Härgla F-290 borehole
General info
Name Härgla F-290 borehole
Number F-290
Type borehole (section)
Country Estonia
Parish Juuru
Settlement Härgla
Elevation 69.50
Latitude 59.107163
Longitude 24.871418
X 6552377
Y 549926
Coord. agent Eesti Geoloogiakeskus (EGK)
Location remarks Kohilast ~11 km kagus. Pirgu-Juuru mnt ääres Pirgust ca 2,5 km Juuru suunas
Strat. top
Strat. base
Remarks Süvakaardistamine, 1982 (või varem), K. Suuroja
Estonian Land Board ID 4413
Date changed 2022-11-21
ReferencePealkiriPagesRemarks
Pirrus, E., 2010 (koost)
Eesti Vendi ja Kambriumi tugiläbilõiked
60
Kivisilla et al., 1999
Catalogue of chemical analyses of major elements in the rocks of the crystalline basement of Estonia
Petersell et al., 1991
Maagiilmingute ja mineralisatsioonipunktide hindamine Eesti aluspõhjas ja aluskorras
Rühko & Pukkonen, 1984
Fosforiitide kattekivimite geoloogilis-geokeemiline uurimine (diktüoneemakildad)
Heinsalu, H., 1982, välipäevik 20
Välipäevik nr 20: Eesti sügavpuuraugud (Ф-...)
52-54159.6-195m
Koppelmaa et al., 1982
Aruanne süvakaardistamisest Tallinn-Kõrvemee piirkonnas (Põhja-Eesti) mõõtkavas 1:500 000 1978.-1982. a
Mens & Pirrus, 1981, välipäevik 77
Välipäevik nr 77: süvakaardistamine, Kõrvemaa profiili puuraugud
11-16162-313.3m