Illuka 81 K-5 borehole
General info
Name Illuka 81 K-5 borehole
Number 81 K-5
Type borehole (section)
Country Estonia
Parish Illuka
Settlement Ongassaare
Elevation 54.00
Latitude 59.190668
Longitude 27.464114
X 6566466
Y 697906
Coord. agent Eesti Geoloogiakeskus (EGK)
Strat. top
Strat. base
Remarks Puuritud suuremõõdulisel kaardistamisel 1987 (T. Saadre); kirjeld Anne Põldvere, 1989; EGF 4311
Estonian Land Board ID 1434
Date changed 2022-11-21
ReferencePealkiriPagesRemarks
Raukas & Teedumäe, 1997 (eds)
Geology and Mineral Resources of Estonia
47Kambrium
Koppelmaa & Kivisilla, 1993
Kirde-Eesti kristalse aluskorra geoloogilise kaardi mõõtkavas 1:200 000 trükiks ettevalmistamine
Petersell et al., 1991
Maagiilmingute ja mineralisatsioonipunktide hindamine Eesti aluspõhjas ja aluskorras
Mägi, 1989, välipäevik 62
Välipäevik nr 62: Pagari 79, Ojamaa 80 ja Illuka 81 puurauk, Varangu ja Mäekalda paljand
8104.8 m
Saadre et al., 1989
Eesti põlevkivimaardla varasema uuringuala järeluuring M 1:50 000, 1985.-1989. a
Aaloe, Aasa, 1988, välipäevik 22
Välipäevik nr 22: Kukruse lademe ülemine piir Eesti puuraukudes
31-3451.1-54.6 m Idavere-Kukruse lademe piirikihid
Mens & Pirrus, 1988, välipäevik 88
Välipäevik nr 88: 1: 50 000 kaardistamispuuraugud Ida-Virumaal
2-11103.6-300.7m Kambrium-Vend
Heinsalu, H., 1985, välipäevik 10
Välipäevik nr 10: Pakerordi lade Eesti ja Leningradi oblasti paljandites ning Eesti puuraukudes; kirjeldatud 1985-1993
61-62102.85-104.8m