Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (471)

Leitud 471 kirjet, kuvatakse 250 esimest:

Ivanov, A., Märss, T., 2014: New data on Karksiodus( Chondrichthyes) from the Main Devonian Field (East European Platform). Estonian Journal of Earth Sciences, 63, 3, 156-165. https://doi.org/10.3176/earth.2014.14

Paul, V., 1939: Keskdevoni Heterostius´e kihtide paljandeist Võrtsjärve idakaldal ja neis leiduvaist kalajäänustest. Eesti Loodus, VII, 4/5, 161-163.

Mark-Kurik, E., 2009: Tamme paljand - Kesk-Devoni kalade unikaalne leiukoht. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 8, 18-26.

Kleesment, A., 1994: Subdivision of the Aruküla Stage on the basis of lithological and mineralogical criteria. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 43, 2, 57-68.

Wachsmuth, C., Springer, F., 1883: On Hybocrinus, Hoplocrinus and Baerorinus. American Journal of Science, 24, 155, 365-377.

Müldner, A., 1934: Über untersilurische Geschiebe der Stufe D1. Zeitschrift für Geschiebeforschung und Flachlandsgeologie, 3, 151— 152.

Vinn, O., Toom, U, 2020: New cornulitid from the Ohesaare Formation (late Přidoli) of Saaremaa, Estonia. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Abhandlungen, 298/1, 67-73. https://doi.org/10.1127/njgpa/2020/0934

Öpik, A., 1930: Beiträge zur Kenntnis der Kukruse-(C2-C3-)Stufe in Eesti. IV. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, XIX, 2, 1-34.

Janusson, V., 1940: Jooni ehituslubjakivist Tallinna ümbruses. Loodusesõber, aprill, 19-20.

Männil, Ralf, 1940: Huvitavaid kivistisi Jõhvi lademest Allikalt. Loodusesõber, aprill, 18-18.

Perens, H., 1999: 26. peatus. Varbola linnus. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 4, 70-70.

Perens, H., 1999: 24. peatus. Orgita paemurd. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 4, 67-68.

Perens, H., 1999: 21. peatus. Kullamaa vana paemurd. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 4, 64-64.

Perens, H., 1999: 20. peatus. Kurevere paekarjäär. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 4, 64-64.

Perens, H., 1999: 16. peatus. Kirbla pank ja pangapealne. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 4, 57-58.

Perens, H., 1999: 8. peatus. Lyckholmi muuseum ja Saare mõisa paemurd. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 4, 50-50.

Einasto, R., 2005: Tallinna ehituspaestiku läbilõige Paldiskis. Tallinna Tehnikakõrgkooli Toimetised, 6, 30-36.

Einasto, R., Sarv, A., 2020: Kunda iga - uus algus endise kestmises. Eesti Loodus, 36-39.

Afanassieva, O. B., 2004: Microrelief on the exoskeleton of some early Osteostracans (Agnatha): preliminary analysis of its significance. Acta Universitatis Latviensis, 14-21.

Einasto, R., Koldits, M., 2011: Kivististega kihipindu imetlemas. Keskkonnatehnika, 5, 40-41.

Moskalenko, T. A., 1956: Dejaki Dasycladaceae z ordovyka Prybaltyky. , 22, 2, 232-250.

Liivrand, E., 1998: Jäävaheaegade soosetted rändpankadena. Eesti Loodus, 1, 43-45.

Oraspõld, A., Kala, E., 1982: Lithology of the Vormsi stage in Estonia [Литология вормсиского горизонта в Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 50-74.

Oraspõld, A., 1982: On the lithology of the Porkuni stage in Central Latvia [О литологии поркуниского горизонта в Центральной Латвии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 91-99.

Oraspõld, A., 1982: Lithological characterisation of the boundary beds of the Vormsi and Pirgu stages in Central Estonia [Литологическая характеристрка пограничных слоев вормсиского и пиргуского горизонтов в средней части Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 75-90.

Serebryanny, L. R., Raukas, A. V., 1970: Über die eiszeitliche Geschichte der Russischen Ebene im oberen Pleistozän. Petermanns Geographischen Mitteilungen, 114, 3, 161-172.

Mark-Rurik, E., 1995: Trophic relations of Devonian Fishes. Geobios, 28, 121-123. https://doi.org/10.1016/S0016-6995(95)80098-0

Fahræus, L. E., 1969: Spathognathodus steinhornensis remscheidensis Ziegler 1960 and the age of the Ohesaare Stage of Estonia: A reply to D. Kaljo & V. Viira. GFF, 91, 3, 433-435. https://doi.org/10.1080/11035896909452353

Serebryanny, L., Raukas, A., Punning, J.-M., 1970: Fragments of the natural history of the Russian plain during the late Pleistocene with special reference to radiocarbon dating of fossil organic matter from the Baltic region. Baltica, 4, 351-366.

Kozłowski, R., 1962: Crustoidea — nouveau groupe de graptolites. Acta Palaeontologica Polonica, 7, 1-2, 3–52.

Tammeaid, I., 1985: Lasnamäe paelõhed ja jääkriimud. Eesti Loodus, 9, 567-570.

Nõlvak, J., 2002: Distribution of chitinozoans. Estonian Geological Sections, 4, 10-12.

Põldvere, Anne, 1999: Overview of kukersite oil shale beds. Estonian Geological Sections, 18-19.

Zessin, W., Puttkamer, K., 1994: Melanostrophus fokini Öpik (Graptolithina, Stolonoidea) - fund einer vollständingen Kolonie in einem ordovizischen Geschiebe von Rendsberg, Schleswig-Holstein. Archiv für Geschiebekunde, 1, 10, 563-672.

Oraspõld, A., 1992: Skeletal Debris Content and Composition in the Carbonate Rocks of the Tootsi, Halliku and Oostriku Formations of the Pirgu Stage (O3) in Eastern Part of Central Estonia (Torma boring section) [Detriidi hulk ja koostis Pirgu lademe (O3) Tootsi, Halliku ja Oostriku kihistute karbonaatkivimites Kesk-Eesti idaosas (Torma puursüdamiku põhjal)]. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, 956, 86-94.

