baltischen Beckens im Ordovizium. Der Geschiebesammler, 22, 2, 65-76.

Kiipli, E., Kiipli, T., Kallaste, T., 2009: Reconstruction of currents in the Mid-Ordovician-Early Silurian central Baltic Basin using geochemical and mineralogical indicators. Geology, 37, 3, 271-274. https://doi.org/10.1130/G25075A.1

Hints, L., Miidel, A., 2008: Ripple marks as indicators of Late Ordovician sedimentary environments in Northwest Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 57, 1, 11-22. https://doi.org/10.3176/earth.2008.1.02

Kaljo, D., Martma, T., Saadre, T., 2007: Post-Hunnebergian Ordovician carbon isotope trend in Baltoscandia, its environmental implications and some similarities with that of Nevada. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 245, 1-2, 138-155. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2006.02.020

Kaljo, D., Martma, T., Männik, P., Viira, V., 2003: Implications of Gondwana glaciations in the Baltic late Ordovician and Silurian and a carbon isotopic test of environmental cyclicity. Bulletin de la Societe Geologique de France, 174, 1, 59-66. https://doi.org/10.2113/174.1.59

Kaljo, D., Hints, L., Martma, T., Nõlvak, J., Oraspõld, A., 2004: Late Ordovician carbon isotope trend in Estonia, its significance in stratigraphy and environmental analysis. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 210, 2-4, 165-185. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2004.02.044

Brenchley, P. J., Carden, G. A., Hints, L., Kaljo, D., Marshall, J. D., Martma, T., Meidla, T., Nõlvak, J., 2003: High-resolution stable isotope stratigraphy of Upper Ordovician sequences: Constraints on the timing of bioevents and environmental changes associated with mass extinction and glaciation. Geological Society of America Bulletin, 115, 1, 89-104. https://doi.org/10.1130/0016-7606(2003)115<0089:HRSISO>2.0.CO;2

Ainsaar, L., Kaljo, D., Martma, T., Meidla, T., Männik, P., Nõlvak, J., Tinn, O., 2010: Middle and Upper Ordovician carbon isotope chemostratigraphy in Baltoscandia: a correlation standard and clues to environmental history. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 294, 3-4, 189-201. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2010.01.003

Hints, O., Eriksson, M., 2010: Ordovician polychaeturid polychaetes: Taxonomy, distribution and palaeoecology. Acta Palaeontologica Polonica, 55, 2, 309-320. https://doi.org/10.4202/app.2009.0086

Kiipli, E., 2004: Redox changes in the deep shelf of the East Baltic Basin in the Aeronian and early Telychian (early Silurian). Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 53, 2, 94-124.

Kaljo, D., Martma, T., 2000: Carbon isotopic composition of Llandovery rocks (East Baltic Silurian) with environmental interpretation. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 49, 4, 267-283.

Hints, O., 1999: Ordovician scolecodonts of the East Baltic and surrounding areas - an overview. Acta Universitatis Carolinae. Geologica, 43, 317-320.

Harper, D. A., Hints, L., 2016: Hirnantian (Late Ordovician) brachiopod faunas across Baltoscandia: A global and regional context. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 444, 71-83. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2015.11.044

Kiipli, T., Hints, R., Kallaste, T., Verš, E., Voolma, M., 2017: Immobile and mobile elements during the transition of volcanic ash to bentonite – An example from the early Palaeozoic sedimentary section of the Baltic Basin. Sedimentary Geology, 347, 1, 148-159. https://doi.org/10.1016/j.sedgeo.2016.11.009

Kaljo, D., Hints, L., Männik, P., Nõlvak, J., 2008: The succession of Hirnantian events based on data from Baltica: brachiopods, chitinozoans, conodonts, and carbon isotopes. Estonian Journal of Earth Sciences, 57, 4, 197-218. https://doi.org/10.3176/earth.2008.4.01

Hints, L., Männik, P., Hints, O., Hints, R., 2008: Discovery of the Ordovician Kinnekulle K-bentonite at the Põõsaspea cliff, NW Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 57, 3, 192-196. https://doi.org/10.3176/earth.2008.3.07

Somelar, P., Kirsimäe, K., 2014: Illitization of Ordovician bentonites in Baltic Basin: Where all this K was taken from?. 7th Mid-European Clay Conference, 16-19 September, 2014, Dresden, Germany. Programme and Abstract book, Dresden.

