Iisaku 73г borehole
General info
Name Iisaku 73г borehole
Number 73г
Type borehole (section)
Country Estonia
Parish Iisaku
Settlement Iisaku
Elevation 55.90
Latitude 59.098411
Longitude 27.314072
Coordinate precision 1-10 km
Coord. method Est Land Board map server
Coord. agent Aaloe, Aasa
Location remarks Iisaku aleviku koordinaadid
Strat. top
Strat. base
Remarks Iisaku 73г kaardistamispuurauk 1960. Kajak jt aruanne 1961. Vt. E. Jürgensoni välipäevik 16 lk 30. kaardileht 0-35-X; EGF 1754
Date changed 2019-05-23
ReferencePealkiriPagesRemarks
Raukas & Teedumäe, 1997 (eds)
Geology and Mineral Resources of Estonia
17, 36-81Vend-Ordoviitsium
Rõõmusoks, 1970a
Stratigraphy of the Viruan Series (Middle Ordovician) in Northern Estonia, I
28-28462-111.25m
Mens & Pirrus, 1967, välipäevik 1
Välipäevik nr 1: väljakirjutisi EGV aruannetest; Essu, Valaste, Toila puurauk
9-10121.6-131.41m, Cm; Väljakirjutis Peipsi töörühma aruandest
Jürgenson, 1963, välipäevik 16
Välipäevik nr 16: Ohesaare, Peipsi piirkonna ja Läti puuraugud
30-44Väljavõte Peipsi töörühma aruandest 1958-1961a.(1754)