Oraspõld, A., Põldvere, Ain, 1992: The Pirgu Stage in the Eastern Part of Central Estonia [Pirgu lade Kesk-Eesti idaosas]. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, 956, 69-79.

Ainsaar, L., 1992: On the Stratigraphical Subdivision of the Jõhvi and Keila Regional Stages in North Estonia [Jõhvi ja Keila lademe stratigraafilisest liigestamisest Põhja-Eestis]. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, 956, 56-68.

Žigaitè, Ž., Fadel, A., Blom, H., Pérez-Huerta, A., Jeffries, T., Märss, T., Ahlberg, P. E., 2015: Rare earth elements (REEs) in vertebrate microremains from the upper Pridoli Ohesaare beds of Saaremaa Island, Estonia: geochemical clues to palaeoenvironment. Estonian Journal of Earth Sciences, 64, 1, 115-120. https://doi.org/10.3176/earth.2015.21

Levkov, E., Liivrand, E., 1988: On glaciotectonical dislocations of interglacial deposits in Karuküla and Kõrveküla sections (Estonia). Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 37, 4, 161-167.

Žigaitė, Ž., Qvarnström, M., Bancroft, A., Pérez-Huerta, A., Blom, H., Ahlberg, P., 2019: Trace and rare earth element compositions of Silurian conodonts from the Vesiku Bone Bed: Histological and palaeoenvironmental implications. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 109449. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2019.109449

Rasmussen, C. M. Ø., Nielsen, A. T., Harper, D. A. T., 2009: Ecostratigraphical interpretation of lower Middle Ordovician East Baltic sections based on brachiopods. Geological Magazine, 146, 5, 717-731. https://doi.org/10.1017/S0016756809990148

Serebryanny, L., Katz, S., Skobeyeva, E., Raukas, A., 1981: On the paleobotanical reference of the interglacial deposits from Karuküla section. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 30, 3, 118-124.

Liivrand, E., 1979: Bedding of interglacial deposits at Karuküla. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 28, 3, 112-118.

Velichkevich, F., Liivrand, E., 1976: New investigations of the interglacial flora from Karuküla section in Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 25, 3, 215-221.

Liivrand, E., 1972: Die palynologische Charakteristik und Korrelation der Interglazialablagerungen des Profils von Karuküla. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 21, 4, 358-367.

Kajak, K., Punning, J.-M., Raukas, A., 1970: New data on the geology of the Karuküla profile (SW Estonia). Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 19, 4, 350-357.

Palmre, H., 1937: Jääkriimud Kamari juures. Eesti Loodus, 5, 221-222.

Nuut, A., 1935: Tallinna-lademe lubjakivide ehitustehnilisi omadusi. Tehnika Ajakiri, 4, 54-58.

Bölau, E., 1940: Kaltsiidikristalle Jaagarahu rifflubjakividest. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 61, 1-7.

Schmidt, H., 1935: Die Ceraurus-Arten der Kuckers-Stufe (Ordovizium, Estland). Senckenbergiana, 17, 3/4, 109-121.

Abel, O., 1927: Ein Beitrag zur Kenntnis von Heterostius convexus Asmuss aus dem Alten Roten Sandstein von Arokülla bei Dorpat: die Gelenkverbindung zwischen dem Schädeldach und dem Rumpfpanzer. Paläontologische Zeitschrift, 9, 1-3, 314-319.

Öpik, A., 1937: Ostracoda from the Ordovician Uhaku and Kukruse formations of Estonia. Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi Aruanded, 43, 65-138.

Vinn, O., Wilson, M. A., Toom, U., 2019: Earliest Petroxestes borings from Sandbian (earliest Late Ordovician) of Northern Estonia. Palaios, 34, 10, 453-457. https://doi.org/10.2110/palo.2019.054

Öpik, A., 1930: Paläobiologische Beobachtungen aus der Kukruse-Stufe. Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi Aruanded, 36, 3-4, 191-191.

Öpik, A., 1929: Über Muskelhaftstellen der Glabella von Pseudasaphus tecticaudatus Steinh. (Crust., Trilobita) und über die Funktion der Fazialsutur. Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi Aruanded, 35, 292-306.

Bekker, H., 1924: Mõned uued andmed Kukruse lademe stratigraafiast ja faunast. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, VI, 1, 3-19.

Rosenstein, E., 1941: Adavere lademest (silur) Lääne-Eestis. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 63, 1-7.

Rosenstein, E., 1941: Raikküla lade Tamsalu-Paide vahelisel alal. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 63, 1-10.

Rosenstein, E., 1941: Borealis-lubjakivid Tamsalu-Rakke vahelises lubjatööstusrajoonis. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 63, 1-7.

Rosenstein, E., 1941: Andmeid Juuru lademe kohta. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 63, 1-11.

Öpik, A., 1931: Beiträge zur Kenntnis der Kukruse-(C2-) Stufe in Eesti. IV. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, XIX, 2, 1-32.

Öpik, A., 1928: Beiträge zur Kenntnis der Kukruse-(C2-C3-) Stufe in Eesti. III. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, 13, 11, 1-40.

Öpik, A., 1927: Beiträge zur Kenntnis der Kukruse-(C2-) Stufe in Eesti. II. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, XII, 3, 1-33.

Öpik, A., 1925: Beiträge zur Kenntnis der Kukruse-(C2-) Stufe in Eesti. I. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, VIII, 5, 1-18.

Öpik, A., 1930: Brachiopoda Protremata des estländischen ordovizischen Kukruse-Stufe. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, XVII, 1, 1-261.

Luha, A., 1930: Kesselaid. Loodusevaatleja, I, 6, 169-174.

Paul, V., 1934: Uusi andmeid Rakvere lademe sammalloomade kohta. Eesti Loodus, II, 2, 41-41.

Wahl, A. von, 1923: Mitteilungen über die Geologie von Borkholm und seiner Umgebung. Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi Aruanded, 29, 1-4, 23-29.

