Vesiku oja
Üldinfo
Nimi Vesiku oja
Tüüp paljand
Riik Eesti
Vald Kihelkonna
Asutusüksus Kiirassaare küla
Lat 58.33651
Long 21.99101
Koordinaatide täpsus 10-100 m
Koord. meetod GPS
Koord. määraja Hints, Olle
Asukoha kirjeldus Vesiku oja suudme lähedal, 50 m Kihelkonna-Karala (vana tee) mnt sillast ülesvoolu
Strat. algus
Strat. lõpp
Lisainfo Läbilõiget 1,1 m; Rootsiküla lademe Vesiku kihtide stratotüüp; rikkalik agnaatide skeletiosakeste leiukoht, soomusterikast kihti kutsutakse kondikihiks (ingl: bonebed)
Kirje lisatud 2000-12-14
Kirje muudetud 2019-02-05
KirjePealkiriLkLisainfo
Fadel et al., 2015
Palaeoenvironmental signatures revealed from rare earth element (REE) compositions of vertebrate microremains of the Vesiku Bone Bed (Homerian, Wenlock), Saaremaa Island, Estonia
Vesiku Bone Bed
Märss, 2005
Thelodont Oeselia mosaica gen. et sp. nov. from the Wenlock and Ludlow of the East Baltic
Clarkson et al., 2003
Ontogeny, structure and functional morphology of some spiny Ctenopyge species (Trilobita) from the upper Cambrian of Västergötland, Sweden
21-22
Märss, 2003a
Paralogania from the Rootsiküla (Wenlock) and Paadla (Ludlow) stages of Estonia
Mark-Kurik et al., 1989
2nd International collocquium on the Middle Palaeozoic fishes. Estonia, Latvia, September 1989. Excursion guidebook: The Silurian of Saaremaa and the Devonian of South Estonia and North Latvia
20-21läbilõike kirjeldus
Märss, 1986, välipäevik 8
Välipäevik nr 8: Saaremaa 1986, 1989; Kaliningradi oblast 1986
21-22
Viira, 1982a
Shallow-water conodont Ctenognathodus murchisoni (Late Wenlock, Estonia)
Konodondid
Märss & Einasto, 1978
Distribution of vertebrates in deposits of various facies in the North Baltic Silurian
Märss, 1967, välipäevik 30
Välipäevik nr 30: Saaremaa paljandid, ka kolleegide kirjeldusi
16-17R. Einasto, 1960
Viira, 1962, välipäevik 1
Välipäevik nr 1: konodondiproove aastatest 1962-63, 1970-78,
32, 581971. a proovid; lk 58-1974. a proov
Einasto, 1961, välipäevik 3
Välipäevik nr 3: Podoolia ekspeditsioon 1961, Saaremaa paljandid ja puuraugud (1962-64 kirjeldused)
21-23vp. 6
Nestor, H., 1961, välipäevik 2
Välipäevik nr 2: Saaremaa ja Muhu paljandid (samad paljandid ka 1963, 1985-88)
97
Luha, 1929b
Saaremaa lubjakivide uurimine 1927 aastal
10Vesiku oja ja Agoma küla