Oandu jõe paljand
Üldinfo
Nimi Oandu jõe paljand
Tüüp paljand
Riik Eesti
Vald Maidla
Asutusüksus Oandu küla
Lat 59.264386
Long 27.003953
Koordinaatide täpsus 100-1000 m
Koord. meetod Maa-ameti kaardiserver
Koord. määraja Aaloe, Aasa
Asukoha kirjeldus Madal astang Oandu jõe vasakul kaldal, madala veeseisu juures paljanduvad aluspõhja kivimid. Lõunapoolseim on stratotüüpne paljand.
Strat. algus
Strat. lõpp
Lisainfo R.M. ja M.R. on kirjeldanud 1960.a Oandu jõel 3 paljandit: I - metsasihi otsas jõe paremal kaldal niidu ääres; II - Oandu VIII e A.Ö. paljand ja III (A.Ö.) = tüüpläbilõige. Koordinaadid ca 200 m Rebu sillast ülesvoolu. A.R. 1983 - praeguseks on need paljandid kinni kasvanud. Tänapäevase nomenklatuuri järgi on see jõgi Purtse jõgi. Oandu jõgi on L-Virumaal
Kirje muudetud 2018-03-28