Saunaküla F-165 puurauk
Üldinfo
Nimi Saunaküla F-165 puurauk
Tüüp puurauk
Riik Eesti
Vald Lüganuse
Asutusüksus Moldova küla
Kõrgus 45.50
Lat 59.422371
Long 27.11017
X 6591259
Y 676504
Koord. määraja Eesti Geoloogiakeskus (EGK)
Asukoha kirjeldus Varja asulast 2 km põhja pool Moldova küla lõunapiiril asunud kruusakarjääri põhjas
Strat. lõpp
Lisainfo Puuritud 1972 Aa F-165 nime all GI tellimusel. Sügavusel 183-215.5 Moldova kihistiku tüüpläbilõige. Südamikku säilitatakse GI-s.
Maa-amet ID 8161
Kirje muudetud 2022-11-21
KirjePealkiriLkLisainfo
Pirrus, E., 2010 (koost)
Eesti Vendi ja Kambriumi tugiläbilõiked
133
Kivisilla et al., 1999
Catalogue of chemical analyses of major elements in the rocks of the crystalline basement of Estonia
Raukas & Teedumäe, 1997 (eds)
Geology and Mineral Resources of Estonia
36Aa F-165 puurauk, Vendi läbilõige
Petersell et al., 1991
Maagiilmingute ja mineralisatsioonipunktide hindamine Eesti aluspõhjas ja aluskorras
Puura, V. et al., 1983b
The Crystalline Basement of Estonian Territory
Kala et al., 1981a
Lithostratigraphy and facies of the Lontova stage in Estonia
140Andmeid Lontova kihistiku kohta
Mens & Pirrus, 1980
On stratigraphical nomenclature of Vendian beds of Estonia
Moldova kihistiku stratotüüp
Mens & Pirrus, 1979
Southern slope of the Baltic Shield
33, 39-4113-111.2 m Kambrium NB! Selles töös on Aa puuraugu nime all; lk 39-41 kirjeldus
Puura et al., 1977
Aruanne kristalliinse vundamendi süvakaardistamisest Kunda-Kiviõli piirkonnas (Põhja-Eesti) mõõtkavas 1:500 000 1974.-1977. a
Brangulis et al., 1974
Structural facial scheme of the East Baltic in the Vendian and Cambrian
1
Mens & Pirrus, 1972, välipäevik 44
Välipäevik nr 44: Eesti puuraugud F-109, F-124, F-165, Haapsalu 3, Nr 7975
22-390-216.1+m (settekivimid), kirjeldatud Aa F-165 nime all