Vinn, O., Wilson, M. A., Toom, U., 2019: A crustoid graptolite lithoimmured inside a Middle Ordovician nautiloid conch from northern Estonia. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 89, 3, 285 – 290. https://doi.org/10.14241/asgp.2019.17

Jõgi, S., Stumbur, H., 1968: Dependence of the distribution of phosphorites of the pakerort stage from the facial types of deposits enclosing them [О зависимости распространения фосфоритов пакерортского горизонта от фациального типа окружающих отложений]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 17, 4, 431-432.

Pogrebov, N. F., 1917: Kukerskie gorûčie slancy [Kукерские горючие сланцы]. Izvestiya Geologicheskogo komiteta, 551-554.

Kruse, F., 1844: Noch ein Wort über das Labyrinth bei Dorpat. Inland, 716-716.

Kruse, F., 1844: Das Labyrinth bei Dorpat. Inland, 41, 645-658.

Pohle, A., Klug, C., Toom, U., Kröger, B., 2019: Conch structures, soft-tissue imprints and taphonomy of the Middle Ordovician cephalopod Tragoceras falcatum from Estonia. Fossil Imprint, 75, 1, 70-78. https://doi.org/10.2478/if-2019-0006

Aaloe, Ago, 1956: Reef facies in the Jaagarahu Stage, Silurian of Estonia [Рифовая фация в яагарахуском горизонте силура Эстонии]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, I, 89-94.

Hints, R., Kirsimäe, K., Somelar, P., Kallaste, T., Kiipli, T., 2006: Chloritization of Late Ordovician K-bentonites from the northern Baltic Palaeobasin - influence from source material or diagenetic environment?. Sedimentary Geology, 191, 1-2, 55-66. https://doi.org/10.1016/j.sedgeo.2006.01.004

Blokker, P., van Bergen, P., Pancost, R., Collinson, M. E., de Leeuw, J. W., Sinninghe Damste, J. S., 2001: The chemical structure of Gloeocapsomorpha prisca microfossils: implications for their origin. Geochimica et Cosmochimica Acta, 65, 6, 885-900. https://doi.org/10.1016/S0016-7037(00)00582-2

Stumbur, H., Mutvei, H., 1983: A new Middle Ordovician torticonic nautiloid. GFF, 105, 1, 43-47. https://doi.org/DOI: 10.1080/11035898309455293

Palmre, H., 1962: On the lithostratigraphy of Adavere stage [К литостратиграфии адавереского горизонта]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, X, 87-96.

Valiukevičius, J., 1994: Acanthodian Zonal Sequence of Early and Middle Devonian in the Baltic Basin. Geologija, 17, 115-124.

Reif, W.-E., 1968: Schwammreste ausdem oberen Ordovizium von Estland und Schweden. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie Monatshefte, 12, 733-744.

Rozhnov, S., 2019: The onset of the Ordovician evolutionary radiation of benthic animals in the Baltic Region: Explosive diversity of attachment structures of stalked echinoderms, substrate revolution and the role of cyanobacterial communities. Palaeoworld, 28, 1-2, 110-122. https://doi.org/10.1016/j.palwor.2018.05.001

Knaust, D., 2019: The enigmatic trace fossil Tisoa de Serres, 1840. Earth-Science Reviews, 188, 123-147. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2018.11.001

Maletz, J., Gonzalez, P., 2017: Part V, Second Revision, Chapter 14: Order Cephalodiscida: Introduction and systematic descriptions. , 1-8. https://doi.org/10.17161/to.v0i0.6674

Madison, A., 2018: Morphology and ontogeny of some Middle Ordovician gonambonitid brachiopods from Baltoscandia. Acta Palaeontologica Polonica, 63, 3, 585-594. https://doi.org/10.4202/app.00488.2018

Öpik, A., 1935: Kukruse lademe ostrakoodidest. Eesti Loodus, III, 3, 86-87.

Reier, A., 1967: Authigenic minerals in clays of the Lontova Formation [Аутигенные минералы в глинах лонтоваской свиты]. , 246, 19-25.

Kaljo, D., Viira, V., 1968: Note on the age of the Ohesaare Stage of Estonia. A reply to L. E. Fahraeus. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 17, 4, 430-431.

Kleesment, A.-L., Kurik, E., Valiukevicius, J., 1987: On nomenclature of substages of the Narva Regional Stage [О номенклатуре подгоризонтов Наровского горизонта]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 36, 4, 174-175.

Einasto, R., Saadre, T., 2011: Vaadates kivi sisse: Peajalgsed paes. Keskkonnatehnika, 7, 40-42.

Suuroja, K., Kaljuläte, K., 2013: Nabala needus ja geoloogiline kaardistamine. Keskkonnatehnika, 2, 29-37.

Einasto, R., 2013: Püstakute dolomiidistumisest Tallinna paes. Keskkonnatehnika, 2, 42-43.

Einasto, R., Justi, J.-L., 2011: Pilguheit paesse: püstakkiht Billingeni ja Volhovi lademe piiril. Keskkonnatehnika, 4, 42-43.

Einasto, R., Justi, J.-L., 2011: Pilguheit paesse: Trepp-kalk (kiht 36) Lasnamäe ehituspaestus. Keskkonnatehnika, 3, 42-43.

Einasto, R., Justi, J.-L., 2011: Pilguheit paesse: Kirju kärn ja Laksu punane (kihid 35 ja 34) Lasnamäe ehituspaestus. Keskkonnatehnika, 2, 42-44.

Einasto, R., Justi, J.-L., 2011: Pilguheit paesse: Hall arssin (kiht 38) Lasnamäe ehituspaestus. Keskkonnatehnika, 1, 40-41.

Einasto, R., Rähni, A., 2008: Kukruse lademe liigestus Ülemiste puursüdamikus. Keskkonnatehnika, 3, 56-59.

Einasto, R., 2007: Ordoviitsiumi ja Siluri ladestu piiri leidmine Neitla kruusakarjääris. Keskkonnatehnika, 7, 60-61.

