Palade turbaala
NimiPalade turbaala
AlaPalade turbaala
Suurus (ha)75
Maardla (ha)15
EGF5135| 5248| 7329
Turbaala plaanPalade.tif
Kirje lisatud2020-01-07
Kirje muudetud2021-04-01
Iseloomustus

Soo asub Kärdla linnast 5 km loode pool ja tekkis nõlvanõo soostumisel, toitub allikate veest. Eesvooluks on Läänemerre suubuv õgvendatud oja. Soo pindala on 75 ha, millest maardlat 15 ha. Turbalasundi paksus on 0,85 m ning see koosneb märeturbast, vähese puidu sisaldusega. Tuhasus on 11,2%, pH 5,0, lagunemisaste 35%. Turbavaru on 0,12 milj tonni prognoosvaru. Soo on osaliselt kultuuristatud kultuurrohumaaks. Soovitatav jätta senisesse seisu. Ei kuulu ka KKM poolt koostatud kasutatavate turbaalade nimekirja (määrus nr 87; 27.12,2016).

Siin leiduvad materjalid on enamasti kasutamiseks CC BY-SA litsentsi alusel, kui pole näidatud teisiti. Portaal on osaks NATARC teadustaristust ning infosüsteemist SARV, majutab TalTech pilv. Tarkvara on loodud kasutades Nuxt.js raamistikku ning kättesaadav GitHub keskkonnas.