Analüüs (XRF) proovist 77704
Üldinfo
Metoodika XRF
Isik/asutus Kallaste, Toivo
Proovi nr
Viide Kiipli, T. et al., 2011a
Andmeset Ordoviitsiumi ja Siluri bentoniitide keemiline koostis (XRF)
Lokaliteet
Sügavus 511
Stratigraafia
Asutus TalTech geoloogia instituut
Kirje lisatud 2012-10-14
Kirje muudetud 2012-10-14
Tulemused
ParameeterVäärtusTekstViga
LOI_920 [%]9
SiO2 [%]53.99
TiO2 [%]0.361
Al2O3 [%]20.47
Fe2O3 [%]1.67
MnO [%]0.012
MgO [%]4.6
CaO [%]1.45
Na2O [%]1.02
K2O [%]7.9
P2O5 [%]0.026
Cl [%]0.361
S [%]0.218
SUM [%]101.1
As [ppm]5.9
Ba [ppm]219
Br [ppm]34.2
Ce [ppm]24
Co [ppm]8.4
Cr [ppm]18.7
Cu [ppm]7.9
F [%]0.55
Ga [ppm]15.1
Ge [ppm]0.9
La [ppm]15.9