Kodeste turbaala
Üldinfo
Nimi Kodeste turbaala
Ala tüüp turbaala
Ala (ha) 77
Maardla (ha) 22
Iseloomustus

Soo asub Hiiu maakonnas, Tahkuna poolsaarel, Kärdla linnast 8 km loodes, Tahkuna-Kärdla maanteest 0,7 km kaugusel kagus, Soo tekkis mineraalmaa ja järve soostumisel, toitub sademetest ja põhjaveest, eesvooluks on Kodeste oja. Turba lamamiks on liiv. Kodeste soos levib puisraba ja puis-põõsassoo. Soo pindala on 77 ha, sellest turbamaardlat 22 ha, turbavaru 0,05 milj.t on arvel aktiivse kütteturba reservvaruna (Orru, 1995). Madalsoo- ja siirdesoolasundit on 61 ha, rabalasundit 7 ha. Madal- ja siirdesoolasund koosneb kas hästilagunenud (48 %) pillirooturbast tuhasusega 12,9 % või keskmiselt lagunenud (28 %) siirdesoo rabaka-sfagnumiturbast. Lasundi paksus on 1,30...1,70 m, niiskus 87 %. Rabalasundi moodustab ülaosas vähelagunenud (12 %) fuskumiturvas, selle all on siirdesoo sambla- ja puuturvas. Lasundi paksus on 1,10...1,60 m, lagunemisaste 28 % (Allikvee jt., 1992). Soo on soovitatav jätta praegusesse seisundisse. Ei kuulu KKM poolt koostatud kaevandamiseks sobivate turbaalade nimekirja (määrus nr 87; 27.12.2016).

EGF 5135 | 5248 | 7329
Looduskaitse (viide registrisse)
Kirje lisatud 2020-01-07
Kirje muudetud 2021-04-01
NimiAlaLatLongKõrgus (m)Sügavus / paksus (m)
Kodeste_17 Kodeste turbaala 59.04156422.62874815.882
Kodeste_26 Kodeste turbaala 59.03702222.63232514.61
Kodeste_30 Kodeste turbaala 59.034722.63349714.20.6