Stable carbon isotopes from the Viki drill core (Ordovician and lower Silurian)
Üldinfo
Pealkiri Stable carbon isotopes from the Viki drill core (Ordovician and lower Silurian)
Pealkiri tõlgitud Viki stabiilsed isotoobid (Ordovitsium ja alam-Silur)
Autorid Hints, O., Martma, T.
Aasta 2013
Andmeseti tüüp Geochemistry
Kirjastaja Department of Geology, Tallinn University of Technology
Märksõnad Geochemistry, Stable carbon isotopes, Ordovician, Silurian, Estonia, Baltica, Baltoscandia, carbonate rocks
Keel inglise
Meetodid Isotope Ratio Mass Spectrometry
Versioon 1.0
DOI 10.15152/GEO.1
Kirjandus Hints, O. et al., 2014a
Lokaliteet
Autoriõigused TalTech GI
Kasutustingimused CC BY-NC
Kirje muudetud 2022-09-29
Analüüsitud parameetrid delta13C [‰]