Aseri paekallas
Üldinfo
Nimi Aseri paekallas
Tüüp paljand
Riik Eesti
Vald Aseri
Lat 59.471606
Long 26.843019
Koord. meetod Maa-ameti kaardiserver
Koord. määraja Aaloe, Aasa
Asukoha kirjeldus Aseri paekalda paljandiks loetakse paljandit klindil endise paemurru kohal, kus asus piirivalve lasketiir
Strat. algus
Strat. lõpp
Kirje muudetud 2018-11-20
KirjePealkiriLkLisainfo
Heinsalu, H. & Raudsep, 2000
Lithology of the Kallavere Formation on the North-Estonian klint (Part II - Paldiski-Kunda Area)
Puura, V., 1987 (ed)
Geology and mineral resources of the Rakvere phosphorite-bearing area
38; 45Varangu kihistik; Aseri l
Raudsep, 1987a
Ordovician. Pakerort Stage. Ceratopyge Stage
38AIIIvr
Heinsalu, H., 1985, välipäevik 10
Välipäevik nr 10: Pakerordi lade Eesti ja Leningradi oblasti paljandites ning Eesti puuraukudes; kirjeldatud 1985-1993
73-76proovid As-91-
Viira, 1985, välipäevik 5
Välipäevik nr 5: konodondiproove paljanditest (1985-2003)
11-121991. a proovid
Heinsalu, H., 1982, välipäevik 8
Välipäevik nr 8: Pakerordi lade Eesti süvapuuraukudes ja paljandites; kirjeldused 1982-1985
45-48proovid seeriast A-83-
Heinsalu, H., 1981a
Lithology of the phosphorite-bearing Tremadocian deposits in North Estonia
Heinsalu, H., 1979b
Litologičeskaâ harakteristika tipov razrezov
20, 24asend profiilil, Maardu kihistiku läbilõige
Vantshugov et al., 1973
Ordoviitsiumi fosforiidisetete litoloogilis-geoloogiline uuring fosforiidisisalduse perspektiivide määramiseks
Heinsalu, H., 1971, välipäevik 2
Välipäevik nr 2: Pakerordi lademe paljandid Kirde-Eestis ja Leningradi oblastis
43-46
Mens & Pirrus, 1971, välipäevik 35
Välipäevik nr 35: Eesti palandid (täiendatud 1983-87)
15-18
Heinsalu, Ü., 1968, välipäevik 27
Välipäevik nr 27: lõhed Kiviõli kaevanduses, Hiiemäe ja Aseri paljandis
14-18
Loog & Kivimägi, 1968
On the lithostratigraphy of the Pakerort Stage in Estonia
Loog, 1964
Litoloogilis-petrograafiline iseloomustus Eesti NSV fosforiitidele seoses haruldaste ja hajutatud elementide sisaldusega neis
Loog, 1964a
On the lithology of the Tiskre formation
Müürisepp & Loog, 1962
Tiskre kihistu geoloogia Eesti NSV-s
Müürisepp, 1958b
Die Beshaffenheit der unteren Grenze der Packerort-Stufe von Packerort bis zum Sjass-Fluss
63
Müürisepp, 1951
Obolus-liivakivi ja tema obolus-konglomeraatide geoloogia
73-74