Purtse-Kõrgekalda paljand
Üldinfo
Nimi Purtse-Kõrgekalda paljand
Tüüp paljand
Riik Eesti
Vald Lüganuse
Asutusüksus Lüganuse alevik
Lat 59.36801
Long 27.0327
Koordinaatide täpsus 10-100 m
Koord. meetod GPS
Koord. määraja Hints, Olle
Asukoha kirjeldus Lüganuse küla edelapiiril, Purtse jõe vasak kallas, raudteesillast 0,7-1,8 km allavoolu. Kiviõli tee ja Männiku tee ristmikul, sellest ida pool. Kõrgekalda Purtse jõe kaldapaljand - Kõrgekalda kihistu (CIck) holostratotüüp (Uhaku lade, Ordoviitsiumi ladestu);
Strat. lõpp
Kirje muudetud 2019-01-17
KirjePealkiriLkLisainfo
Isakar & Sinitsyna, 1985
Redescription of E. Eichwald's Ordovician bivalve species
Männil, Ralf, 1961a
On the morphology of the hemisphaeric zoaria of Trepostomata (Bryozoa)
Rubel, 1959, välipäevik 2
Välipäevik nr 2: Eesti ja Leningradi oblasti paljandid
5-6
Rõõmusoks, 1952
Uhaku lademe (CIc) stratigraafia Eesti NSV-s
57Kõrgekalda leiukoht
Orviku, 1940b
Uhaku karstiala looduskaitse alana
228-229paljandi foto
Orviku, 1927a
Beiträge zur Kenntnis der Aseri- und der Tallinna-Stufe in Eesti. I
19