Einasto, R., 2006: Põlevkivilasundi settimistsüklite piirikihid teaduses ja ehituspraktikas. Keskkonnatehnika, 7, 50-51.

Einasto, R., Rähni, A., 2006: Kiviõli kihistiku ja Kõrgekalda kihistu digiläbilõige Ubja puursüdamikus. Keskkonnatehnika, 5, 43-48.

Einasto, R., Rähni, A., 2006: Kõrgekalda kihistu digiläbilõige Ülemiste puursüdamikus. Keskkonnatehnika, 4, 43-45.

Einasto, R., 2006: Põlevkivi tootsa kihindi digiläbilõige Tallinna lähistelt. Keskkonnatehnika, 2, 51-53.

Stolley, E., 1896: Untersuchungen über Coelosphaeridium, Cyclocrinus, Mastopora und verwandte Genera des Silur. Archiv für Antropologie und Geologie Schleswig-Holsteins und der benachbarten Gebiete, 1, 2, 177-282.

Foster, C. B., Wicander, R., Reed, J. D., 1990: Gloeocapsomorpha prisca Zalessky, 1917: a new study. Part II: Origin of kukersite, a new interpretation. Geobios, 23, 2, 133-140. https://doi.org/10.1016/S0016-6995(06)80045-8

Mutvei, H., 1997: Siphuncular structure in Ordovician endocerid cephalopods. Acta Palaeontologica Polonica, 42, 3, 375-390.

Perens, H., 1995: Jaani ja Jaagarahu lademe piirikihtidest Saaremaal. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 5, 1, 12-19.

Einasto, R., 2015: Inimese jälg kivis - Laagna tee süvis Lasnamäel. Horisont, 5, 24-25.

Nõlvak, J., Bauert, G., 2015: New biostratigraphically important chitinozoans from the Kukruse Regional Stage, Upper Ordovician of Baltoscandia. Estonian Journal of Earth Sciences, 64, 3, 218-224. https://doi.org/10.3176/earth.2015.28

Bekker, H., 1924: Kukruse lademe tekkimise tingimustest. Loodus, 7, 327-333.

Saadre, T., Suuroja, K., 1993: Stratigraphy of the Kukruse Stage in Estonia [Kukruse lademe stratigraafiast Eestis]. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 3, 1, 25-32.

Saadre, T., Suuroja, K., 1993: Distribution pattern of the beds of the Viivikonna Formation. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 3, 1, 13-24.

Öpik, A., 1933: Trilobiidi vastse leiust Kukruse põlevkivist [Trilobiidi vastse leiust Kukruse põlevkivist]. Eesti Loodus, 2, 39.

Einasto, R., Sarv, A., 2015: Ungru paas. Kivistunud kaaneliiv Vara-Siuri Raikküla ea taanduva mere lainemurrust. Horisont, 2, 16-17.

Põldvere, Anne, 1994: Carbonate rock types of the Raikküla Regional Stage in the area of Matsalu Bay [Raikküla lademe paetüübid Matsalu lahe ümbruses]. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 4, 1, 27-35.

Ainsaar, L., 1993: On the stratigraphy of the Middle Ordovician Jõhvi and Keila regional stages in North Estonia. Geologija, 14, 1, 109-117.

Schmidt, Fr., 1893: Ueber neue silurische Fischfunde auf Oesel. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie. Monatshefte: Abt. B. Geologie, Paläontologie, 1, 99-101.

Vinn, O., Kirsimäe, K., 2014: Sphenothallus (Cnidaria?) in the Late Ordovician of Baltica, its mineral composition and microstructure. Acta Palaeontologica Polonica, 60, 4, 1001-1008. https://doi.org/10.4202/app.00049.2013

Vinn, O., Wilson, M. A., Mõtus, M., Toom, U., 2014: The earliest bryozoan parasite: Middle Ordovician (Darriwilian) of Osmussaar Island, Estonia. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 414, 129-132. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2014.08.021

Vinn, O., Wilson, M. A., Toom, U., 2014: Earliest rhynchonelliform brachiopod parasite from the Late Ordovician of northern Estonia (Baltica). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 411, 42-45. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2014.06.028

Tjernvik, T. E., 1972: Volkhov Stage - Limbata Limestone. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar, 94, 2, 301-310. https://doi.org/10.1080/11035897209454204

Tinn, O., Meidla, T., Ainsaar, L., 2006: Arenig (Middle Ordovician) ostracods from Baltoscandia: Fauna, assemblages and biofacies. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 241, 3-4, 492-514. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2006.05.002

Eisenack, A., 1968: Microfossilien eines Geschiebes der Borkholmer Stufe, baltisches Ordovizium, F2. Mitt. Geol. Staatinst. Hamburg, 37, 81-94.

Loog, A., 1968: On the lithology of the sand-aleurolites strata of the Pakerort stage at the outcrop [О литологии песчано-алевролитовой толщи пакерортского горизонта на полосе выхода]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 221, 49-74.

Ainsaar, L., 1994: Composition of carbonate rocks of the Idavere, Jõhvi and Keila regional stages (Viruan, Ordovician) in East Estonia. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, 972, 95-105.

Mierzejewski, P., 1986: Ultrastructure, taxonomy and affinities of some Ordovician and Silurian organic microfossils. Palaeontologia Polonica, 47, 129-220.

Vinn, O., 2014: Cruziana traces from the Late Silurian (Pridoli) carbonate shelf of Saaremaa, Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 63, 2, 71-75. https://doi.org/10.3176/earth.2014.06

Einasto, R., 1961: Kaarma lademe piiridest ja paksusest uute puuraukude alusel. , 2, 14-17.

Rõõmusoks, A., 1961: Porkuni lademe (FII) vanusest. , 2, 10-13.

Sirk, Ü., 1961: Ruunavere Ussimägi - riffmoodustis Pirgu lademes. , 2, 5-9.

Klaamann, E., 1962: Paadla lademe riffmoodustistest. Eesti Loodus, 1, 38-41.

Bölau, E., 1940: Kaltsiidikristalle Jaagarahu rifflubjakividest. Eesti Loodus, VIII, 2, 103-108.

