Purtse-Kõrgekalda paljand
Üldinfo
Nimi Purtse-Kõrgekalda paljand
Tüüp paljand
Riik Eesti
Vald Lüganuse
Asutusüksus Lüganuse alevik
Lat 59.36801
Long 27.0327
Koordinaatide täpsus 10-100 m
Koord. meetod GPS
Koord. määraja Hints, Olle
Asukoha kirjeldus Lüganuse küla edelapiiril, Purtse jõe vasak kallas, raudteesillast 0,7-1,8 km allavoolu. Kiviõli tee ja Männiku tee ristmikul, sellest ida pool. Kõrgekalda Purtse jõe kaldapaljand - Kõrgekalda kihistu (CIck) holostratotüüp (Uhaku lade, Ordoviitsiumi ladestu);
Strat. lõpp
Kirje muudetud 2019-01-17
Kaart