Tartu Ülikooli loodusmuuseumi kollektsioonid

Geoloogiakogude koduleht

graniit

Geoloogiakogude eesmärk on tagada geoloogiliselt olulise materjali kogumine ja säilitamine. Meie kogutud ja säilitatud eluta looduse objektidega saavad huvilised tutvuda püsinäitusel "Maa. Elu. Lugu", andmebaasides ning õppeprogrammides.

Geoloogiakogud koosnevad enam kui 120 000 eluta looduse eksemplarist. Teaduskollektsioonid sisaldavad üle 3000 teadusartiklites viidatud eksemplari (originaalid), sealhulgas 646 tüüpeksemplari. Lisaks geoloogilisele materjalile säilitame ka geoloogiateemalist arhiivi ja fotokogu.

Meie kogudesse on kahesaja aasta jooksul lisandunud mineraale, kivimeid, erineva koostisega meteoriite ja kõigi ajastute kivistisi tervest maailmast. Meie materjal on unikaalne, sest suur osa leiukohti on nüüdseks hävinud.

Kogusid kasutavad igapäevaselt Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli teadurid kohalike ja rahvusvaheliste projektide töös. Eesti paleontoloogia ja geoloogia kogud on oluline teaduslik materjal Maa ajaloo uurijatele. Loodusmuuseum on ka õppebaasiks üliõpilastele. Laenutame geoloogilist materjali välja teistele muuseumidele, raamatukogudele ja muudele soovijatele.

Geoloogiakogude säilitamise ja kasutamise kord

Tutvu geoloogiakogudega andmebaasis SARV või NATARC

Geoloogiakogud andmebaasis ETIS

Kontakt:
Mare Isakar
geoloogiakogude peavarahoidja
tel 737 5839
mare.isakar@ut.ee