Somelar, P., Kirsimäe, K., 2013: Illitization of Ordovician bentonites in Baltic Basin: where all this K was taken from?. XV International Clay Conference, Rio de Janeiro, Brazil, 7-11 July 2013.

Somelar, P., Kirsimäe, K., 2009: Illitization of Early Palaeozoic Bentonites in the Baltic Paleobasin. In: Fiore, S., Belviso, C., Giannossi, M. L. (ed.). Micro et Nano: Scientiae Mare Magnum. 14-th International Clay Conference, p. 197-197.

Somelar, P., Kirsimäe, K., 2006: Characterization of illite-smectite by using atomic force microscopic and X-ray methods: Smectite- to- illite transformation mechanism in Kinnekulle K-bentonite in Baltic Basin. In: Decarreau, A., Right, D. (ed.). Bridging clays: joint meeting of the Clay Minerals Society and the French Clay Group; 43rd annual meeting of the CMS, 4ème colloque du GFA, June 3-7, 2006, France. The Clay Minerals Society, p. 249-249.

Williams, L. B., Środoń, J., Huff, W. D., Hervig, R. L., 2007: Volatile light element distributions in Baltic Basin bentonites: a potential connection to hydrocarbon sources. Report of the Annual Clay Minerals Society Meeting Santa Fe, New Mexico June 2–7, 2007, p. 169-169.

Somelar, P., Kirsimäe, K., 2008: Mixed-layer illite-smectite in Kinnekulle K-bentonite, Baltic Paleobasin. In: Gorniak, K., Szydlak, T., Kasina, M., Michalik, M., Zych-Habel, B. (ed.). 4th Mid-European Clay Conference 2008 MECC’08, Abstracts, Zakopane, Poland, September 22-27, 200. Mineralogia Special Papers, 33, p. 152-152.

Penny, A. M., Hints, O., Desrochers, A., Kröger, B., 2020: Marine substrate change and biodiversity in the Ordovician. In: Rasmussen, C. M. Ø., Stigall, A. L., Nielsen, A. T., Stouge, S., Schovsbo, N. H. (ed.). Zooming in on the GOBE. 2020 Virtual Annual Meeting of IGCP 653. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse. Rapport, 2020/21. Geological Survey of Denmark and Greenland, Copenhagen, p. 35.

Toom, U., Vinn, O., Hints, O., 2020: Ordovician Bioerosion Revolution on Baltica. In: Rasmussen, C. M. Ø., Stigall, A. L., Nielsen, A. T., Stouge, S., Schovsbo, N. H. (ed.). Zooming in on the GOBE. 2020 Virtual Annual Meeting of IGCP 653. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse. Rapport, 2020/21. Geological Survey of Denmark and Greenland, Copenhagen, p. 50.

Hints, O., Lepland, A., Liiv, M., Meidla, T., Ainsaar, L., 2020: Paired carbonate and organic carbon isotope records from the Ordovician of Estonia: Local, regional or global drivers?. In: Rasmussen, C. M. Ø., Stigall, A. L., Nielsen, A. T., Stouge, S., Schovsbo, N. H. (ed.). Zooming in on the GOBE. 2020 Virtual Annual Meeting of IGCP 653. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse. Rapport, 2020/21. Geological Survey of Denmark and Greenland, Copenhagen, p. 24.

Liivamägi, S., Kirsimäe, K., Somelar, P., Kirs, J., 2013: Neoproterozoic lateritic paleosol from Baltic Basin: weathering sequence and paleoclimatic interpretation. XV International Clay Conference, Rio de Janeiro, Brazil, 7-11 July 2013.

Liivamägi, S., Kirsimäe, K., Somelar, P., Kirs, J., 2012: Precambrian palaeosol from Baltica – reconstructing the Neoproterozoic climate. Goldschmidt 2012 Conference Abstracts, p. 2011-2011.

Kirsimäe, K., Jorgensen, P., 1999: Clay mineral diagenetic evolution in Lower Cambrian sediments as a tool for reconstruction of burial palaeothermal history in the northern Baltic palaeobasin. GFF, 121.

Hints, R., 2009: Early diagenesis of Ordovician and Silurian Bentonites in the Northern Baltic Palaeobasin. Dissertationes Geologicae Universitatis Tartuensis, 24, Tartu, p. 1-90.

Mokrik, R., 1997: The Palaeohydrogeology of the Baltic Basin: Vendian and Cambrian. Tartu Ülikool, Tartu, p. 1-138.

