TUG 1170-953
limoniitsed veerised
Üldinfo
Kollektsiooni nr.
Number 1170-953
Vana nr. 953
Tüüp tervik
Lokaliteet
Stratigraafia
Stratigraafia lisainfo BIII ooliit
Koguja Orviku, Karl
Asutus TÜ Loodusmuuseum, geoloogia
NimiDet.AegViideTüüpLisainfoEelistatud
Andmeid ei leitud