Uhaku säng
General info
Name Uhaku säng
Type outcrop
Country Estonia
Parish Lüganuse
Latitude 59.376939
Longitude 27.033781
Coordinate precision 100-1000 m
Coord. method Est Land Board map server
Coord. agent Aaloe, Aasa
Location remarks Uhaku jõe säng suudmest 0,2-1,5 km ülesvoolu, kaldajärsakud. Lüganuse kirikust edelas. K. Orviku (1929) järgi - Uhaku maaaluse jõe osa joast kuni suubumiseni Purtse jõkke lõuna pool Lüganuse küla
Strat. top
Strat. base
Remarks Uhaku lademe stratotüüp; Erra jõgi (ka: Uhaku jõgi, Koljala jõgi) on jõgi Ida-Virumaal; Purtse jõe vasakpoolne lisajõgi. Jõe pikkus on 21 km. Alamjooksul (Uhaku karstialal) esineb jõgi kohati salajõena. salajõgi. Jõudnud Uhaku karstialale, lõpeb jõe maapealne vool Suurhauaks kutsutud kurisus.
Date changed 2017-10-30
ReferencePealkiriPagesRemarks
Põlma, 1966, välipäevik 25
Välipäevik nr 25: Eesti puuraugud
11Uhaku joa profiil
Rõõmusoks, 1959a
Strophomenoidea des Ordoviziums und Silurs von Estlands I. Die Gattung Sowerbyella Jones
18
Rõõmusoks, 1952
Uhaku lademe (CIc) stratigraafia Eesti NSV-s
53-6015. Uhaku-Purtse ümbruse paljandid, koondläbilõige
Orviku, 1929a
Uhaku. Kirde-Eesti karstiala stratigraafiast ja geomorfoloogiast
19Uhaku jõe pinnavormide kirjeldused