Ellavere borehole, Järvamaa
General info
Name Ellavere borehole, Järvamaa
Number E 2
Type borehole (section)
Country Estonia
Parish Järva-Jaani
Settlement Ramma
Elevation 97.00
Latitude 59.011545
Longitude 26.023449
X 6543155
Y 616236
Coord. agent Eesti Geoloogiakeskus (EGK)
Location remarks Puuritud Rakvere kaardistamisrühma poolt 1961 (Kõrvel jt, 1963). Puurauk likvideerus 1967 Rutiku hoidla tulekahjus. Rakvere kaardilehe aruanne (V. Kõrvel, N. Kõrvel, A. Rohtlaan, 1963; EGF 2072)
Strat. top
Strat. base
Remarks Terrigeense kompleksi osas suured kaod. E. Pirrus: Cm paksus 93.4 m, Vendi paksus 64.3 m
Estonian Land Board ID 4446
Date changed 2022-11-21
ReferencePealkiriPagesRemarks
Hints, L., 2019
The Ordovician brachiopod genus Cyrtonotella: taxonomy and distribution in the Baltic Basin
156
Kivisilla et al., 1999
Catalogue of chemical analyses of major elements in the rocks of the crystalline basement of Estonia
Raukas & Teedumäe, 1997 (eds)
Geology and Mineral Resources of Estonia
35,78,80,85Vend, Oandu-Rakvere, Pirgu; joon.49 ekslikult nimi Ellamaa
Kuuspalu, Kirs, 1990
Structural state of potash feldspars from the Estonian crystalline basement
Mens & Pirrus, 1987c
Cambrian
25
Puura, V., 1987 (ed)
Geology and mineral resources of the Rakvere phosphorite-bearing area
70F2
Kala et al., 1981a
Lithostratigraphy and facies of the Lontova stage in Estonia
140Andmeid Lontova kihistiku kohta
Jürgenson, 1978, välipäevik 52
Välipäevik nr 52: väljavõtted GV aruannetest
7sügavusandmed
Viiding & Oraspõld, 1972
Lithology and mineralogy of the Kamariku Member of Porkuni Stage
Mägi, 1970
The Ontican Rocks in Central and West Estonia
Pobul et al., 1968
Physical properties of the rocks of the Estonian crystalline basement
240
Kõrvel, V. & Kõrvel, N., 1967b
Lithostratigraphy of Lower Llandoverian strata in East Estonia
148-15011.7-33.85m
Puura & Koppelmaa, 1967
Kristalliinse vundamendi uuringutulemused
Loog et al., 1966
On the border of the Lontova and Pirita formations in the Baltic
272
Mens & Pirrus, 1965, välipäevik 4
Välipäevik nr 4: V-Roela, Ellavere, Palamuse, Rannapungerja , Jaama puurauk
13-18215.9-378.6m
Jürgenson,1963, välipäevik 88
Välipäevik nr 88: Ellavere puuraugu kirjeldus
1-560-227.4m, Silur ja Ordoviitsium
Kõrvel et al., 1963
Rakvere Rühma aruanne komplekssest geoloogilis-hüdrogeoloogilisest kaardistamisest mõõtkavas 1:200 000 lehel O-35-IX 1960.-1963. a
Viiding, 1962, välipäevik 39
Välipäevik nr 39: Krimmi õppeekskursioon 1962; Ellavere ja Saare puuraugu proovid (1965)
44-46
Jürgenson, 1960, välipäevik 13
Välipäevik nr 13: Eesti puuraugud, Silur
64-650-33.7m, Silur, EGV aruandest