Raikküla Paka terrace
General info
Name Raikküla Paka terrace
Type geographical place or area
Country Estonia
Parish Raikküla
Settlement Raikküla
Latitude 58.942525
Longitude 24.747428
Coordinate precision 100-1000 m
Coord. method Est Land Board map server
Coord. agent Aaloe, Aasa
Location remarks Raikküla mõisast u 1 km loode pool, metsas, 100-200 m Rapla-Järvakandi mnt-st lääne pool. 300-400 m pikkune astang kulgeb paralleelselt maanteega.
Strat. top
Strat. base
Remarks Paka mägi - Balti jääpaisjärve saar; Paka astang - Paka mäe järsk loode- ja põhjanõlv. Astangu lõunaotsas on olnud paemurd, kus 1980-ndate keskel paljandus u 2,5m läbilõiget. Raikküla lademe ja kihistu ajalooline stratotüüp ning klassikaline paljand
Date added 2005-09-19
Date changed 2018-05-09
ReferencePealkiriPagesRemarks
Einasto, 2008a
Raikküla mõis Pakamäega võiks kujuneda Eesti paegeoloogiliseks südameks
66-67Pakamäe läbilõige
Nestor, H. et al., 1987
Upper Ordovician and Llandoverian stratotypes of Estonia
230-233
Nestor, H., 1981, välipäevik 21
Välipäevik nr 21: Ordoviitsiumi-Siluri piiripaljandid 1981, korduskirjeldused 1987, 1991, 1996
29-30asendi skeem, profiil
Kaljo, 1970a (ed)
The Silurian of Estonia
224
Kaljo, 1970h
Raikküla Stage
224
Klaamann, 1962b
Distribution of tabulata in the Ordovician and Silurian of Estonia (with a description of some new species)
Aaloe, Ago, 1960f
Välipäevik nr 9: Häädemeeste, Tahkuranna, Saikla puurauk; Siluri paljandid
26
Nestor, H., 1960, välipäevik 1
Välipäevik nr 1: Siluri paljandid Hiiumaal ja mandri-Eestis
32profiil