Aluvere paemurd
Üldinfo
Nimi Aluvere paemurd
Tüüp paljand
Riik Eesti
Vald Sõmeru
Asutusüksus Roodevälja küla
Lat 59.381012
Long 26.404251
Kordinaatsüsteem EPSG:3301
X 6585008
Y 636627
Koordinaatide täpsus 1-10 m
Koord. meetod Maa-ameti kaardiserver
Koord. määraja Hints, Olle
Asukoha kirjeldus Ca 2 km Rakverest kirdes. Koordinaadid määratud murdu allasõidu tee otsas. Aluvere kihistiku holostratotüüp (Jõhvi kihistu, Viru ladestik, Ordoviitsiumi ladestu)
Strat. algus
Strat. lõpp
Lisainfo Paremini paljanduv osa on raudteeviaduktist lõunasse jääv murru perv elumaja kohal. Idavere lademe hüpostratotüüp
Kirje muudetud 2022-02-18
Kaart