Analüüs (XRF) proovist 77704
Üldinfo
Metoodika XRF
Isik/asutus Kallaste, Toivo
Proovi nr
Viide Kiipli, T. et al., 2011a
Andmeset Ordoviitsiumi ja Siluri bentoniitide keemiline koostis (XRF)
Lokaliteet
Sügavus 511
Stratigraafia
Asutus TalTech geoloogia instituut
Kirje lisatud 2012-10-14
Kirje muudetud 2012-10-14
Tulemused
ParameeterVäärtusTekstViga
LOI_920 [%]5.16
SiO2 [%]54.11
TiO2 [%]0.376
Al2O3 [%]20.3
Fe2O3 [%]1.75
MnO [%]0.013
MgO [%]4.51
CaO [%]1.49
Na2O [%]0.99
K2O [%]8.09
P2O5 [%]0.026
Cl [%]0.369
S [%]0.222
SUM [%]97.4
As [ppm]6
Ba [ppm]236
Br [ppm]35.5
Ce [ppm]25
Co [ppm]7.3
Cr [ppm]20.3
Cu [ppm]9.3
F [%]0.53
Ga [ppm]15.7
Ge [ppm]0.9
La [ppm]16.2