Mark, E., 1958: Aruküla koobastikust. Eesti Loodus, 1, 38-40.

Aaloe, Ago, 1958: Jaagarahu lademe pangad. Eesti Loodus, 1, 14-18.

Bauert, G., Nõlvak, J., Bauert, H., 2014: Chitinozoan biostratigraphy in the Haljala Regional Stage, Upper Ordovician: a high-resolution approach from NE Estonia. GFF, 136, 1, 26-29. https://doi.org/10.1080/11035897.2013.857715

Holmer, L. E., Popov, L. E., 1994: Revision of the type species of Acrotreta and related Lingulate brachiopods. Journal of Paleontology, 68, 3, 433-450. https://doi.org/10.1017/S002233600002583X

Pärnaste, H., 2012: Suurte silmadega väike mereelukas Telephina. Eesti Loodus, 6-7, 20-23.

Vinn, O., Wilson, M. A., 2012: Epi- and endobionts on the late Silurian (early Pridoli) stromatoporoids from the Saaremaa Island, Estonia. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 82, 3, 195-200.

Key, M. M. jr., Judd, A. B., 1994: Phylogenetic relationships of the Middle Ordovician trepostome bryozoans Sonninopora and Bimuropora. Journal of Paleontology, 68, 2, 233-241. https://doi.org/10.1017/S0022336000022836

Owens, R. M., 1978: The trilobite genera Panarchaeogonus Öpik, Isbergia Warburg and Cyamops gen. nov. from the Ordovician of Balto-Scandia and British Isles. Norsk Geologisk Tidsskrift, 58, 199-219.

Brood, K., 1970: Structure of Pseudohornera bifida (Eichwald). GFF, 92, 2, 188-199. https://doi.org/10.1080/11035897009453676

Lavrentjeva, V. D., 1975: A new genus of the bryozoan family Phylloporinidae [О новом роде мшанок семейства Phylloporinidae]. Paleontologicheski Zhurnal, 4, 138-140.

Mark-Kurik, E., 1995: Muistsed kalad ja nende kivistised Eestis. Eesti Loodus, 1995, 8, 226-228.

Bockelie, T. G., Kjellström, G., 1979: Middle Ordovician acritarchs from the island of Odinsholm, Estonia. GFF, 101, 3, 205-216. https://doi.org/10.1080/11035897909448574

Egerquist, E., Holmer, L. E., 2006: Early-Middle Ordovician (Billingen- Volkhov stages) Orthide and Protorthide brachiopods from the East Baltic. GFF, 128, 4, 339-348. https://doi.org/10.1080/11035890601284339

Öpik, A., 1933: Uus kivistis Saaremõisa lademest. Eesti Loodus, 4, 94-94.

Rhebergen, F., 2007: Revision of the species Astraeospongium Patina Roemer, 1861, based on Ordovician bedrock specimens from Estonia. GFF, 129, 1, 17-22. https://doi.org/10.1080/11035890701291017

Oraspõld, A., 1991: Microlithology of the boundary beds between Vormsi and Pirgu Stages (Upper Ordovician) in Paluküla stone pit in island Hiiumaa [Микролитологическая характеристика пограничных слоев вормсиского и пиргуского горизонтов (O3) в каменоломнии Палукюла на острове Хийумаа]. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, 934, 13-21.

Kröger, B., Zhang, Y., Isakar, M., 2009: Discosorids and Oncocerids (Cephalopoda) of the Middle Ordovician Kunda and Aseri Regional Stages of Baltoscandia and the early evolution of these groups. Geobios, 42, 3, 273-292. https://doi.org/10.1016/j.geobios.2008.09.006

Isakar, M., Peel, J. S., 1997: A new species of Mimospira (Onychochiloidea, Mollusca) from the Middle Ordovician of Estonia. GFF, 119, 4, 275-277. https://doi.org/10.1080/11035899709546487

Isakar, M., Ebbestad, J. O. R., 2000: Bucania (Gastropoda) from the Ordovician of Estonia. Paläontologische Zeitschrift, 74, 1-2, 51-68. https://doi.org/10.1007/BF02987951

Perens, H., 1992: Raikküla Regional Stage (Llandovery) and Its Lithostratigraphy in the Outcrop Area [Raikküla lademest ja tema liigestamisest avamusalal]. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 2, 1, 27-31.

Jürgenson, E., 1960: Konglomeraatse lubjakivi vahekihid Raikküla lademes. Eesti Loodus, 1, 40-42.

Gross, W., 1953: Devonische Palaeonisciden-Reste in Mittel- und Osteuropa. Paläontologische Zeitschrift, 27, 1-2, 85-112. https://doi.org/10.1007/BF03041836

Kaljo, D., Hints, L., Martma, T., Nõlvak, J., 2001: Carbon isotope stratigraphy in the latest Ordovician of Estonia. Chemical Geology, 175, 49-59. https://doi.org/10.1016/S0009-2541(00)00363-6

Teichert, C., 1928: Stratigraphische und paläontologische Untersuchungen im unteren Gotlandium (Tamsal-Stufe) des westlichen Estland und der Insel Dagö. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie. Monatshefte: Abt. B. Geologie, Paläontologie, 60, 1-112.

Pärnaste, H., Popp, A., 2011: First record of Telephina (Trilobita) from the Ordovician of northeastern Estonia and its stratigraphical implications. Estonian Journal of Earth Sciences, 60, 2, 83-90. https://doi.org/10.3176/earth.2011.2.02

Aaloe, Ago, 1956: The reef facies in Jaagarahu Stage of the Silurian of Estonian [Рифовая фация в яагарахуском горизонте силура Эстонии]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, I, 89-94.

Kiipli, T., Põldvere, Ain, 1984: Meteoriidi löögijälg Lasnamäel. Eesti Loodus, 8, 496.

Oraspõld, A., 1980: Lithological characterization of the boundary beds of the Vormsi and Pirgu stages in Central Estonia [Литологическая характеристика пограничных слоев вормсиского и пиргуского горизонтов в средней части Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 8, 75-89.

