GIT 251-299h
Toomipora kohtlaensis
Üldinfo
Kollektsiooni nr.
Number 251-299h
Originaali staatus paratüüp
Tüüp tervik
Rühm sammalloomad
Lokaliteet
Stratigraafia
Litostratigraafia
Kogumise aeg 1987
Koguja Kõrts
Asutus TalTech geoloogia instituut
NimiDet.AegViideTüüpLisainfoEelistatud
Toomipora kohtlaensis
Ernst
Ernst, 2023c
kindel