Otepää 2 puurauk
Üldinfo
Nimi Otepää 2 puurauk
Number 2
Tüüp puurauk
Riik Eesti
Vald Otepää
Asutusüksus Pühajärve küla
Kõrgus 116.80
Lat 58.047772
Long 26.469605
X 6436740
Y 645806
Koord. määraja Eesti Geoloogiakeskus (EGK)
Asukoha kirjeldus Pühajärve sanatooriumi territooriumil, järve põhjakaldal, 200 m järvest. Kvaternaari 173.7m
Strat. algus
Strat. lõpp
Lisainfo Puuris Tartu kaardistamisrühm 1961, aruanne Kajak jt 1963. Kvaternaari 173.7m. Aluskord 606.8-649.4m. H. Viidingu joonisel (käsik) D/S piir ~324.8m. EGF 2046. Maa-ameti andmebaasis "Puurauk 2O"
Maa-amet ID 1845
Kirje muudetud 2022-11-21
KirjePealkiriLkLisainfo
Hints, L. & Harper, 2003
Review of the Ordovician rhynchonelliformean Brachiopoda of the East Baltic: their distribution and biofacies
brahhiopoodide levik
Hints, L. & Meidla, 1997a
Keila Stage
74-80
Hints, L. & Meidla, 1997d
Nabala Stage
80-88
Kleesment & Mark-Kurik, 1997a
Devonian. Introduction
107-121
Mens & Pirrus, 1997c
Vendian
36asukoht kaardil, Vendi kivimite paksus
Meidla, 1996a
Late Ordovician Ostracodes of Estonia. Fossilia Baltica 2
12, 163asukoht, ostrakoodide levik, 372,6-446,3m
Petersell et al., 1991
Maagiilmingute ja mineralisatsioonipunktide hindamine Eesti aluspõhjas ja aluskorras
Kuuspalu, Kirs, 1990
Structural state of potash feldspars from the Estonian crystalline basement
Mens & Posti, 1984
Distribution and correlation significance of organic remains in the Baltic Series of Estonia
6
Puura, V. et al., 1983b
The Crystalline Basement of Estonian Territory
Vanamb et al., 1980
On the mineralogical zoning of the crust of weathering of the Estonian crystalline basement
156
Kaljo, 1970a (ed)
The Silurian of Estonia
208
Nestor, H., 1970c
Juuru Stage
208
Volkova, 1968
Acritarcha of Precambrian and Lower Cambrian deposits of Estonia
587-603.8, Kambrium
Puura & Koppelmaa, 1967
Kristalliinse vundamendi uuringutulemused
Einasto, 1963, välipäevik 4
Välipäevik nr 4: Eesti ja Leningradi oblasti Ordoviitsiumi paljandid; Paroveja Sturi Ja Otepää 2 puurauk
72-74450.5-488.6m, Ordoviitsium
Kajak & Kajak, 1963
Tartu Rühma aruanne komplekssest geoloogilis-hüdrogeoloogilisest kaardistamisest mõõtkavas 1:200 000 (1:100 000) ENSV kaguosas (leht O-35-XV) 1959.-1962. a