Kõrvel, V., 1962: On the lithostratigraphy of Rakvere and Nabala formations in northeastern Estonia [К литостратиграфической характеристике раквереской и набалаской свит в северо-восточной части Эстонии]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, X, 67-76.

Rõõmusoks, A., 1957: Stratigraphy of the Kukruse Stage (CII) of Estonia [Стратиграфия кукруcеского горизонта (CII) Эстонской ССР]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 46, 101-130.

Oraspõld, A., Kala, E., 1980: Lithology of the Vormsi Stage in Estonia [Литология вормсиского горизонта в Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 51-74.

Rõõmusoks, A., 1991: On the stratigraphy and fauna of the boundary beds between the Pirgu and Porkuni stages in North Estonia [О стратиграфии и фауне пограничных слоев пиргуского и поркуниского горизонтов в Северной Эстонии]. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, 934, XII, 23-42.

Nõlvak, J., Goldman, D., 2007: Biostratigraphy and taxonomy of three-dimensionally preserved nemagraptids from the Middle and Upper Ordovician of Baltoscandia. Journal of Paleontology, 2007, 2, 254-260. https://doi.org/10.1666/0022-3360(2007)81[254:BATOTP]2.0.CO;2

Männil, Ralf, Bauert, H., 1984: A meridional section of the Kukruse beds across the Estonian and Tapa kukersite shale deposits [Строение кукрузесуого горизонта по меридиональному профилю пересекающему Эстонское и Тапаское месторождения горючих сланцев]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 33, 3/4, 113-119.

Männil, Ralf, 1960: The stratigraphy of the Oandu (Vasalemma) Stage [Стратиграфия оандуского (вазалеммаского) горизонта]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, V, 89-122.

Löfgren, A., 2000: Conodont biozonation in the upper Arenig of Sweden. Geological Magazine, 137, 1, 53-65. https://doi.org/10.1017/S0016756800003484

Aaloe, Ago, 1958: Stratigraphy of the Juuru (G1) and Tamsalu (G2) stages, Silurian, Estonia [Стратиграфия юуруского (G1) и тамсалуского (G2) горизонтов силура Эстонии]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, III, 81-100.

Rosenstein, E., 1940: Raikküla lade Tamsalu - Paide vahelisel alal. Eesti Loodus, VIII, 2, 94-102.

Van den Boogaard, M., 1988: Some data on Milaculum Müller, 1973. Scripta Geologica, 88, 1-25.

Oraspõld, A., 1975: Lithological charachter of the Pirgu Stage in South-Estonia [Литологическая характеристика пиргуского горизонта в Южной Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 359, VII, 14-32.

Oraspõld, A., 1975: On the lithology of Porkuni Stage in Estonia [Литология поркуниского горизонта в Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 359, 33-75.

Loog, A., Kivimägi, E., 1968: On the lithostratigraphy of the Pakerort Stage in Estonia [Литостратиграфия пакерортского горизонта в Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 17, 4, 374-385.

Tamme, A., 1962: On the mineralogy of the Narova stage [О минералогии наровского горизонта]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, X, 251-260.

Orviku, Karl, 1962: Über die Gerölle in der Wolhow- und Kundastufe (Unterordovizium) Estlands [О гальках в волховском и кундаском горизонтах нижнего ордовика Эстонии.]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, X, 187-203.

Jürgenson, E., 1961: The composition of carbonate rocks of the Tamsalu stage [О вещественном составе карбонатных пород тамсалуского горизонта]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, VI, 29-44.

Aaloe, Ago, 1961: Stratigraphy of the Jaani stage (J1), Silurian, Estonia [Стратиграфия яаниского горизонта (J1) силура Эстонии.]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, VI, 13-28.

Orviku, Karl, 1960: Über die Lithostratigraphie der Wolchow- und Kundastufe in Estland [О литостратиграфии волховского и кундаского горизонтов в Эстонии]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, V, 45-87.

Müürisepp, K., 1960: Die Lithostratigraphie der Packerort-Stufe nach den Angaben der Aufschlüsse in der Estnischen SSR [Литостратиграфия пакерортского горизонта в Эстонской ССР по данным обнажений]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, V, 37-44.

Teedumäe, A., 1996: Carbonate rocks of the Adavere Stage and possibilities of their utilization (Silurian, Estonia). Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 45, 1, 22-33.

Jaanusson, V., 1995: Confacies differentiation and upper Middle Ordovician correlation in the Baltoscandian basin. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 44, 2, 73-86.

Teedumäe, A., 1992: Possibilities of the application of carbonate rocks of the Raikküla Formation (Silurian, Estonia). Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 41, 2, 63-72.

Puura, V., Tuuling, I., 1988: Geology of the Early Ordovician clastic dikes of Osmussaar [О геологической позиции раннеордовикских кластических даек на о-ве Осмуссаар]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 37, 1, 1-9.

Sarv, L., Levin, A., Onolova, G., 1985: Ordovician stratigraphy in the Leningrad oil shale deposit [К расчленению ордовикских отложений на Ленинградском месторождении горючих сланцев]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 34, 2, 41-45.

Hints, L., 1979: New data on the distribution of brachiopods in the Jõhvi Stage of North Estonia [Новые данные о распространении брахиопод в йыхвиском горизонте Северной Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 28, 3, 94-99.

Viiding, H., Oraspõld, A., 1972: Lithology and mineralogy of the Kamariku Member of Porkuni Stage [Литология и минералогия камарикуской пачки поркуниского горизонта]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 21, 3, 245-258.

Mens, K., Paškevičiene, L., 1981: Environmental control in the distribution of acritarchs in the Lontova Stage of Estonia [О фациальном контроле распределения акритарх в лонтоваском горизонте Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 30, 4, 148-155.

Kala, E., Kajak, K., Mens, K., Pirrus, E., 1981: Lithostratigraphy and facies of the Lontova stage in Estonia [Литостратиграфия и фации лонтоваского горизонта в Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 30, 4, 137-147.

