Ilumäe F-128 borehole
General info
Name Ilumäe F-128 borehole
Number F-128
Type borehole (section)
Country Estonia
Parish Vihula
Settlement Ilumäe
Elevation 64.10
Latitude 59.527426
Longitude 25.886851
X 6600372
Y 606775
Coord. agent Eesti Geoloogiakeskus (EGK)
Location remarks Ilumäe tsentrist ca 360 m lõuna pool
Strat. top
Strat. base
Remarks Süvakaardistamine, 1972 (või varem). Keerup, O. EGF 3298. E.Pirruse komm: Cm 20-127.4m, Vend 127.4-204.9m.
Estonian Land Board ID 10234
Date changed 2022-11-21
ReferencePealkiriPagesRemarks
Petersell et al., 1991
Maagiilmingute ja mineralisatsioonipunktide hindamine Eesti aluspõhjas ja aluskorras
Rühko & Pukkonen, 1984
Fosforiitide kattekivimite geoloogilis-geokeemiline uurimine (diktüoneemakildad)
Puura, V. et al., 1983b
The Crystalline Basement of Estonian Territory
Mens & Pirrus, 1974, välipäevik 63
Välipäevik nr 63: süvakaardistamise puuraugud F-160, F-168, F-128, F-149, F-148, F-159, F-187
14-2020-204.9m O1pk+Cm+V
Puura & Petersell, 1974
Aruanne kristalliinse vundamendi geoloogilisest süvakaardistamisest mõõtkavas 1:500 000 Tapa-Rakvere piirkonnas (Põhja-Eesti)
Heinsalu, H., 1973, välipäevik 4
Välipäevik nr 4: Pakerordi lade süvapuuraukudes (Ф-...), kirjeldused 1973-1982
4021-41m