Loopsoo turbaala
Üldinfo
Nimi Loopsoo turbaala
Ala (ha) 128
Maardla (ha) 103
Iseloomustus

Soo asub Hiiu maakonna keskosas, Käinast 9 km loode pool. Lähedusse jäävad Käina-Kärdla maantee ja Pihla soo. Tekkis madalaveelise jäänukjärve soostumisel, toitub sademetest, eesvooluks on Vaemla oja. Turvas lasub liival. Loopsoos levib puisraba. Soo pindala on 128 ha, sellest turbamaardlat 103 ha, turbavaru 0,29 milj.t on kütteturba aktiivne reservvaru (Orru, 1995). Soos valdab rabalasund, mis koosneb keskmiselt ja hästilagunenud (35...38 %) rabaka-villpea-, villpea-, villpea-sfagnumi- ja männi-villpeaturbast. Lasundi paksus on 2,10...2,40 m, tuhasus 1,7 %, niiskus 92 % (Allikvee jt., 1972). Valdav osa rabaturbast (95 ha, varu 0,3 milj.t) sobib humiinainete, väiksem osa (60 ha, varu 0,2 milj.t) aga turbavaha tootmiseks. Ülejäänud sooala on soovitatav jätta looduslikku seisundisse (Orru jt., 1988). Ei kuulu KKM poolt koostatud kasutatavate turbaalade nimekirja (määrus nr 87; 27.12.2016).

EGF 5135 | 5248 | 7329
Looduskaitse (viide registrisse)
Turbaala plaan Pihla_Määvli_Loopsoo_Osja.tif
Kirje lisatud 2020-01-07
Kirje muudetud 2021-04-01
NimiAlaLatLongKõrgus (m)Sügavus / paksus (m)
Loopsoo_1 Loopsoo turbaala 58.90184822.67229121.52.05
Loopsoo_5 Loopsoo turbaala 58.89662222.66183721.83.25
Loopsoo_6 Loopsoo turbaala 58.89754122.66386721.80.75
Loopsoo_7 Loopsoo turbaala 58.89746822.66550121.62
Loopsoo_8 Loopsoo turbaala 58.89427222.66905922.20.9