Osja turbaala
Üldinfo
Nimi Osja turbaala
Ala tüüp turbaala
Ala (ha) 300
Maardla (ha) 166
Iseloomustus

Soo asub Hiiu maakonna keskosas, Käinast 9 km loodes, Kärdla-Käina maanteest 2 km läänes. Soo tekkis mineraalmaa soostumisel, toitub põhjaveest, eesvooluks on Kärdla oja. Turvas lasub liivsavil. Osja soos kasvab madalsoomets. Soo pindala on 300 ha, sellest turbamaardlat 166 ha. Hästilagunenud turba varu 0,49 milj.t on kõik aktiivne reservvaru (Orru, 1995). Soos levib madal- ja siirdesoolasund, millest madalsoolasundi moodustab hästilagunenud (42 %) tarna-, puu-pilliroo- ja puuturvas. Siirdesoolasundi pealmised kihid koosnevad keskmiselt lagunenud (28 %) siirdesoo tarna-sfagnumiturbast, alumised madalsoo puu-pillirooturbast. Lasundi paksus on 1,90...2,10 m, tuhasus 7,8 %, niiskus 90 % (Allikvee jt., 1972; Orru jt., 1988). Soo on soovitatav jätta looduslikku seisundisse. Ei kuulu KKM poolt koostatud kasutatavate turbaalade nimekirja (määrus nr 87; 27.12.2016).

EGF 5135 | 5248 | 7329
Looduskaitse (viide registrisse)
Kirje lisatud 2020-01-07
Kirje muudetud 2021-04-01
NimiAlaLatLongKõrgus (m)Sügavus / paksus (m)
Osja_3 Osja turbaala 58.89757422.70243819.42.9
Osja_32 Osja turbaala 58.90815822.72851118.41.7
Osja_25 Osja turbaala 58.90484522.7203218.91
Osja_42 Osja turbaala 58.9107622.737442171