Analüüs (XRF) proovist PTV-7
Üldinfo
Metoodika XRF
Isik/asutus Kallaste, Toivo
Proovi nr
Viide Voolma et al., 2013
Andmeset Graptoliitargilliidi geokeemia Pakri ja Saka paljandites
Lokaliteet
Sügavus 1.2
Süg. kuni 1.4
Stratigraafia
Litostratigraafia
Asutus TalTech geoloogia instituut
Kirje lisatud 2012-12-29
Kirje muudetud 2012-12-29
Tulemused
ParameeterVäärtusTekstViga
Sr [ppm]63
V [ppm]1229
Ba [ppm]347
Cr [ppm]57
Ga [ppm]14.9
Nb [ppm]15.2
Rb [ppm]125
Zr [ppm]136
Y [ppm]20
MgO [%]1.22
CaO [%]0.11
Na2O [%]0.07
K2O [%]7.92
P2O5 [%]0.12
Cl [%]0.029
S [%]2.03
LOI_500C [%]21.69
LOI_920C [%]23.22