Palade turbaala
Üldinfo
Nimi Palade turbaala
Ala tüüp turbaala
Ala (ha) 75
Maardla (ha) 15
Iseloomustus

Soo asub Kärdla linnast 5 km loode pool ja tekkis nõlvanõo soostumisel, toitub allikate veest. Eesvooluks on Läänemerre suubuv õgvendatud oja. Soo pindala on 75 ha, millest maardlat 15 ha. Turbalasundi paksus on 0,85 m ning see koosneb märeturbast, vähese puidu sisaldusega. Tuhasus on 11,2%, pH 5,0, lagunemisaste 35%. Turbavaru on 0,12 milj tonni prognoosvaru. Soo on osaliselt kultuuristatud kultuurrohumaaks. Soovitatav jätta senisesse seisu. Ei kuulu ka KKM poolt koostatud kasutatavate turbaalade nimekirja (määrus nr 87; 27.12,2016).

EGF 5135 | 5248 | 7329
Kirje lisatud 2020-01-07
Kirje muudetud 2021-04-01