Rannu turbaala
Üldinfo
Nimi Rannu turbaala
Ala tüüp turbaala
Ala (ha) 645
Maardla (ha) 434.68
Iseloomustus

Soo asub Ida-Viru maakonna loodepiiril alvarilisel alal. Tallinna-Narva maantee möödub temast 0,5 km kauguselt lõunas. Soo tekkis järve soostumisel (turba all on 1,16 m paksune järvemudakiht) (Orru jt., 1975). Soo toitub sademetest, eesvooluks on Purtse ja Erra jõgi. Soo äärealadel kasvab siirdesoo segamets, rabaalal rabamännik. Soo pindala on 645 ha, sellest turbamaardlat 434,68 ha ; registrikaart nr 540. Kogu Rannu maardla varu on passiivne (loodi kaitseala 645 ha).Arvel on ainult hästilagunenud turvas, varuga 1,39 milj. t passiivne tarbevaru ja 0,235 milj.t passiivne reservvaru. Madalsoolasundit on 423 ha ja rabalasundit 222 ha. Madalsoolasund ümbritseb kitsa vööndina rabalasundit ja koosneb keskmiselt lagunenud (28 %) puu-pillirooturbast, tuhasus 4,6 %, niiskus on 89 %, paksus 2,5...3,2 m. Rabalasund hõlmab soo keskosa. Lasundi ülemise osa (0,50 m) moodustab vähelagunenud (14 %) fuskumiturvas, selle all on puiduvaene siirdesooturvas. Lasundi paksus on 3,4...6,0 m, tuhasus 2,8 % ja niiskus 92 % (Orru jt., 1975, 1992). Freesväljadel alustati taassoostumist. Mahajäetud turbatootmisala pindala on 41,47 ha.

EGF 5162 | 5252 | 7270 | 7329
Looduskaitse (viide registrisse) KLO1000592 | KLO9120525 | KLO9302041
Kirje lisatud 2020-01-07
Kirje muudetud 2021-04-03
NimiAlaLatLongKõrgus (m)Sügavus / paksus (m)
Rannu_7 Rannu turbaala 59.42835526.871052542
Rannu_8 Rannu turbaala 59.42507126.87740553.83.75
Rannu_9 Rannu turbaala 59.42528526.884053533.75
Rannu_10 Rannu turbaala 59.42562626.90938553.31.25