Vihula I paljand
Üldinfo
Nimi Vihula I paljand
Tüüp paljand
Riik Eesti
Vald Vihula
Asutusüksus Vihula küla
Lat 59.551142
Long 26.180047
Koordinaatide täpsus 10-100 m
Koord. meetod Maa-ameti kaardiserver
Koord. määraja Aaloe, Aasa
Asukoha kirjeldus Mustoja (H.H. järgi Suurjõe) paremal kaldal Vihula mõisast ca 0,5 km allavoolu. Katela Mustjõe kaldapaljand/Vihula paljand I - Katela kihistiku holostratotüüp (Kallavere kihistu, Pakerordi lade, Ordoviitsiumi ladestu)
Strat. algus
Strat. lõpp
Lisainfo Mõlemad Vihula paljandid Mustojal (Suurjõel) jäävad Vihula mõisast allavoolu. Vihula (I) paljand on jõe paremal kaldal ca 0,5 km mõisast põhja pool, Vihula II paljand on jõe vasakul kaldal ~200-250 m esimesest ülesvoolu. Ülem-Kambriumi Vihula alamlademe stratotüüp ja Cordylodus andresi tsooni tüüpläbilõige
Kirje lisatud 2003-01-30
Kirje muudetud 2019-01-17
KirjePealkiriLkLisainfo
Puura, I. & Viira, 1999a
Chronostratigraphy of the Cambrian-Ordovician boundary beds in Baltoscandia
pakkusid Vihula palj Pakerordi lademe alumise Vihula alamlademe stratotüübiks
Heinsalu, H. & Raudsep, 1998
Lithology of the Kallavere Formation on the North Estonian klint (Part I - Paldiski-Kunda Area)
20-31
Raukas & Teedumäe, 1997 (eds)
Geology and Mineral Resources of Estonia
53Cm/O piirikihid
Heinsalu et al., 1994
Environmental conditions of shelly phosphorite accumulation in the Rakvere phosphorite region, northern Estonia
Mens et al., 1993
Upper Cambrian biostratigraphy of Estonia
154
Volkova, 1989a
Akritarhi pograničnyh otloženij kembriâ i ordovika severa Èstonii
Kallavere akritarhid
Heinsalu, H., 1987
Lithostratigraphical subdivision of Tremadoc deposits of North Estonia
Puura, V., 1987 (ed)
Geology and mineral resources of the Rakvere phosphorite-bearing area
34Tremadoc
Raudsep, 1987a
Ordovician. Pakerort Stage. Ceratopyge Stage
34
Viira et al., 1987
Earliest representatives of the genus Cordylodus (Conodonta) from Cambro-Ordovician boundary beds of North Estonia and Leningrad Region
Heinsalu, H., 1982, välipäevik 8
Välipäevik nr 8: Pakerordi lade Eesti süvapuuraukudes ja paljandites; kirjeldused 1982-1985
31-35
Heinsalu, H., 1981a
Lithology of the phosphorite-bearing Tremadocian deposits in North Estonia
Heinsalu, H., 1980
On the facial relations of Upper Tremadocian deposits in North Estonia
Heinsalu, H., 1979a
About the influence of tectonics on sedimentary conditions of obolus phosphorites in Estonian Early Tremadocian basin
91
Heinsalu, H., 1979b
Litologičeskaâ harakteristika tipov razrezov
20, 24asend profiilil, Maardu kihistiku läbilõige (Vihula I ja II pole eraldatud)
Viiding et al., 1977
Formirovanie mineral'nogo sostava paleozojskih otloženij Severnoj Pribaltiki
Vantshugov et al., 1973
Ordoviitsiumi fosforiidisetete litoloogilis-geoloogiline uuring fosforiidisisalduse perspektiivide määramiseks
Heinsalu, H., 1971, välipäevik 1
Välipäevik nr 1: Pakerordi lademe paljandid
90-95Pakerordi lade
Loog & Kivimägi, 1968
On the lithostratigraphy of the Pakerort Stage in Estonia
Loog, 1964
Litoloogilis-petrograafiline iseloomustus Eesti NSV fosforiitidele seoses haruldaste ja hajutatud elementide sisaldusega neis
Müürisepp & Loog, 1962
Tiskre kihistu geoloogia Eesti NSV-s
Müürisepp, 1958b
Die Beshaffenheit der unteren Grenze der Packerort-Stufe von Packerort bis zum Sjass-Fluss
62