Rhebergen, F., 2009: Ordovician sponges (Porifera) and other silicifications from Baltica in Neogene and Pleistocene fluvial deposits of the Netherlands and northern Germany. Estonian Journal of Earth Sciences, 58, 1, 24-37. https://doi.org/10.3176/earth.2009.1.03

Bauert, H., 1989: Discontinuity surfaces of possible microkarst origin in the Viivikonna Formation (Kukruse Stage, Middle Ordovician) of Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 38, 2, 77-82.

Sarv, L., Põlma, L., 1989: The type locality of the Middle Ordovician Idavere Regional Stage [Характеристика стратотипического обнажения среднеордовикского идавереского горизонта]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 38, 1, 14-21.

Egerquist, E., 2003: New brachiopods from the Lower-Middle Ordovician (Billingen-Volkhov stages) of the East Baltic. Acta Palaeontologica Polonica, 48, 1, 31-38.

Kröger, B., 2007: Concentrations of juvenile and small adult cephalopods in the Hirnantian cherts (Late Ordovician) of Porkuni, Estonia. Acta Palaeontologica Polonica, 52, 3, 591-608.

Vinn, O., 2004: The earliest known Trypanites borings in the shells of articulate brachiopods from the Arenig (Ordovician) of Baltica. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 53, 4, 257-266.

Meidla, T., Ainsaar, L., Tinn, O., 1998: Volkhov Stage in North Estonia and sea level changes. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 47, 3, 141-157.

Hints, L., Oraspõld, A., Nõlvak, J., 2005: The Pirgu Regional Stage (Upper Ordovician) in the East Baltic: lithostratigraphy, biozonation and correlation. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 54, 4, 225-259.

Teedumäe, A., Nestor, H., Kallaste, T., 2004: Sedimentary cyclicity and dolomitization of the Raikküla Formation in the Nurme drill core (Silurian, Estonia). Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 53, 1, 42-62.

Teedumäe, A., Kallaste, T., Kiipli, T., 2003: Comparative study of dolomites of different genesis (Raikküla Formation, Silurian; Estonia). Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 52, 2, 113-127.

Märss, T., Perens, H., Klaos, T., 2003: Sedimentation of the Himmiste-Kuigu fish bed (Ludlow of Estonia) and taphonomy of the Phlebolepis elegans Pander (Thelodonti) shoal. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 52, 4, 239-265.

Kleesment, A., Shogenova, A., Shogenov, K., 2007: Unusual features of the Middle Devonian Narva Formation covering the oil shale bearing rocks in Estonia. Oil Shale, 23, 3, 434-449.

Kaljo, D., Vingisaar, P., 1969: On the sequence of the Raikküla stage in southernmost Estonia [О разрезе райккюлаского горизонта на южной окраине Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 18, 3, 270-277.

Märss, T., 2006: Thelodonts (Agnatha) from the basal beds of the Kuressaare Stage, Ludlow, Upper Silurian of Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 55, 1, 43-66.

Viira, V., Aldridge, R. J., Curtis, S., 2006: Conodonts of the Kiviõli Member, Viivikonna Formation (Upper Ordovician) in the Kohtla section, Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 55, 3, 213-240.

Hints, L., 2012: New Hirnantian orthide brachiopods from the type section of the Porkuni Stage (Porkuni quarry, northeastern Estonia). Estonian Journal of Earth Sciences, 61, 4, 227-241. https://doi.org/10.3176/earth.2012.4.04

Orviku, Karl, 1948: Narvajõe lademe geoloogiast Eesti NSV-s. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 3, 1-81.

Schultze, H.-P., Märss, T., 2004: Revisiting Lophosteus, a primitive osteichthyan. Acta Universitatis Latviensis, 679, 57-78.

Märss, T., 2003: Paralogania from the Rootsiküla (Wenlock) and Paadla (Ludlow) stages of Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 52, 2, 98-112.

Männil, Ralf, 1984: On the stratigraphic subdivision of the Kukruse Stage in the stratotype area [О стратиграфической схеме расчленения кукрузеского горизонта в стратотипической области]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 33, 2, 46-54.

Hints, L., 1998: Oandu Stage (Caradoc) in central North Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 47, 3, 158-172.

Hints, L., Oraspõld, A., Kaljo, D., 2000: Stratotype of the Porkuni Stage with comments on the Röa Member (uppermost Ordovician, Estonia). Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 49, 3, 177-199.

Märss, T., 1996: Loganellia (Thelodonti, Agnatha) from the Jaagarahu Stage, Wenlock, Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 45, 4, 189-202.

Meidla, T., 1983: Die Osrtakoden aus den Grenzschichten der Vormsi- und Pirgu-Stufen Westestlands [Остракоды пограничных слоев вормсиского и пиргуского горизонтов в Западной Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 32, 2, 53-59.

Märss, T., 1977: Structure of Tolypelepis from the Baltic Upper Silurian. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 26, 1, 57-69.

Viira, V., 1975: A new species of Spathognathodus from the Jaani Stage of the East Baltic [Новый вид Spathognathodus из яаниского горизонта Прибалтики]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 24, 3, 233-236.

Hints, O., Nõlvak, J., 1999: Proposal for the lower boundary-stratotype of the Keila Regional Stage (Upper Ordovician). Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 48, 3, 158-169.

Öpik, A., 1937: Ostracoda from the Ordovician Uhaku and Kukruse formations of Estonia. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 50, 1-58.

Öpik, A., 1930: Beiträge zur Kenntnis der Kukruse-(C2-C3-)Stufe in Eesti. IV. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 24, 1-34.

Öpik, A., 1930: Brachiopoda Protremata der estländischen ordovizischen Kukruse-Stufe. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 20, 1-261.

Öpik, A., 1928: Beiträge zur Kenntnis der Kukruse-(C2-C3-) Stufe in Eesti. III. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 12, 1-42.

Öpik, A., 1927: Beiträge zur Kenntnis der Kukruse-(C2-) Stufe in Eesti. II. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 10, 1-35.

Öpik, A., 1925: Beiträge zur Kenntnis der Kukruse-(C2-) Stufe in Eesti. I. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 4, 1-18.

