Eesti kristalse aluskorra kivimite füüsikalised omadused
Üldinfo
Pealkiri Eesti kristalse aluskorra kivimite füüsikalised omadused
Pealkiri tõlgitud Physical parameters of the crystalline basement rocks of Estonia
Autorid Kivisilla, J.
Aasta 2005
Andmeseti tüüp Andmekogu
Kirjastaja SARV: Geoscience Data Repository
Kirje lisatud 2022-11-30
Kirje muudetud 2022-11-30
ProovLokaliteetSügavusStratigraafia
Andmeid ei leitud