Analüüs (XRF) proovist 77704
Üldinfo
Metoodika XRF
Isik/asutus Kallaste, Toivo
Proovi nr
Viide Kiipli, T. et al., 2011a
Andmeset Ordoviitsiumi ja Siluri bentoniitide keemiline koostis (XRF)
Lokaliteet
Sügavus 511
Stratigraafia
Asutus TalTech geoloogia instituut
Kirje lisatud 2012-10-14
Kirje muudetud 2012-10-14
Tulemused
ParameeterVäärtusTekstViga
LOI_920 [%]5.16
SiO2 [%]57.9
TiO2 [%]0.36
Al2O3 [%]20.18
Fe2O3 [%]1.53
MnO [%]0.012
MgO [%]4.29
CaO [%]1.45
Na2O [%]1.45
K2O [%]7.82
P2O5 [%]0.05
Cl [%]0.67
S [%]0.26
SUM [%]100.9
As [ppm]8.6
Ba [ppm]269
Bi [ppm]<10
Br [ppm]16.4
Ce [ppm]2
Cr [ppm]19.4
Cu [ppm]<100
Ga [ppm]15.9
La [ppm]31
Mo [ppm]1.2
Nb [ppm]14.6