Kõivasoo turbaala
Üldinfo
Nimi Kõivasoo turbaala
Ala (ha) 39
Maardla (ha) 31
Iseloomustus

Kõivasoo asub Hiiu maakonnas Kõpu poolsaarel, Ristna-Kärdla teest 0,3 km lõuna pool. Soo tekkis madalaveelise jäänukjärve soostumisel. Toitub põhjaveest ja sademetest. Turvas lasub liival. Soos levib nii puisraba kui ka madalsoomets. Kõivasoo pindala on 39 ha (madalsoolasundit 31 ha ja rabalasundit 8 ha), sellest turbamaardlat 20 ha, turbavaru 0,03 milj.t on aktiivne kütteturba reservvaru (Orru,1995). Madalsoolasund koosneb hästilagunenud (38 %) puuturbast, paksus 1,10 m, tuhasus on 9,7 %, niiskus 88 %. Rabalasundi ülaosa koosneb hästilagunenud männi-kanarbiku- ja allosa siirdesoo puu-pillirooturbast, paksus 1,2 m, tuhasus on 3,7 %, niiskus 90 %. Turba all on 0,5 m paksune järvemudakiht (Allikvee jt., 1972). Soo on soovitatav jätta senisesse seisundisse. Ei kuulu KKM poolt koostatud koostatud turbaalade nimekirja (määrus nr 87; 27.12.2016).

EGF 5135 | 5248 | 7329
Turbaala plaan Kõivasoo.tif
Kirje lisatud 2020-01-07
Kirje muudetud 2021-04-01