Eesti Geoloogiateenistus (EGT)

Eesti Geoloogiateenistus on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi hallatav riigiasutus, mille tegevusvaldkond on geoloogiline kaardistamine, geoloogilised uuringud, geoloogilise teabe säilitamine ja kättesaadavuse tagamine, riigiasutuste nõustamine ning avalikkuse maapõuealane teavitamine. Vaata lähemalt: https://egt.ee

Eesti Geoloogiateenistus haldab Eesti suurimat puursüdamike kollektsiooni, mida hoiustatakse ja kasutatakse Arbavere uurimiskeskuses.