Hirvli 8 puurauk
Üldinfo
Nimi Hirvli 8 puurauk
Number 8
Tüüp puurauk
Riik Eesti
Vald Kuusalu
Asutusüksus Hirvli küla
Kõrgus 49.00
Lat 59.444908
Long 25.551497
X 6590695
Y 588014
Koord. määraja Eesti Geoloogiakeskus (EGK)
Asukoha kirjeldus Tallinn-Narva mnt-st lõuna pool; kuusalu kirikust ca 6.5 km ida pool
Strat. algus
Strat. lõpp
Lisainfo Kirj T. Jõgi 1966, EGF 2893
Maa-amet ID 1197
Kirje muudetud 2022-11-21
KirjePealkiriLkLisainfo
Kivisilla et al., 1999
Catalogue of chemical analyses of major elements in the rocks of the crystalline basement of Estonia
Mens & Isakar, 1999
Facies distribution of Early Cambrian molluscs in Estonia
112
Raukas & Teedumäe, 1997 (eds)
Geology and Mineral Resources of Estonia
17,37,42Vendi-Kambriumi läbilõige
Petersell et al., 1991
Maagiilmingute ja mineralisatsioonipunktide hindamine Eesti aluspõhjas ja aluskorras
Rühko & Pukkonen, 1984
Fosforiitide kattekivimite geoloogilis-geokeemiline uurimine (diktüoneemakildad)
Puura, V. et al., 1983b
The Crystalline Basement of Estonian Territory
Kala et al., 1981a
Lithostratigraphy and facies of the Lontova stage in Estonia
140Andmeid Lontova kihistiku kohta
Posti, 1978
New finds of platysolenitids and gastropods from the Lontova Stage of Estonia
Kivimägi & Heinsalu, 1969
Alamordoviitsiumi kasuliku kihi geoloogiline iseloomustus Lääne-Eestis
Pobul et al., 1968
Physical properties of the rocks of the Estonian crystalline basement
402
Mens & Pirrus, 1967, välipäevik 13
Välipäevik nr 13: Eesti puuraugud
23-27147-210.1m
Puura & Koppelmaa, 1967
Kristalliinse vundamendi uuringutulemused
Jõgi & Kala, 1966
Paide Rühma aruanne komplekssest geoloogilis-hüdrogeoloogilisest kaardistamisest mõõtkavas 1:200 000 ENSV põhjaosas