Rosenstein, E., 1940: Andmeid Juuru lademe kohta. Eesti Loodus, VIII, 4/5, 178-186.

Rosenstein, E., 1939: Adavere lademest (silur) Lääne-Eestis. Eesti Loodus, VII, 4/5, 136-140.

Luha, A., 1939: Paar uut kivistist Saaremaa lademeist. Eesti Loodus, VII, 2/3, 98-99.

Luha, A., 1940: Uusi ostrakoderme Saaremaa Eurypterus-lademest. Eesti Loodus, VIII, 1, 17-24.

Bonnema, J. H., 1909: Beiträge zur Kenntnis der Osrtacoden der Kuckersschen Schicht (C2). Mitteilungen Mineralogisch-Geologischen Instituts In Groningen, 2, 1, 1-84.

Bekker, H., 1922: A New Brachiopod (Leptestia) from the Kuckers Stage in Estonia. Geological Magazine, 59, 8, 361-365. https://doi.org/10.1017/S0016756800110210

Bekker, H., 1919: New Bryozoa from the Kuckers Stage in Estonia. Annals and Magazine of Natural History, 4, 23, 327-335. https://doi.org/10.1080/00222931908673897

Stumbur, K. A., 1956: On the fauna of ostracodes of the Porkuni Stage of Estonia [О фауне остракод поркуниского горизонта в Эстонской ССР]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 42, 186-194.

Sarv, L. I., 1962: Ostracods from the Porkuni stage and Llandovery of Estonia [Остракоды поркуниского горизонта и лландовери Эстонии]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, IX, 95-141.

Bekker, H., 1924: Mõned uued andmed Kukruse lademe stratigraafiast ja faunast. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 1, 1-20.

Bekker, H., 1921: The Kuckers stage of the Ordovician Rocks in NE Estonia. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, II, 1, 1-90.

Punning, J. M., Raukas, A. V., Serebryanny, L. R., 1969: Karukûlaskie mežlednikovye otloženiâ Russkoj ravniny (Stratigrafiâ i geohronologiâ) [Карукюлаские межледниковые отложения Русской равнины (cтратиграфия и геохронология)]. Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Seriya Geologicheskaya, 10, 148-151.

Eichwald, E., 1866: Die Rhytina borealis und der Homocrinus dipentas in der Lethea Rossica. Bulletin of Moscow Society of Naturalists. Geology, 39, 1, 138-162.

Jürgenson, E. A., 1959: The Dolomites of Raikküla Stage in the Lower-Silurian of the Estonian [Доломиты райккюлаского горизонта нижнего силура Эстонской ССР]. Proceedings of the Academy of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, VIII, 3, 143-152.

Männil, Ralf, 1958: Grundzüge der Stratigraphie der Keila-Stufe (Ordovizium, Estland) [Основные черты стратиграфии кейлаского горизонта (DII, ордовик) в Эстонии]. Proceedings of the Academy of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 7, 3, 235-246.

Männil, Ralf, 1962: A faunistic characterization of the Porkuni stage [Фаунистическая характеристика поркуниского горизонта]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, X, 115-129.

Klaamann, E. R., 1966: On the systematic position of Favosites coreaniformis Sokolov [O таксономическом положении Favosites coreaniformis Sokolov]. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Biol., XV, 3, 452-458.

Klaamann, E. R., 1959: On the tabulate fauna of the Juuru and Tamsalu stages [О фауне табулят юуруского и тамсалуского горизонтов]. Proceedings of the Academy of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, VIII, 4, 256-270.

Laine, M., 1979: Tartu rajooni aluspõhja vetest ning Aruküla lademe mõningate filtratsiooniparameetrite määramisest proovipumpamise andmetel, Tartu.

Kleesment, A., Mark-Kurik, E., 1997: Middle Devonian. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and Mineral Resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 112-121.

Niit, M., Kleesment, A., Märss, T., 2005: Vertebrate microremains in the sections of the Aruküla Regional Stage of Estonia and comparison with the Burtnieki Regional Stage. In: Ivanov, A., Young, G. (ed.). Middle Palaeozoic vertebrates of Laurussia: relationships with Siberia, Kazakhstan, Asia and Gondvana. Ichthyolith Issues, Special Publication, 9. St. Petersburg University, St. Petersburg, p. 27-29.

Kleesment, A., 2009: Kesk-Devoni ladestiku Tamme liivakivi paljand Võrtsjärvel. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 8. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 7-17.

Mark, E. J., Tamme, A. E., 1964: On the border of Narva and Aruküla Stages in the Estonian SSR [О границе наровского и арукюлаского горизонтов в Эстонской ССР]. Questions of stratigraphy and paleogeography of the Baltic Devonian. Mintis, Vilnius, p. 67-73.

Viiding, H. A., Kajak, K. F., Mark-Kurik, E. J., Kuršs, V. M., 1981: Arukûlaskaâ svita [Арукюлаская свита]. In: Sorokin, V. S. (ed.). Devon i karbon Pribaltiki. Zinatne, Riga, p. 112–126.

Ainsaar, L., 1986: Põlevkivi sisaldava kompleksi ülemise osa (Kurna kihtkonna, CIII-DII) ehitusest [Diplomitöö. Juhendajad: Ralf Männil, A. Rõõmusoks]. Tartu Riiklik Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-51.

Voika, H., 1984: Vormsi lademe litoloogiast Pandivere kõrgustikul [Diplomitöö. Juhendaja: A. Oraspõld]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-43.

Moldov, U., 1984: Rüükala Coccosteus Narva lademes. [Diplomitöö. Juhendaja: E. Kurik]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-66.

Tammik, P., 1983: Rakvere lademe litoloogiast stratotüüpsel alal [Diplomitöö. Juhendajad: A. Oraspõld, A. Haas]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1.44.

Brutus, A., 1983: Nabala lademe litoloogiast erinevates struktuurilis-fatsiaalsetes vööndites Põhja-Baltikumis [Diplomitöö. Juhendaja: A. Oraspõld]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-55.