Määvli turbaala
Üldinfo
Nimi Määvli turbaala
Ala tüüp turbaala
Ala (ha) 700
Maardla (ha) 403.2
Iseloomustus

Soo asub Hiiu maakonna idaosas, Kärdlast 5 km lõunas. Teda läbib Tuhala-Käina maantee. Soo tekkis madalaveelise jäänukjärve soostumisel, toitub sademetest ja põhjaveest, eesvooluks on Pihla oja. Turvas lasub liival ja liivsavil. Soo pindala on 700 ha, sellest turbamaardlat 403,2 ha; registrikaart nr 520. Vähelagunenud turbast on aktiivset reservvaru 0,079 milj.t ja passiivset reservvaru 0,043 milj.t. Hästilagunenud turvas on arvel reservvaruna, millest aktiivset varu 0,56 milj.t ja passiivset varu 0,38 milj.t. Soos levib puisraba, äärealadel esineb madalsoomets. Madalsoolasundit on 534 ha ja rabalasundit 166 ha. Madalsoolasund koosneb hästilagunenud (38 %) pilliroo- ja puu-pillirooturbast, mille tuhasus on 1,8 %, niiskus 88 % ja turba paksus 1,3 m. Rabalasund paikneb soo keskosas, kus ta ülaosa koosneb vähelagunenud (12 %) fuskumi-, allosa hästilagunenud (41 %) madal- ja siirdesoo tarna- ning puu-sfagnumiturbast. Lasundi paksus on 1,8 m. Rabaturvas sobib alus- ja aiandusturbaks, madal- ja siirdesooturvas - väetusturbaks ( Orru jt., 1988). KKM poolt koostatud turbaalade nimekirjas on maardlast 158,4 ha (määrus nr.87; 27.12.2016). Mahajäetud turbatootmisala pindala on 38,20 ha.

EGF 5135 | 5248 | 7329
Looduskaitse (viide registrisse) KLO1000267 | KLO9303854 | KLO9327661 | KLO9301425
Kirje lisatud 2020-01-07
Kirje muudetud 2021-04-15
NimiAlaLatLongKõrgus (m)Sügavus / paksus (m)
Määvli_4 Määvli turbaala 58.94191222.70948318.82
Määvli_5 Määvli turbaala 58.94100922.7179618.21.4
Määvli_11 Määvli turbaala 58.93928922.72568518.51
Määvli_8 Määvli turbaala 58.93930622.71835317.71.5