Tonarová, P., Hints, O., Eriksson, M. E., 2014: Impact of the end-Ordovician mass extinction on polychaetes: new data from the basal Silurian Varbola Formation of Estonia. In: Cerdeño, E. (ed.). Abstract Volume, 4th International Palaeontological congress. The history of life: A view from the Southern Hemisphere, p. 282-282.

Shogenova, A., 1997: Petrophysical Models and Trends of Estonian Paleozoic Sedimentary Basin. Conference Proceedings, 59th EAGE Conference & Exhibition, May 1997, cp-131-00173. European Association of Geoscientists & Engineers. https://doi.org/10.3997/2214-4609-pdb.131.GEN1997_F027

Klaamann, E. R., Nestor, H. E., Einasto, R. E., 1985: Rifovaâ faciâ v silurijskom bassejne Baltiki [Рифовая фация в силурийском бассейне Балтики]. Tezisy dokladov Vsesoûznogo soveŝaniâ Geologiâ rifov i neftegazonosnost', Karši, p. 74-75.

Tuuling, I., 1990: Struktura Pribaltijskogo bassejna gorûčih slancev i fosforitov [Структура Прибалтийского бассейна горючих сланцев и фосфоритов], Minsk, p. 1-22.

Klaamann, E., Einasto, R., 1981: Coral reefs in the Baltic Silurian (Types, facies relations). Proceedings of project Ecostratigraphy. Plenary Meeting, Gotland, 1981. Sveriges Geologiska Undersökning, Rapporter och Meddelanden, 25, Uppsala, p. 18-19.

Nestor, H., Einasto, R., 1981: Application of shelf and slope concepts to the Silurian Baltic Basin. Proceedings of project Ecostratigraphy. Plenary Meeting, Gotland, 1981. Sveriges Geologiska Undersökning, Rapporter och Meddelanden, 25, Uppsala, p. 24-25.

Kiipli, E., Kiipli, T., 2005: Ca-carbonate dissolution in the East Baltic deep shelf in the Ashgill and Llandovery (Ordovician–Silurian). In: Eriksson, M. E., Calner, M. (ed.). The Dynamic Silurian Earth. Subcommision on Silurian Stratigraphy Field Meeting 2005. August 15th-22nd, Gotland, Sweden. Field guide and Abstracts. Sveriges Geologiska Undersökning, Rapporter och Meddelanden, 121, p. 73-74.

Hints, R., Soesoo, A., Hade, S., Voolma, M., Kallaste, T., Tarros, S., 2014: Tremadocian black shales from eastern Baltic Palaeobasin – revisiting geochemical and sedimentological heterogenity. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10–19 June 2014. Abstracts and Field Guide. University of Tartu, Tartu, p. 40-40.

Flodén, T., Bjerkéus, M., Eriksson, M., Tuuling, I., 1997: Distribution of reefs and reef associated structures in the sedimentary bedrock of the Baltic Basin. The fifth marine geological conference The Baltic, October 6-11, 1997, Vilnius, Lithuania, Vilnius, p. 26-26.

Baarli, B. G., Johnson, M. E., Antoshkina, A. I., 2003: Silurian Stratigraphy and Paleogeography of Baltica. In: Landing, E., Johnson, M. E. (ed.). Silurian lands and seas. Paleogeography outside of Laurentia. New York State Museum Bulletin, 493. New York State Museum, New York, p. 3-34.

Shogenova, A., 1996: Use of the computer for the structural analysis of the Ordovician Sedimentary Basin in Estonia. In: Förster, A., Merriam, D. F. (ed.). Geologic Modeling and Mapping. Plenum Press, New York, p. 199-214.

Alev, M. (koost), 1992: Phosphorites of the Baltic basin: bibliography 1829-1990. In: Klaassen, A. (ed.). Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 1-232.

Kaljo, D. L., 1989: Opyt primenenija sobytijnyh litologo-facialnyh kart dlja izucheniya istorii Baltijskogo bassejna v silure [Опыт применения событийных литолого-фациалных карт для изучениыа истории Балтийского бассейна в силуре]. In: Sokolov, B. S., Nalivkin, V. D. (ed.). Geologiâ i paleontologiâ (k 100-letiû so dnâ roždeniâ akad. D. V. Nalivkina). Nauka, Moscow, p. 135-141.

Pushkin, V. I., 1980: Kukersity i mšanki [Кукерситы и мшанки]. Sovremennye zadači paleontologii i biostratigrafii v razvitii mineral'no-syr'evoj bazy. Tezisy dokladov XXVI sessii VPO, Sverdlovsk, p. 71-73.

