Hirmuste turbaala
Üldinfo
Nimi Hirmuste turbaala
Ala tüüp turbaala
Ala (ha) 10.5
Maardla (ha) 8
Iseloomustus

Soo asub Kõpu lavamaa servaalal, Kärdla linnast 36 km edelas ja tekkis madala nõo soostumisel. Turbalasund on segatoiteline, eesvooluks Läänemeri. Soo pindala 10,5 ha, millest maardlat 8,0 ha. Turbavaru on 0,02 milj t on prognoosvaru. Turbalasundi keskmine on 1,18 m ning see koosneb hästilagunenud (45- 60%) puuturbast. Turba tuhasus on 14,4%, pH 6. Soo osaliselt kuivendatud, kus levib võsa ja mets. Soo on soovitatav jätta senisesse seisu, ei kuulu ka KKM poolt koostatud turbaalade nimekirja. määrus nr 87; 27.12.2016).

EGF 5135 | 5248 | 7329
Looduskaitse (viide registrisse)
Kirje lisatud 2020-01-07
Kirje muudetud 2021-04-01
NimiAlaLatLongKõrgus (m)Sügavus / paksus (m)
Hirmuste_9 Hirmuste turbaala 58.92994422.12581313.61
Hirmuste_12 Hirmuste turbaala 58.92981222.12908512.81.8
Hirmuste_15 Hirmuste turbaala 58.92852722.12717514.91.3
Hirmuste_2 Hirmuste turbaala 58.9319222.12579313.10.5
Hirmuste_3 Hirmuste turbaala 58.93193422.12676512.70.8
Hirmuste_6 Hirmuste turbaala 58.93188722.12975512.51.5