Rannu turbaala
NimiRannu turbaala
Ala tüüpturbaala
Suurus (ha)645
Maardla (ha)434.68
EGF5162| 5252| 7270| 7329
Looduskaitse (viide registrisse)KLO1000592| KLO9120525| KLO9302041
Kirje lisatud2020-01-07
Kirje muudetud2021-04-03
Iseloomustus

Soo asub Ida-Viru maakonna loodepiiril alvarilisel alal. Tallinna-Narva maantee möödub temast 0,5 km kauguselt lõunas. Soo tekkis järve soostumisel (turba all on 1,16 m paksune järvemudakiht) (Orru jt., 1975). Soo toitub sademetest, eesvooluks on Purtse ja Erra jõgi. Soo äärealadel kasvab siirdesoo segamets, rabaalal rabamännik. Soo pindala on 645 ha, sellest turbamaardlat 434,68 ha ; registrikaart nr 540. Kogu Rannu maardla varu on passiivne (loodi kaitseala 645 ha).Arvel on ainult hästilagunenud turvas, varuga 1,39 milj. t passiivne tarbevaru ja 0,235 milj.t passiivne reservvaru. Madalsoolasundit on 423 ha ja rabalasundit 222 ha. Madalsoolasund ümbritseb kitsa vööndina rabalasundit ja koosneb keskmiselt lagunenud (28 %) puu-pillirooturbast, tuhasus 4,6 %, niiskus on 89 %, paksus 2,5...3,2 m. Rabalasund hõlmab soo keskosa. Lasundi ülemise osa (0,50 m) moodustab vähelagunenud (14 %) fuskumiturvas, selle all on puiduvaene siirdesooturvas. Lasundi paksus on 3,4...6,0 m, tuhasus 2,8 % ja niiskus 92 % (Orru jt., 1975, 1992). Freesväljadel alustati taassoostumist. Mahajäetud turbatootmisala pindala on 41,47 ha.

Siin leiduvad materjalid on enamasti kasutamiseks CC BY-SA litsentsi alusel, kui pole näidatud teisiti. Portaal on osaks NATARC teadustaristust ning infosüsteemist SARV, majutab TalTech pilv. Tarkvara on loodud kasutades Nuxt.js raamistikku ning kättesaadav GitHub keskkonnas.