Eesti Loodusmuuseumi geoloogilised kollektsioonid

Muuseumi koduleht

Eesti Loodusmuuseumi geoloogilises kogus on umbes 35000 museaali.

Ligi 3/4 eksemplaridest moodustab paleontoloogiline materjal, millest vanimad on kogutud 19. sajandi keskpaigas.

Muuseumis säilitatakse kollektsioone sellistelt tuntud Eesti geoloogia uurijatelt nagu akadeemik Carl Friedrich Schmidt, Ernst Friedrich von Koken ja Alexis von der Pahlen. Muuseumi kogudes on mitmeid 19. sajandi teisest poolest ja 20. sajandi esimesest poolest pärinevaid publitseeritud originaaleksemplare, sealhulgas näiteks Haljala lademe kivimitest leitud maailma ühe vanima merisiiliku Bothriocidaris pahleni kivistis.

collections

Valdava osa paleontoloogilisest kogust moodustavad Eesti aluspõhja Paleosoikumi aegkonna fossiilid. Säilitatava materjali seas on arvukaimad Ordoviitsiumi ja Siluri ajastu mereliste selgrootute kivistised. Kogudenis leidub ka varaste selgroogsete - kalade ja lõuatute - fossiile. Paleontoloogilised kogud sisaldavad ka Kvaternaari ajastu imetajate luuosised ja skeletifragmente, millest enamik pärineb Venemaa põhjaaladelt. Eesti ala luuleidude hulka kuuluvad muuhulgas kaks Puurmani lähistelt leitud karvase mammuti purihammast, mida seniste dateeringute põhjal võib lugeda Põhja-Euroopa üheks kõige hilisemaks mammutileiuks.

Litoloogilised kogud koondavad Eesti aluspõhja tüüpilisi settekivimeid: lubjakive, dolomiite, mergleid, liivakive ja aleuroliite.

Petroloogilised kogud on väikesearvulised, põhilise osa moodustavad Eesti rändkivide ja endise Nõukogude Liidu aladelt kogutud moonde- ja magmakivimite näidised.

Muuseumi mineraloogiliste museaalide arv on viimase kümnendi jooksul oluliselt suurenenud, seda tänu välis- ja kodumaistele annetajatele. Kui varasematel aastatel kogudesse liidetud mineraalid pärinevad põhiliselt Venemaalt, Ida-Euroopast ja Saksamaalt, siis nüüdseks leidub kogudes mineraale ka Austraaliast, Lõuna-Ameerikast ning Aafrikast. Mineraloogilistest eksemplaridest on ühed tähelepanuväärseimad suured kvartsi-, ametüsti- ja fluoriididruusid.

Kontakt: 
Loodusmuuseumi geoloogia osakond
tel 6411057
e-post: sander.olo[ät]loodusmuuseum.ee