Kattai, V., 1985: Zakonomernosti izmeneniâ geologo-promyšlennyh parametrov zaležej kukersitov zapadnoj časti Pribaltijskogo bassejna i perspektivy rasšireniâ ego syr'evoj bazy [Закономерности изменения геолого-промышленных параметров залежей кукерситов западной части Прибалтийского бассейна и перспективы расширения его сырьевой базы]. kanndidaaditöö autoreferaat, Moskva, p. 1-23.

Kiipli, E., Kallaste, T., Kiipli, T., 2011: Hoovused ja settekivimid Ordoviitsiumi ja Vara-Siluri Balti basseinis. In: Parmasto, E., Laisk, A., Kaljo, D. (ed.). Teadusmõte Eestis VI. Elu- ja maateadused. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 145-149.

Kaljo, D., 1956: Rugozy ordovika i llandoveri Pribaltiki, ih rasprostranenie i razvitie [Ругозы ордовика и лландовери Прибалтики, их распространение и развитие]. kandidaaditöö autoreferaat. Tartu Riiklik Ülikool, Tartu, p. 1-16.

Männil, Ralf, 1965: Istoriâ razvitiâ Baltijskogo bassejna v ordovike [История развития Балтийского бассейна в ордовике]. autoreferaat. NSVL TA Geoloogia Instituut, Moskva-Tallinn, p. 1-51.

Tänavsuu-Milkeviciene, K., 2009: Transgressive to regressive turnaround in the Middle Devonian Baltic Basin. Dissertationes Geologicae Universitatis Tartuensis, 27. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, p. 1-106.

Somelar, P., 2009: Illitization of K-bentonites in the Baltic Basin. Dissertationes Geologicae Universitatis Tartuensis, 25. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, p. 1-118.

Ainsaar, L., 2001: The middle Caradoc facies and faunal turnover in the late Ordovician Baltoscandian paleobasin: sedimentological and carbon isotope aspects. Dissertationes Geologicae Universitatis Tartuensis, 12. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, p. 1-109.

Kirsimäe, K., 1999: Clay mineral diagenesis of the Lower Cambrian blue clay in the northern part of the Baltic paleobasin. Dissertationes Geologicae Universitatis Tartuensis, 9. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, p. 1-113.

Kallaste, T., 2014: Pyroclastic Sanidine in the Lower Palaeozoic Bentonites - A Tool for Regional Geological Correlations. Tallinn University of Technology Doctoral Thesis, B167. Tallinn Technical University Press, Tallinn, p. 1-141.

Kiipli, E., 2005: Modelling Seawater Chemistry of the East Baltic Basin in the Late Ordovician - Early Silurian. Tallinn University of Technology Doctoral Thesis, B42. Tallinn Technical University Press, Tallinn, p. 1-158.

Somelar, P., Kirsimäe, K., 2008: Mixed-layer illite-smectite in Kinnekulle K-bentonite, Baltic Paleobasin. In: Wahl, N. A. (ed.). 28th Nordic Geological Winter Meeting. Abstract Volume. Aalborg University, Aalborg, p. 84-84.

Tovmasyan, K., Stinkulis, G., Plink-Björklund, P., 2008: Depositional environment in the tidally-influenced transgressive succession, Pärnu regional stage, Baltic Devonian basin. Ģeogrāfija. Ģeologija. Vides zinātne. Referaātu tēzes. Latvijas Universitates, Riga, p. 238-240.

Mokrik, R., Monkevičius, A., Flodén, T., Puura, V., Zuzevičius, A., 2000: The Pleistocene icings evidences and their influence on the erosion of the ground water discharge areas in the Baltic basin. In: Shogenova, A., Vaher, R. (ed.). Geophysics in the Baltic Region: problems and prospects for the new millennium. International conference. Abstracts & excursion guide. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 45-46.

Einasto, R. E., Kaljo, D. L., Nestor, H. E., Puura, V. A., 1981: Facial'nye zakonomernosti osadkonakopleniâ v silure Baltijskogo kraevogo bassejna [Фациальные закономерности осадконакопления в силуре Балтийского краевого бассейна]. Osadočnye bassejny i ih neftegazonosnost'. Tezisy dokladov, Moscow, p. 305-308.

Põldvere, Anne, 2001: General geological settings and stratigraphy. In: Põldvere, Anne (ed.). Valga (10) Drill Core. Estonian Geological Sections, 3. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 5-6.

