Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (20)

Reintam, L., Moora, T., Raukas, A., 2008: Gleysols on sandy deposits of the Litorina Sea underlain by Histosol formations of Ancylus Lake age in western Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 57, 4, 231. https://doi.org/10.3176/earth.2008.4.03

Saarse, L., Vassiljev, J., Miidel, A., Niinemets, E., 2007: Buried organic sediments in Estonia related to the Ancylus Lake and Litorina Sea. Geological Survey of Finland. Special Paper, 46, 87-92.

Molodkov, A., 1996: ESR dating of Lymnaea baltica and Cerastoderma glaucum from low Ancylus level and transgressive Litorina sea deposits. Applied Radiation and Isotopes, 47, 11-12, 1427-1432. https://doi.org/10.1016/S0969-8043(96)00250-3

Kessel, H., 1977: Über die Küstenverschiebungen des Ancylussees in Estland im Lichte der vertikalen Verbreitung von Ancylus fluviatilis. Baltica, 6, 53-64.

Saarse, L., Vassiljev, J., Rosentau, A., 2009: Ancylus Lake and Litorina Sea transition on the Island of Saaremaa, Estonia: a pilot study. Baltica, 22, 1, 51-62.

Königsson, L.-K., Saarse, L., Possnert, G., 1998: The Pitkasoo Bog - an Ancylus lagoon from Saaremaa Island, Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 47, 2, 86-107.

Raukas, A., Tavast, E., Molodkov, A., 1996: Partsi - a new promising area for the investigation of Late Boreal and Early Atlantic water level changes of the Baltic Sea. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 45, 2, 92-101.

Kessel, H., Punning, J.-M., 1974: About the age of the Ancylus stage in Estonia (radiometric datings). Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 23, 1, 59-64.

Thomson, P. W., 1933: Ein von Ancylusstrandbildungen bedecktes Torflager bei Jelgimägi. Beiträge zur Kunde Ehst-, Liv- und Kurlands, 18, 3, 176-177.

Heinsalu, A., Veski, S., Vassiljev, J., Liiv, M., 2012: Dating of the Ancylus lake transgression maximum in western Estonia. In: Virtasalo, J., Vallius, H. (ed.). 11th Colloquium on Baltic Sea Marine Geology : Helsinki 19th-21st September 2012, Abstract Book. Geological Survey of Finland. Guide, 57. Juvenes Print, Espoo, p. 25-25.

Saarse, L., Miidel, A., Vassiljev, J., Veski, S., 2001: Simulation of the Ancylus Lake shorelines in Estonia. In: Brenner, U. (ed.). Baltic Sea Science Congress 2001, Past, Present and Future – A Joint Venture. Stockholm Marine Research Centre, Stockholm University, Stockholm , p. 289-289.

Haila, H., Raukas, A., 1992: Ancylus Lake [Анциловое озеро]. In: Raukas, A., Hyvärinen, H. (ed.). Geology of the Gulf of Finland. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 283-296.

Kiipli, T., Rennel, G., 1986: Lito- i biostratigrafiâ otloženii Ancilovogo ozera v severo-vostočnoj časti Baltijskogo morâ [Лито- и биостратиграфия отложении Анцилового озера в северо-восточной части Балтийского моря]. In: Raukas, A., Ilomets, M. (ed.). Izučenie ozerno-bolotnyh formacij v celâh paleogeografičeskih rekonstrukcij. Tezisy dokladov. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 65-67.

Raukas, A., Kessel, H., Rajamäe, R., Heinsalu, A., 1988: O razvitii Ancilovogo ozera v srednej Baltike [О развитии Анцилового озера в средней Балтике]. In: Raukas, A. V., Tavast, E. H. (ed.). Geologičeskoe stroenie i razvitie Baltijskogo morâ i zakonomernosti formirovaniâ mineral'nyh resursov. Tezisy dokladov. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 73-76.

Kessel, H., Raukas, A., 1981: Pijskopi-Lemmeoâ - areal'nyj stratotip ancilovyh i litorinovyh obrazovanij (Ûgo-Zapadnaâ Èstoniâ) [Пийскопи-Леммеоя - ареальный стратотип анциловых и литориновых образований (Юго-Западная Эстония)]. In: Raukas, A. (ed.). Korrelâciâ nad- i podvodnyh otloženij i form rel'efa Ûžnoj i Srednej Baltiki (Tezisy dokladov). ENSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 30-31.

Molodkov, A., Raukas, A., 1989: On the age of the Ancylus Lake on the basis of ESR-dating of subfossil molluscs shells. In: Raukas, A. (ed.). International Meeting: Protection and evolution of seacoasts. Excursion guide and abstracts. Sept. 17-23, 1989. Eesti Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 61-62.

Habicht, H.-L., 2015: Antsülusjärve ja Litoriinamere paleogeograafia Tolkuse-Rannametsa piirkonnas setete ja aerolaserskanneerimise kõrgusandmete alusel. Eesti Geograafia Seltsi Publikatsioonid, Tallinn, p. 37-59.

Raukas, A., Molodkov, A., Tavast, E., 1999: Substantial Lowering of The Ancylus Lake Level as a Precondition for Settlement around the Baltic Sea. In: Miller, U. et al. (ed.). PACT 57. Environmental and Cultural History of the Eastern Baltic Region, p. 89-104.

Kessel, H., Raukas, A., 1967: The deposits of the Ancylus Lake and Littorina Sea in Estonia [Прибрежные отложения Анцилового озера и Литоринового моря в Эстонии]. Valgus, Tallinn, p. 1-134.

Raukas, A., 1966: The formation of the transgressive coastal deposits of the Littorina Sea and Ancylus Lake in Estonia. The development of sea coasts in conditions of oscillatory movements of the earth's crust. Valgus, Tallinn, p. 30-34.