Number 102253
25
Parameeter
Meetod
Met. detailid
Sügavus
Väärtus
Tekst
Viga
Alates
Kuni
SiO2 [%]XRF8g powder75.801.17
TiO2 [%]XRF8g powder75.800.025
Al2O3 [%]XRF8g powder75.800.55
Fe2O3 [%]XRF8g powder75.800.31
MnO [%]XRF8g powder75.800.035
MgO [%]XRF8g powder75.8020.23
CaO [%]XRF8g powder75.8030.15
Na2O [%]XRF8g powder75.800
K2O [%]XRF8g powder75.800.2
P2O5 [%]XRF8g powder75.800.01725
S [%]XRF8g powder75.800.06
Cl [%]XRF8g powder75.800.088
Ba [ppm]XRF8g powder75.80<50
Zn [ppm]XRF8g powder75.808
W [ppm]XRF8g powder75.8018
LOI [%]XRF8g powder75.8046.02
SUM [%]XRF8g powder75.8098.70725
Insoluble residue [%]Lahustumatu jääk gravimeetrilisel meetodil75.801.84
MgO [%]Tiitrimise meetod75.8020.7
CaO [%]Tiitrimise meetod75.8029.15
FeO [%]Tiitrimise meetod75.800.19
Dry density [kg/m3]tihedus ja poorsus75.802311
Wet density [kg/m3]tihedus ja poorsus75.802407
Grain density [kg/m3]tihedus ja poorsus75.802558
Porosity [%]tihedus ja poorsus75.809.64
25
Siin leiduvad materjalid on enamasti kasutamiseks CC BY-SA litsentsi alusel, kui pole näidatud teisiti. Portaal on osaks NATARC teadustaristust ning infosüsteemist SARV, majutab TalTech pilv. Tarkvara on loodud kasutades Nuxt.js raamistikku ning kättesaadav GitHub keskkonnas.