Voka paljand
Üldinfo
Nimi Voka paljand
Tüüp paljand
Riik Eesti
Vald Toila
Asutusüksus Voka küla
Lat 59.415313
Long 27.584713
Koord. meetod Maa-ameti kaardiserver
Koord. määraja Aaloe, Aasa
Asukoha kirjeldus Koordinaadid H. Heinsalu kirjelduse järgi
Kirje lisatud 2003-03-11
Kirje muudetud 2018-03-14
KirjePealkiriLkLisainfo
Heinsalu, H. & Raudsep, 2000
Lithology of the Kallavere Formation on the North-Estonian klint (Part II - Paldiski-Kunda Area)
Heinsalu, H., 1987
Lithostratigraphical subdivision of Tremadoc deposits of North Estonia
Heinsalu, H., 1981a
Lithology of the phosphorite-bearing Tremadocian deposits in North Estonia
Heinsalu, H., 1980
On the facial relations of Upper Tremadocian deposits in North Estonia
Mägi, 1980, välipäevik 50
Välipäevik nr 50: klindipaljandid Sakalt Päiteni
1-7
Heinsalu, H., 1979b
Litologičeskaâ harakteristika tipov razrezov
20, 25asend profiilil, Maardu kihistiku läbilõige
Vantshugov et al., 1973
Ordoviitsiumi fosforiidisetete litoloogilis-geoloogiline uuring fosforiidisisalduse perspektiivide määramiseks
Heinsalu, H., 1971, välipäevik 2
Välipäevik nr 2: Pakerordi lademe paljandid Kirde-Eestis ja Leningradi oblastis
15-21
Mens & Pirrus, 1963, välipäevik 11A
Välipäevik nr 11A: Cm paljandid Eestis ja Leningradi oblastis
11-12
Viira, 1955, välipäevik 3
Välipäevik nr 3: konodondiproove Põhja-Eesti Alam-Ordoviitsiumi paljanditest
15-17