Hints, L., Nestor, H., 1992: Oledenenie i vymiranie organizmov na granice ordovika-silura v Baltijskom paleobassejne [Оледенение и вымирание организмов на границе ордовика-силура в Балтийском палеобассейне]. Klimaty prošlogo i klimatologičeskij prognoz. Tezisy dokladov simpoziuma, Moskva, p. 68-68.

Mens, K., Pirrus, E., 1997: Vendian - Tremadock clastogenic sedimentation basin. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 184-192.

Mark-Kurik, E., 1991: Fossil fishes and the correlation of the Lower/Middle Devonian boundary beds. In: Raudsep, R. (ed.). First Geological Conference of the Baltic Sea States. Abstracts. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 9-10.

Kiipli, E., 2008: Reconstruction of currents in the Ordovician-Silurian Baltic Basin. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 33-33.

Harris, M., Sheehan, P., Ainsaar, L., Hints, L., Männik, P., Nõlvak, J., Rubel, M., 2005: The Lower Silurian of Estonia: facies, sequences and basin filling. In: Koren', T., Evdokimova, I., Tolmacheva, T. (ed.). The Sixth Baltic Stratigraphical Conference, St Petersburg, Russia. A.P. Karpinsky All-Russian Geological Research Institute, St. Petersburg, p. 30-33.

Harris, M. T., Hints, L., Nõlvak, J., 2008: Facies and sequences of the Vormsi Stage of the East Baltic. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 22-22.

Tänavsuu, K., Ainsaar, L., 2005: Facies associations of the Middle Devonian Narva Stage in the Baltic Basin. In: Koren', T., Evdokimova, I., Tolmacheva, T. (ed.). The Sixth Baltic Stratigraphical Conference. August 23-25, 2005 St. Petersburg, Russia. A.P. Karpinsky All-Russian Geological Research Institute, St. Petersburg, p. 122-124.

Hints, L., Meidla, T., Nõlvak, J., 1991: On the most distinct stratigraphical boundary in the East Baltic carbonate section. In: Seslavinsky, K. B., Murdmaa, I. O. (ed.). Global palaeogeography of Late Precambrian and Early Palaeozoic, IGCP Project 319. Tallinn Meeting, Sept. 1991, Moscow, p. 13-14.

Hints, L., 1993: Sequences of Regional Units as Constituent Parts of the Ordovician Correlation Charts of the East European Platform. In: Grigelis, A., Jankauskas, T.-R., Mertinienė, R. (ed.). Abstracts of the Second Baltic Stratigraphic Conference, Vilnius, p. 24-24.

Iodkazis, V., Zuzjavitshjus, A., 1977: Regionalnaja otsenka ekspluatatsionnõh zapassov presnõh podzemnõh vod Pribaltiiskogo artenzianskogo basseina. LitNIGRI, p. 236.

Nestor, H., 1996: Balti basseini areng Ordoviitsiumi ja Siluri ajastul. In: Aaviksaar, A. (ed.). Eesti teadlaste kongress 11.-15. augustini 1996. a. Tallinnas. Ettekannete kokkuvõtted. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 218-218.

Einasto, R., Nestor, H., 1973: Obŝaâ shema facial'noj zonal'nosti Baltijskogo bassejna v silure i ee paleogeografo-sedimentologičeskaâ interpretaciâ [Общая схема фациальной зональности Балтийского бассейна в силуре и ее пaлеогеографо-седиментологическая интерпретация]. Facii i geohimiâ karbonatnyh otloženij, Leningrad-Tallinn, p. 38-40.

Kaljo, D., Klaamann, E., Nestor, H., Einasto, R., Jürgenson, E., 1970: Facies and basin development [Фации и развитие бассейна]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 301-317.

Bowman, C., Young, S., Kaljo, D., Eriksson, M., Them, T., Martma, T., Hints, O., Owens, J., 2018: Thallium Isotopic Evidence for Widespread Oceanic Anoxia Associated with the Late Silurian Lau Extinction Event. Goldschmidt Abstracts: Goldschmidt 2018, Boston, 12-17 August 2018. Geochemical Society and the European Association of Geochemistry, p. 1-1.

Kaljo, D., Jürgenson, E., 1977: Sedimentary facies of the East Baltic Silurian [Фациальная зональность силура Прибалтики]. In: Kaljo, D. (ed.). Facies and fauna of the Baltic Silurian. Academy of Sciences of the Estonian S. S. R. Institute of Geology, Tallinn, p. 122-148.

