Iru paljand
Üldinfo
Nimi Iru paljand
Tüüp paljand
Riik Eesti
Vald TALLINN
Lat 59.459819
Long 24.905064
Kordinaatsüsteem EPSG:3301
X 6591684
Y 551323
Koordinaatide täpsus 1-10 m
Koord. meetod Maa-ameti kaardiserver
Koord. määraja Hints, Olle
Asukoha kirjeldus Pirita jõe paremal kaldal Iru külas. I maailmasõja ajal rajati stoll, mille suudmes oli hea Pakerordi lademe (Maardu k) paljand. EÜR-s on Iru paljand märgitud Narva mnt ja Pärnamäe tee ristumiskohast ca 100 m lõuna poole
Strat. algus
Strat. lõpp
Kirje lisatud 2001-03-29
Kirje muudetud 2019-01-30
KirjePealkiriLkLisainfo
Kaljuvee et al., 2019
Thermal behaviour of Estonian phosphorites from different deposits
Kiipli, T., 2016, välipäevik 36
Välipäevik nr 36: Pakri ja Iru paljand
3-5proovid
Heinsalu, H. & Raudsep, 1998
Lithology of the Kallavere Formation on the North Estonian klint (Part I - Paldiski-Kunda Area)
Heinsalu, H., 1987
Lithostratigraphical subdivision of Tremadoc deposits of North Estonia
Mens & Pirrus, 1986, välipäevik 38
Välipäevik nr 38: Cm/O piiripaljandid - Türisalu, Tallinn, Pakri neem (1986 ja hiljem)
6-8
Oja, 1985, välipäevik 1
Välipäevik nr 1: Tremadoci paljandid Eestis, Eesti ja Läti puuraugud (kirjeldused 1981-1985)
1-3
Heinsalu, H., 1981a
Lithology of the phosphorite-bearing Tremadocian deposits in North Estonia
Gorbunova et al., 1979a
Himičeskij sostav fosfatonosnyh porod
94-95
Heinsalu, H., 1979b
Litologičeskaâ harakteristika tipov razrezov
20, 22asend profiilil, Maardu kihistiku läbilõige
Vantshugov et al., 1973
Ordoviitsiumi fosforiidisetete litoloogilis-geoloogiline uuring fosforiidisisalduse perspektiivide määramiseks
Heinsalu, H., 1971, välipäevik 1
Välipäevik nr 1: Pakerordi lademe paljandid
32-35Pakerordi lade
Loog, 1964
Litoloogilis-petrograafiline iseloomustus Eesti NSV fosforiitidele seoses haruldaste ja hajutatud elementide sisaldusega neis
Müürisepp, 1962b
Otloženiâ ranneordovikskoj transgressii (Štol'nâ Iru)
4-6
Viira, 1962, välipäevik 1
Välipäevik nr 1: konodondiproove aastatest 1962-63, 1970-78,
2Iru koobas
Müürisepp, 1960a
Lithostratigraphy of the Pakerort Formation in Estonia based on the outcrop data
Orviku, 1960 (ed)
Geologiâ SSSR. Tom XXVIII. Èstonskaâ SSSR. Geologičeskoe opisanie i poleznye iskopaemye
62
Männil, Ralf et al., 1958
Geological excursion guidebook of the scientific session, dedicated to the 50th year of death of academician F. Schmidt
30-32Pakerordi lademe kirjeldus
Müürisepp, 1958b
Die Beshaffenheit der unteren Grenze der Packerort-Stufe von Packerort bis zum Sjass-Fluss
60
Müürisepp, 1951
Obolus-liivakivi ja tema obolus-konglomeraatide geoloogia
59-60
Öpik, 1929c
Der estländische Obolenphosphorit
19