Hints, O., 2002: Ordovician scolecodonts of Estonia and neighbouring areas: taxonomy, distribution, palaeoecology, and application. Tallinn University of Technology Doctoral Thesis, B13. Tallinn Technical University Press, Tallinn, p. 1-133.

Nestor, H., Einasto, R., 1997: Ordovician and Silurian carbonate sedimentation basin. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and Mineral Resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 192-204.

Aren, B., Brangulis A. P., Volkova, N. A., Lendzion, K., Mens, K. A., Michniak, R. K., Paškevičiene, L. T., Pirrus, E. A., Rozanov, A. Y., Jankauskas, T. V., 1979: The Baltic syneclise [Балтийская синеклиза]. In: Keller, B. M., Rozanov, A. Yu. (ed.). Upper Precambrian and Cambrian stratigraphy of the western part of East-European platform. Nauka, Moskva, p. 42-68.

Mens, K., Pirrus, E., 1979: Southern slope of the Baltic Shield [Южный склон Балтийского щита]. In: Keller, B. M., Rozanov, A. Yu. (ed.). Upper Precambrian and Cambrian stratigraphy of the western part of East-European platform. Nauka, Moskva, p. 7-41.

Jaanusson, V., 1976: Faunal dynamics in the Middle Ordovician (Viruan) of Balto-Scandia. The Ordovician System: proceedings of a Palaeontological Association symposium. Ed: Bassett, M. G.. University of Wales Press, Cardiff, p. 301-326.

Nestor, V., Nestor, H., Põlma, L., Hints, L., Einasto, R., 1976: Facial'nye modeli sredneordovivsvih i llandoverijskih bassejnov Pribaltiki [Фациальные модели среднеордовивсвих и лландоверийских бассейнов Прибалтики]. TA GI aruanne, Tallinn, p. 1-299.

Hints, L., Harris, M. T., Hints, O., Lääts, J., Nõlvak, J., Oraspõld, A., 2007: The Vormsi Stage in the East Baltic: depositional sequence, facies and faunal differentiation. In: Ebbestad, J. O. R., Wickström, L. M., Högströmm, A. E. S. (ed.). WOGOGOB 2007. Field guide and Abstracts. SGU, p. 92-93.

Einasto, R., 1986: Main stages of development and facies models of the East Baltic Silurian pericontinental basin [Основные стадии развития и фациальные модели силурийского краевого бассейна Балтики]. In: Kaljo, D., Klaamann, E. (ed.). Theory and practice of ecostratigraphy. Valgus, Tallinn, p. 37-54.

Nestor, H., Einasto, R., 1982: Application of the shelf and slope concepts to the Silurian Baltic basin. In: Kaljo, D., Klaamann, E. (ed.). Ecostratigraphy of the East Baltic Silurian. Valgus, Tallinn, p. 17-23.

Dronov, A. V., Ainsaar, L., Kaljo, D., Meidla, T., Saadre, T., Einasto, R., 2011: Ordovician of Baltoscandia: facies, sequences and sea-level changes. In: Gutierrez-Marco, J. C., Rabano, I., Garcia-Bellido, D. (ed.). Ordovician of the World. Cuadernos del Museo Geominero, 14. Instituto Geologico y Minero de Espana. Cuadernos del Museo GeoMinero. Instituto Geologico y Minero de Espana, Madrid, p. 143-150.

Kaljo, D. L., Kivimägi, E. K., 1976: Zonal stratigraphy of the Estonian Tremadocian [Зональное расчленение тремадока Эстонии]. In: Kaljo D., Koren' T. (ed.). Graptolites and Stratigraphy. Academy of Sciences of Estonian SSR. Institut of Geology, Tallinn, p. 53-63.

Aaloe, Ago, Jürgenson, E., 1977: General rock types of the Baltic Silurian [Основные типы пород силура Прибалтики]. In: Kaljo, D. (ed.). Facies and fauna of the Baltic Silurian. Academy of Sciences of the Estonian S. S. R. Institute of Geology, Tallinn, p. 14-44.

Männik, P., Viira, V., 1990: Conodonts. In: Kaljo, D., Nestor, H. (ed.). Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Eds: Kaljo, D. & Nestor, H.. Estonian Academy of Sciences, Tallinn, p. 84-90.

Männil, Ralf, 1966: Evolution of the Baltic Basin during the Ordovician [История развития Балтийского бассейна в ордовике]. Valgus, Tallinn, p. 1-200.